Tågtider för Falköping C

Avgående tåg från Falköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde Töreboda 3 3418 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3417 Västtågen
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 4 168 SJ Regional
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3419 Västtågen
Jönköping Nässjö 1b 7217 Västtågen
Skövde 1a 7216 Västtågen
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 3 172 SJ Regional
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 163 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 7225 Västtågen
Skövde 1a 7224 Västtågen
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 4 10176 SJ Regional
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 167 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 7233 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3429 Västtågen
Jönköping Nässjö 1b 7285 Västtågen
Skövde Töreboda 1a 7230 Västtågen
Skövde 1a 7232 Västtågen
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 4 10180 SJ Regional
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 171 SJ Regional
Jönköping Nässjö 1b 7241 Västtågen

→ Alla avgångar från Falköping C

Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde 2 3417 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 4 168 SJ Regional
Töreboda Skövde 2 3419 Västtågen
Skövde 1b 7217 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7216 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 172 SJ Regional
Örebro Örebro S Hallsberg Laxå Skövde 2 163 SJ Regional
Skövde 1b 7225 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7224 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 4 10176 SJ Regional
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 167 SJ Regional
Skövde 1b 7233 Västtågen
Skövde 2 3429 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1b 7285 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7232 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 4 10180 SJ Regional
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 171 SJ Regional
Skövde 1b 7241 Västtågen
Nässjö Jönköping 1a 7236 Västtågen
Töreboda Skövde 2 3433 Västtågen

→ Alla ankomster till Falköping C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.