Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping x 221 Mälartåg Inställt Nästa avgång
Stockholm C 6 222 Mälartåg
Norrköping 6 223 Mälartåg
Stockholm C 6 224 Mälartåg
Norrköping 6 225 Mälartåg
Stockholm C 6 226 Mälartåg
Norrköping 6 227 Mälartåg
Stockholm C 6 228 Mälartåg
Norrköping 6 229 Mälartåg
Stockholm C 6 230 Mälartåg
Norrköping 6 231 Mälartåg
Stockholm C 6 232 Mälartåg
Norrköping 6 233 Mälartåg
Stockholm C 6 234 Mälartåg
Norrköping 6 235 Mälartåg
Stockholm C 6 236 Mälartåg
Norrköping 6 237 Mälartåg
Stockholm C 6 238 Mälartåg
Norrköping 6 239 Mälartåg
Stockholm C 6 240 Mälartåg

→ Alla avgångar från Nyköping C

Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C x 221 Mälartåg Inställt Nästa avgång
Norrköping 6 222 Mälartåg
Stockholm C 6 223 Mälartåg
Norrköping 6 224 Mälartåg
Stockholm C 6 225 Mälartåg
Norrköping 6 226 Mälartåg
Stockholm C 6 227 Mälartåg
Norrköping 6 228 Mälartåg
Stockholm C 6 229 Mälartåg
Norrköping 6 230 Mälartåg
Stockholm C 6 231 Mälartåg
Norrköping 6 232 Mälartåg
Stockholm C 6 233 Mälartåg
Norrköping 6 234 Mälartåg
Stockholm C 6 235 Mälartåg
Norrköping 6 236 Mälartåg
Stockholm C 6 237 Mälartåg
Norrköping 6 238 Mälartåg
Stockholm C 6 239 Mälartåg
Norrköping 6 240 Mälartåg

→ Alla ankomster till Nyköping C

Signalfel

Stockholm - Nyköping - Norrköping: Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel mellan Kolmården och Nyköping. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.