Tågtider för Mölnlycke

Avgående tåg från Mölnlycke
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 1 7380 Västtågen
Borås C 1 7369 Västtågen
Borås C 1 7379 Västtågen
Göteborg 2 7388 Västtågen
Göteborg 1 7320 Västtågen
Borås C 1 7321 Västtågen

→ Alla avgångar från Mölnlycke

Ankommande tåg till Mölnlycke
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Borås C 1 7380 Västtågen
Göteborg 1 7369 Västtågen
Göteborg 1 7379 Västtågen
Borås C 2 7388 Västtågen
Borås C 1 7320 Västtågen
Göteborg 1 7321 Västtågen

→ Alla ankomster till Mölnlycke

Kapacitetsbrist Göteborg-Borås-Kalmar:

Förseningar i tågtrafiken på grund av kapacitetsbrist mellan Rävlanda och Borås. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång. För mer information om dun resa hänvisas du till ditt tågbolag.