Tågtider för Umeå C

Avgående tåg från Umeå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 1 92 Vy Nattåg
Sundsvall 1b 7443 Norrtåg
Vindeln 1a 7464 Norrtåg
Luleå 1a 7104 Norrtåg
Stockholm C x 573 SJ Snabbtåg Inställt
Vindeln 1a 7468 Norrtåg
Sundsvall 1b 7409 Norrtåg
Vindeln 1a 7472 Norrtåg
Sundsvall 1b 7411 Norrtåg
Vindeln 1a 7474 Norrtåg
Luleå 1a 7108 Norrtåg
Stockholm C 3 585 SJ Snabbtåg
Sundsvall 1b 7413 Norrtåg
Vindeln 1a 7480 Norrtåg
Sundsvall 2 7415 Norrtåg
Hällnäs 1a 7482 Norrtåg
Sundsvall 1b 7419 Norrtåg
Vindeln 3 7484 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 1 77 SJ Nattåg

→ Alla avgångar från Umeå C

Ankommande tåg till Umeå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg
Hällnäs 3 7463 Norrtåg
Sundsvall 1b 7442 Norrtåg
Örnsköldsvik 1b 7444 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 1 74 SJ Nattåg
Vindeln 3 7465 Norrtåg
Vindeln 1b 7467 Norrtåg
Sundsvall 1b 7404 Norrtåg
Vindeln 1a 7471 Norrtåg
Sundsvall 1b 7406 Norrtåg
Luleå 1a 7103 Norrtåg
Stockholm C 3 560 SJ Snabbtåg
Sundsvall 1b 7408 Norrtåg
Vindeln 3 7475 Norrtåg
Vindeln 1a 7477 Norrtåg
Sundsvall 2 7410 Norrtåg
Vindeln 3 7483 Norrtåg
Luleå 1a 7107 Norrtåg
Sundsvall 1b 7412 Norrtåg
Sundsvall 3 7414 Norrtåg

→ Alla ankomster till Umeå C