Tågtider för Södertälje Syd

Avgående tåg från Södertälje Syd
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Örebro S 8 907 Mälartåg
Stockholm C 6 216 Mälartåg
Oslo 8 621 SJ Snabbtåg Prel. tid
Malmö 7 521 SJ Snabbtåg Invänta tid Tillbud
Stockholm C 6 118 Mälartåg
Uppsala 5 910 Mälartåg
Eskilstuna 8 10903 Mälartåg
Stockholm C 6 218 Mälartåg
Linköping 7 257 SJ InterCity
Hallsberg 7 121 Mälartåg
Norrköping x 221 Mälartåg Inställt Nästa avgång
Stockholm C 5 10902 Mälartåg
Örebro S 8 911 Mälartåg
Stockholm C 6 200 Mälartåg
Stockholm C 6 120 Mälartåg
Uppsala 5 914 Mälartåg Kort tåg
Eskilstuna 8 10905 Mälartåg
Stockholm C 6 220 Mälartåg
Strömstad x 463 SJ Snabbtåg Inställt
Gävle 6 264 SJ InterCity

→ Alla avgångar från Södertälje Syd

Ankommande tåg till Södertälje Syd
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nyköping 6 216 Mälartåg
Hallsberg 6 118 Mälartåg
Örebro S 5 910 Mälartåg
Stockholm C 8 10903 Mälartåg
Norrköping 6 218 Mälartåg
Stockholm C 7 257 SJ InterCity
Stockholm C 7 121 Mälartåg
Stockholm C x 221 Mälartåg Inställt Nästa avgång
Eskilstuna 5 10902 Mälartåg
Uppsala 8 911 Mälartåg
Norrköping 6 200 Mälartåg
Hallsberg 6 120 Mälartåg
Örebro S 5 914 Mälartåg Kort tåg
Stockholm C 8 10905 Mälartåg
Norrköping 6 220 Mälartåg
Linköping 6 264 SJ InterCity
Stockholm C 8 223 Mälartåg
Göteborg 6 420 SJ Snabbtåg
Stockholm C 8 123 Mälartåg
Eskilstuna 5 10904 Mälartåg

→ Alla ankomster till Södertälje Syd