Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 28870 Krösatågen

→ Alla avgångar från Västervik

Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 1 28885 Krösatågen

→ Alla ankomster till Västervik