Tågtider för Falköping C

Avgående tåg från Falköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Jönköping x 77217 Västtågen Buss
Herrljunga Alingsås Göteborg 1b 17290 Västtågen
Skövde 3 3430 Västtågen
Jönköping x 67223 Västtågen Buss
Skövde 1a 7216 Västtågen
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 1b 163 SJ Regional
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 3 172 SJ Regional
Skövde x 77216 Västtågen Buss
Jönköping x 77225 Västtågen Buss
Skövde x 67216 Västtågen Buss
Herrljunga Alingsås Göteborg 1b 7292 Västtågen
Jönköping x 77283 Västtågen Buss
Skövde 1a 17222 Västtågen
Skövde 1b 7224 Västtågen
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 167 SJ Regional
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C 3 176 SJ Regional
Jönköping x 77233 Västtågen Buss
Skövde 3 7228 Västtågen
Herrljunga Vårgårda Göteborg 1b 3429 Västtågen
Falköping x 77228 Västtågen Buss

→ Alla avgångar från Falköping C

Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde 1b 7217 Västtågen
Skövde 4 7219 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 3430 Västtågen
Jönköping x 77290 Västtågen Buss
Skövde 1a 7223 Västtågen
Jönköping x 67290 Västtågen Buss
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 1b 163 SJ Regional
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 172 SJ Regional
Jönköping x 77216 Västtågen Buss
Skövde 1b 7225 Västtågen
Jönköping x 67216 Västtågen Buss
Skövde 1a 7227 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1b 7283 Västtågen
Jönköping x 77292 Västtågen Buss
Jönköping x 67292 Västtågen Buss
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Skövde 2 167 SJ Regional
Jönköping x 77224 Västtågen Buss
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga 3 176 SJ Regional
Skövde 1b 7233 Västtågen
Jönköping x 67224 Västtågen Buss

→ Alla ankomster till Falköping C