Tågtider för Falköping C

Avgående tåg från Falköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 3 184 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 7249 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3437 Västtågen
Skövde 1a 7244 Västtågen
Skövde Töreboda 3 3446 Västtågen
Skövde 1a 7248 Västtågen
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 199 SJ Regional
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 3 188 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 17257 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3441 Västtågen
Skövde 3 3450 Västtågen
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 193 SJ Regional
Skövde Töreboda 3 13452 Västtågen
Skövde 3 3454 Västtågen
Jönköping Nässjö 1b 7269 Västtågen
Skövde 1a 17264 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3447 Västtågen
Skövde Töreboda 3 3498 Västtågen
Skövde 3 3400 Västtågen
Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 184 SJ Regional
Skövde 1b 7249 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7244 Västtågen
Töreboda Skövde 2 3437 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3446 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7248 Västtågen
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 199 SJ Regional
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 188 SJ Regional
Skövde 1b 17257 Västtågen
Töreboda Skövde 2 3441 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3450 Västtågen
Nässjö Jönköping 4 7256 Västtågen
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 193 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 13452 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3454 Västtågen
Skövde 1b 7269 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 17264 Västtågen
Töreboda Skövde 2 3447 Västtågen
Skövde 4 7263 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3498 Västtågen

→ Alla ankomster till Falköping C