Tågtider för Sandviken

Avgående tåg från Sandviken
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle x 8100 TiB Inställt Fordonsfel
Örebro x 8185 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle x 8158 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle 1 8160 TiB
Mjölby 1 8169 TiB
Gävle 1 8162 TiB
Örebro 1 8187 TiB
Gävle x 8184 TiB Inställt Nästa avgång
Örebro 1 8171 TiB
Gävle 1 8186 TiB
Örebro x 8189 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle 2 8188 TiB
Mjölby 1 8173 TiB
Gävle 1 8168 TiB
Örebro 2 8191 TiB
Gävle 1 8190 TiB
Mjölby 1 8175 TiB
Gävle 1 8170 TiB
Örebro 1 8193 TiB
Gävle 1 8192 TiB

→ Alla avgångar från Sandviken

Ankommande tåg till Sandviken
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Fagersta x 8100 TiB Inställt Fordonsfel
Gävle x 8185 TiB Inställt Nästa avgång
Borlänge x 8158 TiB Inställt Nästa avgång
Ludvika 1 8160 TiB
Gävle 1 8169 TiB
Hallsberg 1 8162 TiB
Gävle 1 8187 TiB
Laxå x 8184 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle 1 8171 TiB
Hallsberg 1 8186 TiB
Gävle x 8189 TiB Inställt Nästa avgång
Hallsberg 2 8188 TiB
Gävle 1 8173 TiB
Örebro 1 8168 TiB
Gävle 2 8191 TiB
Örebro 1 8190 TiB
Gävle 1 8175 TiB
Mjölby 1 8170 TiB
Gävle 1 8193 TiB
Örebro 1 8192 TiB

→ Alla ankomster till Sandviken