Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 85 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7515 Norrtåg
Duved 3 10 SJ InterCity
Duved 1b 7514 Norrtåg
Sundsvall 3 7517 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 3 71 SJ Nattåg
Sundsvall 2b 7501 Norrtåg
Stockholm C 1a 591 SJ Snabbtåg
Storlien 2 3900 Snälltåget

→ Alla avgångar från Östersund C

Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Duved 3 85 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7512 Norrtåg
Stockholm C 3 10 SJ InterCity
Sundsvall 1b 7514 Norrtåg
Storlien 3 7517 Norrtåg
Duved 3 71 SJ Nattåg
Stockholm C 1a 598 SJ Snabbtåg
Sundsvall 2b 7516 Norrtåg
Malmö 2 3900 Snälltåget
Stockholm C 3 70 SJ Nattåg

→ Alla ankomster till Östersund C