Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 28882 Krösatågen
Linköping 2 28884 Krösatågen
Linköping 2 28870 Krösatågen

→ Alla avgångar från Västervik

Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 28881 Krösatågen
Linköping 2 28883 Krösatågen
Linköping 1 28885 Krösatågen

→ Alla ankomster till Västervik