Tågtider för Södertälje Syd

Avgående tåg från Södertälje Syd
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C x 140 Mälartåg Inställt
Uppsala 5 20958 Mälartåg
Göteborg 7 443 SJ Snabbtåg
Stockholm C 6 240 Mälartåg
Eskilstuna x 10925 Mälartåg Inställt
Linköping 7 279 SJ InterCity
Norrköping 8 243 Mälartåg
Gävle 5 284 SJ InterCity
Hallsberg 7 143 Mälartåg
Örebro S 8 959 Mälartåg
Oslo 7 645 SJ Snabbtåg
Stockholm C 6 208 Mälartåg
Stockholm C 5 142 Mälartåg
Uppsala 5 20964 Mälartåg
Stockholm C 6 242 Mälartåg
Ljusdal 6 286 SJ InterCity
Norrköping 7 245 Mälartåg
Örebro S 8 965 Mälartåg
Hallsberg 7 145 Mälartåg
Malmö 7 547

→ Alla avgångar från Södertälje Syd

Ankommande tåg till Södertälje Syd
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg x 140 Mälartåg Inställt
Örebro S 5 20958 Mälartåg
Norrköping 6 240 Mälartåg
Stockholm C x 10925 Mälartåg Inställt
Ljusdal 7 279 SJ InterCity
Stockholm C 8 243 Mälartåg
Linköping 5 284 SJ InterCity
Stockholm C 7 143 Mälartåg
Uppsala 8 959 Mälartåg
Nyköping 6 208 Mälartåg
Hallsberg 5 142 Mälartåg
Kristinehamn 6 642 SJ InterCity
Örebro S 5 20964 Mälartåg
Norrköping 6 242 Mälartåg
Linköping 6 286 SJ InterCity
Stockholm C 7 245 Mälartåg
Uppsala 8 965 Mälartåg
Stockholm C 7 145 Mälartåg
Hallsberg 6 144 Mälartåg
Örebro S 5 970 Mälartåg

→ Alla ankomster till Södertälje Syd