Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Storlien 1a 7500 Norrtåg
Sundsvall 2a 7503 Norrtåg
Duved 3 70 SJ Nattåg Prel. tid
Sundsvall 1a 7505 Norrtåg
Åre 3 7504 Norrtåg
Sundsvall 3 7507 Norrtåg
Stockholm C 3 11 SJ InterCity
Duved 3 7506 Norrtåg
Duved 3 80 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7509 Norrtåg
Ånge x 7511 Norrtåg Buss ersätter
Sundsvall 3 7513 Norrtåg
Storlien 1b 7510 Norrtåg
Stockholm C 3 85 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7515 Norrtåg
Duved 3 10 SJ InterCity
Sundsvall 3 7517 Norrtåg
Duved 1b 7514 Norrtåg

→ Alla avgångar från Östersund C

Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Göteborg 3 70 SJ Nattåg Prel. tid
Duved 2a 7503 Norrtåg
Sundsvall 1a 7500 Norrtåg
Sundsvall 1a 7502 Norrtåg
Sundsvall 3 7504 Norrtåg
Storlien 3 7507 Norrtåg
Duved 3 11 SJ InterCity
Sundsvall 3 7506 Norrtåg
Stockholm C 3 80 SJ InterCity
Åre 1a 7509 Norrtåg
Duved 3 7513 Norrtåg
Sundsvall 1b 7510 Norrtåg
Duved 3 85 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7512 Norrtåg
Stockholm C 3 10 SJ InterCity
Storlien 3 7517 Norrtåg
Sundsvall 1b 7514 Norrtåg

→ Alla ankomster till Östersund C