Tågtider för ankomster till Trollhättan C

Ankommande tåg till Trollhättan C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vänersborg 2 17387 Västtågen
Göteborg 1 17388 Västtågen
Karlstad C 2 379 SJ Regional Prel. tid Inväntat tåg
Göteborg 1 17392 Västtågen
Vänersborg 2 13263 Västtågen
Vänersborg 2 3215 Västtågen
Göteborg 1 3216 Västtågen Kort tåg
Göteborg 1 350 SJ Regional
Vänersborg 2 13267 Västtågen
Uddevalla 3 13221 Västtågen
Uddevalla 2 404 SJ Snabbtåg
Vänersborg 2 3219 Västtågen Kort tåg
Säffle 2 13291 Västtågen
Göteborg 1 3220 Västtågen
Göteborg 1 390 Vy
Vänersborg 2 13271 Västtågen
Strömstad 2 13295 Västtågen
Göteborg 1 13272 Västtågen
Göteborg 1 13226 Västtågen
Vänersborg 2 3223 Västtågen
Ed 3 13231 Västtågen
Åmål 2 13297 Västtågen
Göteborg 1 3224 Västtågen
Vänersborg 2 13275 Västtågen
Göteborg 1 352 SJ Regional
Kristinehamn 2 351 SJ Regional
Göteborg 1 13276 Västtågen
Vänersborg 2 3227 Västtågen
Strömstad 2 13241 Västtågen
Göteborg 2 13230 Västtågen
Göteborg 1 3228 Västtågen
Vänersborg 2 13279 Västtågen
Göteborg 1 13280 Västtågen
Oslo 2 391 Vy
Vänersborg 2 3231 Västtågen
Göteborg 1 3232 Västtågen
Göteborg 1 13240 Västtågen
Göteborg 1 356 SJ Regional
Karlstad C 2 355 SJ Regional
Vänersborg 2 3235 Västtågen
Göteborg 1 3236 Västtågen
Göteborg 1 394 Vy
Uddevalla 2 13245 Västtågen
Vänersborg 2 3239 Västtågen
Göteborg 1 3240 Västtågen
Göteborg 1 13242 Västtågen
Göteborg 1 360 SJ Regional
Karlstad C 2 359 SJ Regional
Strömstad 3 13233 Västtågen
Vänersborg 2 3243 Västtågen
Göteborg 1 3244 Västtågen

← Alla tågtider vid Trollhättan C