Tågtider för Sala

Avgående tåg från Sala
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uppsala 2 12132 Mälartåg
Eskilstuna 3 12139 Mälartåg
Mora C 3 46 SJ InterCity
Linköping 2 12143 Mälartåg
Uppsala x 12140 Mälartåg Inställt Vagnbrist
Eskilstuna 3 12147 Mälartåg
Stockholm C 1 47 SJ InterCity
Falun 3 10052 SJ InterCity
Linköping 2 12151 Mälartåg
Falun 3 10054 SJ Snabbtåg
Eskilstuna x 12155 Mälartåg Inställt Vagnbrist
Uppsala 2 12198 Mälartåg
Stockholm C 1 25 SJ InterCity
Mora C 3 48 SJ InterCity
Linköping 2 12159 Mälartåg
Uppsala 2 12156 Mälartåg
Eskilstuna 3 12163 Mälartåg
Stockholm C 1 49 SJ InterCity
Falun 3 26 SJ InterCity
Eskilstuna 2 2167 Mälartåg

→ Alla avgångar från Sala

Ankommande tåg till Sala
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Eskilstuna 2 12132 Mälartåg
Uppsala 3 12139 Mälartåg
Linköping 2 12136 Mälartåg
Stockholm C 3 46 SJ InterCity
Eskilstuna x 12140 Mälartåg Inställt Vagnbrist
Uppsala 3 12147 Mälartåg
Linköping 2 12144 Mälartåg
Mora C 1 47 SJ InterCity
Stockholm C 3 10052 SJ InterCity
Eskilstuna 2 12198 Mälartåg
Uppsala x 12155 Mälartåg Inställt Vagnbrist
Stockholm C 3 10054 SJ Snabbtåg
Linköping 2 12152 Mälartåg
Falun 1 25 SJ InterCity
Stockholm C 3 48 SJ InterCity
Eskilstuna 2 12156 Mälartåg
Uppsala 3 12163 Mälartåg
Linköping 2 2160 Mälartåg
Mora C 1 49 SJ InterCity
Stockholm C 3 26 SJ InterCity

→ Alla ankomster till Sala