Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Duved 3 82 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7533 Norrtåg
Storlien 3 7510 Norrtåg
Sundsvall 1a 7535 Norrtåg
Gävle 3 95769 Jvgmuseet
Stockholm C 3 85 SJ InterCity
Duved 3 7532 Norrtåg
Duved 3 6 SJ InterCity
Sundsvall 3 7517 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 3 83 SJ Nattåg

→ Alla avgångar från Östersund C

Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 82 SJ InterCity
Sundsvall 1a 7530 Norrtåg
Sundsvall 3 7510 Norrtåg
Duved 3 85 SJ InterCity
Sundsvall 3 7532 Norrtåg
Stockholm C 3 6 SJ InterCity
Storlien 3 7517 Norrtåg
Duved 3 83 SJ Nattåg
Sundsvall 2b 7534 Norrtåg
Stockholm C 1a 598 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Östersund C