Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 28878 Krösatågen Buss ersätter
Linköping x 28882 Krösatågen Buss ersätter

→ Alla avgångar från Västervik

Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 28877 Krösatågen Buss ersätter
Linköping x 28881 Krösatågen Buss ersätter

→ Alla ankomster till Västervik

Översvämning

Linköping - Västervik: Stopp i tågtrafiken mellan Falerum och Överum på grund av översvämning. Buss ersätter. För mer information hänvisas resenärer till sitt tågbolag. Prognos på när trafiken kan återupptas är 4 mars kl. 12:00.