Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping 6 235 Mälartåg
Stockholm C 6 236 Mälartåg
Stockholm C 5 10238 Mälartåg
Norrköping 6 10239 Mälartåg
Stockholm C 6 10240 Mälartåg
Stockholm C 5 242 Mälartåg
Norrköping 6 243 Mälartåg
Stockholm C 6 244 Mälartåg
Norrköping 6 247 Mälartåg
Stockholm C 6 10248 Mälartåg
Norrköping 6 10251 Mälartåg

→ Alla avgångar från Nyköping C

Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 6 235 Mälartåg
Norrköping 6 236 Mälartåg
Stockholm C x 237 Mälartåg Inställt
Stockholm C 6 10239 Mälartåg
Norrköping 6 10240 Mälartåg
Stockholm C 5 10241 Mälartåg
Stockholm C 6 243 Mälartåg
Norrköping 6 244 Mälartåg
Stockholm C 5 245 Mälartåg
Stockholm C 6 247 Mälartåg
Norrköping 6 10248 Mälartåg
Stockholm C 6 10251 Mälartåg

→ Alla ankomster till Nyköping C