Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping 6 241 Mälartåg
Stockholm C 6 242 Mälartåg
Norrköping 6 243 Mälartåg
Stockholm C 6 244 Mälartåg
Norrköping 6 245 Mälartåg
Stockholm C 6 246 Mälartåg
Stockholm C 6 248 Mälartåg
Stockholm C x 248 Mälartåg Buss
Norrköping 6 249 Mälartåg
Stockholm C 6 250 Mälartåg
Stockholm C 5 216 Mälartåg
Norrköping x 217 Mälartåg Buss
Stockholm C 6 218 Mälartåg
Södertälje S x 200 Mälartåg Buss
Norrköping 6 219 Mälartåg
Stockholm C 6 220 Mälartåg

→ Alla avgångar från Nyköping C

Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 6 241 Mälartåg
Norrköping 6 242 Mälartåg
Stockholm C 6 243 Mälartåg
Norrköping 6 244 Mälartåg
Stockholm C 6 245 Mälartåg
Norrköping 6 246 Mälartåg
Stockholm C 6 247 Mälartåg
Norrköping x 248 Mälartåg Buss
Stockholm C 6 249 Mälartåg
Norrköping 6 250 Mälartåg
Stockholm C 5 253 Mälartåg
Norrköping 6 218 Mälartåg
Stockholm C 6 219 Mälartåg
Norrköping 6 220 Mälartåg

→ Alla ankomster till Nyköping C