Tågoperatörer

“De som hyr plats & kör tåg på spåren.”

Tågoperatörer i Sverige