Tågtider för Sundsvall C

Avgående tåg från Sundsvall C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Östersund 1 7512 Norrtåg
Stockholm C 2 585 SJ Snabbtåg
Duved 3 10 SJ InterCity
Umeå 4 7416 Norrtåg
Duved 1 7514 Norrtåg
Umeå 3 578 SJ Snabbtåg
Stockholm C 2 589 SJ Snabbtåg
Härnösand 1 7452 Norrtåg
Gävle 3 8361 X-Tåget
Östersund 4 7516 Norrtåg
Umeå 2 582 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8363 X-Tåget
Narvik 4 94 Vy Nattåg
Göteborg 4 77 SJ Nattåg
Stockholm C 4 71 SJ Nattåg
Stockholm C 4 91 Vy Nattåg
Luleå 3 92 Vy Nattåg
Duved 4 70 SJ Nattåg
Umeå 3 74 SJ Nattåg
Storlien 1 7500 Norrtåg

→ Alla avgångar från Sundsvall C

Ankommande tåg till Sundsvall C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå 2 585 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 10 SJ InterCity
Umeå 1 7413 Norrtåg Prel. tid
Stockholm C 2 576 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8360 X-Tåget
Umeå 4 7415 Norrtåg
Duved 1 7513 Norrtåg
Stockholm C 3 578 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8362 X-Tåget
Stockholm C 2 580 SJ Snabbtåg
Umeå 4 7417 Norrtåg
Umeå 1 7419 Norrtåg
Stockholm C 2 582 SJ Snabbtåg
Stockholm C 2 584 SJ Snabbtåg
Östersund 4 7515 Norrtåg
Stockholm C 4 94 Vy Nattåg
Storlien 2 7517 Norrtåg
Umeå 4 77 SJ Nattåg
Gävle 2 8364 X-Tåget
Duved 4 71 SJ Nattåg

→ Alla ankomster till Sundsvall C

Spårfel

Stockholm C - Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Stockholm C och Solna. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:00 den 23/3.