Tågtider för Falköping C

Avgående tåg från Falköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 179 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 7257 Västtågen Inställt
Skövde Laxå Hallsberg Örebro Västerås 3 190 SJ Regional
Herrljunga Alingsås Göteborg 1b 7298 Västtågen
Falköping x 7256 Västtågen Inställt
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 183 SJ Regional
Stenstorp Skövde Töreboda 3 13452 Västtågen
Skövde 3 3454 Västtågen
Jönköping Nässjö 1b 7269 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3447 Västtågen
Skövde x 7264 Västtågen Inställt
Skövde 3 3456 Västtågen
Skövde 3 3458 Västtågen
Stenstorp Skövde 3 13402 Västtågen
Jönköping Nässjö 1b 7201 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3407 Västtågen
Skövde Töreboda 2 7200 Västtågen
Skövde Töreboda Hallsberg Katrineholm Stockholm C 3 420 SJ Snabbtåg
Skövde Töreboda x 7202 Västtågen Buss ersätter
Jönköping Nässjö 1b 7205 Västtågen Inställt

→ Alla avgångar från Falköping C

Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 179 SJ Regional
Skövde 1b 7257 Västtågen Inställt
Nässjö Jönköping 1b 7298 Västtågen
Skövde x 7259 Västtågen Inställt
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Floby 3 190 SJ Regional
Nässjö Jönköping x 7256 Västtågen Inställt
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Floby 3 13452 Västtågen
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 183 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3454 Västtågen
Skövde 1b 7269 Västtågen
Nässjö Jönköping x 7264 Västtågen Inställt
Töreboda Skövde 2 3447 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3456 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 3458 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Floby 3 13402 Västtågen
Skövde 1b 7201 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 3 420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping x 7202 Västtågen Buss ersätter
Töreboda Skövde 1b 7205 Västtågen Inställt
Skövde 2 3411 Västtågen

→ Alla ankomster till Falköping C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.