Tågtider för Umeå C

Avgående tåg från Umeå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vännäs 3 7474 Norrtåg
Sundsvall 1b 7419 Norrtåg
Örnsköldsvik 1b 7447 Norrtåg
Luleå 1a 7110 Norrtåg
Umeå östra 1b 17487 Norrtåg
Vännäs 3 7476 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 1 77 SJ Nattåg
Stockholm C 1 91 Vy Nattåg
Örnsköldsvik 3 7449 Norrtåg
Vindeln 1a 7478 Norrtåg
Stockholm C 1 93 Vy Nattåg
Narvik 1 94 Vy Nattåg
Stockholm C 3 565 SJ Snabbtåg
Sundsvall 1b 7401 Norrtåg
Örnsköldsvik 1b 7441 Norrtåg
Vännäs 3 7460 Norrtåg
Stockholm C 3 569 SJ Snabbtåg
Luleå 1 92 Vy Nattåg
Sundsvall 1b 7405 Norrtåg
Vännäs 1a 7462 Norrtåg

→ Alla avgångar från Umeå C

Ankommande tåg till Umeå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall 1b 7412 Norrtåg
Luleå 1a 7107 Norrtåg
Sundsvall 1b 7414 Norrtåg
Vännäs 1a 7475 Norrtåg
Stockholm C 3 572 SJ Snabbtåg
Hällnäs 1b 17487 Norrtåg
Vännäs 1a 7477 Norrtåg
Sundsvall 1b 7416 Norrtåg
Luleå 1 91 Vy Nattåg
Örnsköldsvik 3 7450 Norrtåg
Stockholm C 1b 578 SJ Snabbtåg
Luleå 1a 7109 Norrtåg
Stockholm C 3 582 SJ Snabbtåg
Vindeln 1b 7479 Norrtåg
Örnsköldsvik 3 7454 Norrtåg
Narvik 1 93 Vy Nattåg
Stockholm C 1 94 Vy Nattåg
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg
Vännäs 3 7461 Norrtåg
Örnsköldsvik 1b 7440 Norrtåg

→ Alla ankomster till Umeå C