Tågtider för Storå

Avgående tåg från Storå
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Borlänge x 68182 TiB/SJ Buss
Gävle 1 8162 TiB/SJ
Hallsberg x 8181 TiB/SJ Inställt
Mjölby 1 8163 TiB/SJ
Gävle 1 8184 TiB/SJ
Hallsberg x 68183 TiB/SJ Buss
Hallsberg x 8183 TiB/SJ Inställt
Gävle 1 8186 TiB/SJ
Mjölby 1 8167 TiB/SJ
Gävle x 8188 TiB/SJ Inställt
Örebro 1 8185 TiB/SJ
Gävle 1 8168 TiB/SJ
Mjölby 1 8159 TiB/SJ
Gävle 1 8190 TiB/SJ

→ Alla avgångar från Storå

Ankommande tåg till Storå
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Mjölby x 68182 TiB/SJ Buss
Hallsberg 1 8162 TiB/SJ
Borlänge x 8181 TiB/SJ Inställt
Gävle 1 8163 TiB/SJ
Laxå 1 8184 TiB/SJ
Gävle x 68183 TiB/SJ Buss
Gävle x 8183 TiB/SJ Inställt
Hallsberg 1 8186 TiB/SJ
Gävle 1 8167 TiB/SJ
Hallsberg x 8188 TiB/SJ Inställt
Gävle 1 8185 TiB/SJ
Mjölby 1 8168 TiB/SJ
Morastrand 1 8159 TiB/SJ
Örebro 1 8190 TiB/SJ

→ Alla ankomster till Storå

Växelfel

Hallsbergs personbangård - Västerås - Stockholms central, Gävle - Borlänge - Norrköping Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Örebro och Arboga, Örebro och Frövi. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.