Tågtider för Sandviken

Avgående tåg från Sandviken
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle 1 8178 TiB/SJ
Gävle x 8110 TiB/SJ Inställt
Mjölby 1 8163 TiB/SJ
Hallsberg 1 8101 TiB/SJ
Borlänge 1 8183 TiB/SJ
Linköping 1 259 SJ InterCity
Mjölby 1 8167 TiB/SJ
Gävle 1 8156 TiB/SJ
Gävle 1 8100 TiB/SJ
Örebro 1 8185 TiB/SJ
Gävle 2 8158 TiB/SJ
Gävle 1 8160 TiB/SJ
Hallsberg x 8103 TiB/SJ Inställt
Borlänge 1 8169 TiB/SJ
Gävle 1 8162 TiB/SJ
Örebro 1 8187 TiB/SJ
Gävle 1 8184 TiB/SJ
Mjölby 1 8171 TiB/SJ

→ Alla avgångar från Sandviken

Ankommande tåg till Sandviken
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Mjölby 1 8178 TiB/SJ
Hallsberg x 8110 TiB/SJ Inställt
Gävle 1 8163 TiB/SJ
Gävle 1 8101 TiB/SJ
Gävle 1 8183 TiB/SJ
Gävle 1 8167 TiB/SJ
Borlänge 1 8156 TiB/SJ
Fagersta 1 8100 TiB/SJ
Gävle 1 8185 TiB/SJ
Borlänge 2 8158 TiB/SJ
Ludvika 1 8160 TiB/SJ
Gävle x 8103 TiB/SJ Inställt
Gävle 1 8169 TiB/SJ
Hallsberg 1 8162 TiB/SJ
Gävle 1 8187 TiB/SJ
Laxå 1 8184 TiB/SJ
Gävle 1 8171 TiB/SJ

→ Alla ankomster till Sandviken

Växelfel

Hallsbergs personbangård - Västerås - Stockholms central, Gävle - Borlänge - Norrköping Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Örebro och Arboga, Örebro och Frövi. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.