Tågtider för ankomster till Lund C

Ankommande tåg till Lund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Trelleborg 6 1712 Pågatågen
Hässleholm 2 1047 Öresundståg
Köpenhamn 4 1036 Öresundståg
Kävlinge 1 1763 Pågatågen
Ystad 3 1264 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1215 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1049 Öresundståg
Köpenhamn 4 534 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1531 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1038 Öresundståg
Trelleborg 6 1764 Pågatågen
Helsingborg 1 1715 Pågatågen
Stockholm C 2 523 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1530 Skånetrafiken
Göteborg 1 1051 Öresundståg
Köpenhamn 4 1040 Öresundståg
Hyllie 5 1216 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1714 Pågatågen
Kalmar 2 1053 Öresundståg
Köpenhamn 4 1042 Öresundståg
Kävlinge 1 1765 Pågatågen
Ystad 3 1266 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1217 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1055 Öresundståg
Helsingborg 2 1535 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1044 Öresundståg
Trelleborg 6 1766 Pågatågen
Helsingborg 1 1717 Pågatågen
Stockholm C 2 525 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1534 Skånetrafiken
Göteborg 1 1057 Öresundståg
Köpenhamn 4 1046 Öresundståg
Göteborg 1 487 SJ Snabbtåg
Hyllie 5 1218 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1716 Pågatågen
Hässleholm 2 1059 Öresundståg
Köpenhamn 4 1048 Öresundståg
Kävlinge 1 1767 Pågatågen
Ystad 3 1268 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1219 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1061 Öresundståg
Köpenhamn 4 538 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1539 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1050 Öresundståg
Trelleborg 6 1768 Pågatågen
Helsingborg 1 1719 Pågatågen
Simrishamn 5 1538 Skånetrafiken
Göteborg 1 1063 Öresundståg
Stockholm C 2 3941 Snälltåget
Köpenhamn 4 1052 Öresundståg
Stockholm C 1 527 SJ Snabbtåg
Hyllie 5 1220 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1718 Pågatågen
Kalmar 2 1065 Öresundståg
Köpenhamn 4 1054 Öresundståg
Kävlinge 1 1769 Pågatågen
Ystad 3 1270 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1221 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1067 Öresundståg
Köpenhamn 4 540 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1543 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1056 Öresundståg
Trelleborg 6 1770 Pågatågen
Helsingborg 1 1721 Pågatågen
Stockholm C 2 529 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1542 Skånetrafiken
Göteborg 1 1069 Öresundståg
Köpenhamn 4 1058 Öresundståg
Hyllie 5 1222 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1720 Pågatågen
Hässleholm 2 1071 Öresundståg
Köpenhamn 4 1060 Öresundståg
Kävlinge 1 1771 Pågatågen
Ystad 3 1272 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1223 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1073 Öresundståg
Köpenhamn 4 542 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1547 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1062 Öresundståg
Trelleborg 6 1772 Pågatågen
Helsingborg 1 1723 Pågatågen
Simrishamn 5 1546 Skånetrafiken
Göteborg 1 1075 Öresundståg
Köpenhamn 4 1064 Öresundståg
Hyllie 5 1224 Skånetrafiken
Göteborg 1 491 SJ Snabbtåg
Trelleborg 6 1722 Pågatågen
Kalmar 2 1077 Öresundståg
Köpenhamn 4 1066 Öresundståg
Kävlinge 1 1773 Pågatågen
Ystad 3 1274 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1225 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1079 Öresundståg
Helsingborg 2 1551 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1068 Öresundståg
Trelleborg 6 1774 Pågatågen
Helsingborg 1 1725 Pågatågen
Stockholm C 2 533 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1550 Skånetrafiken
Göteborg 1 1081 Öresundståg
Köpenhamn 4 1070 Öresundståg
Hyllie 5 1226 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1724 Pågatågen
Växjö 2 1083 Öresundståg
Köpenhamn 4 1072 Öresundståg
Kävlinge 1 1775 Pågatågen
Ystad 3 1276 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1227 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1085 Öresundståg
Köpenhamn 4 546 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1555 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1074 Öresundståg
Stockholm C 1 3931 Snälltåget
Trelleborg 6 1776 Pågatågen
Helsingborg 1 1727 Pågatågen
Stockholm C 2 535 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1554 Skånetrafiken
Göteborg 1 1087 Öresundståg
Köpenhamn 4 1076 Öresundståg
Göteborg 1 493 SJ Snabbtåg
Hyllie 5 1228 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1726 Pågatågen
Kalmar 2 1089 Öresundståg
Köpenhamn 4 1078 Öresundståg
Kävlinge 1 1777 Pågatågen
Ystad 3 1278 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1229 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1091 Öresundståg
Helsingborg 2 1559 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1080 Öresundståg
Trelleborg 6 1778 Pågatågen
Helsingborg 1 1729 Pågatågen
Stockholm C 2 537 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1558 Skånetrafiken
Göteborg 1 1093 Öresundståg
Köpenhamn 4 1082 Öresundståg
Hyllie 5 1230 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1728 Pågatågen
Hässleholm 2 1095 Öresundståg
Köpenhamn 4 1084 Öresundståg
Kävlinge 1 1779 Pågatågen
Ystad 3 1280 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1231 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1097 Öresundståg
Köpenhamn 4 550 SJ Snabbtåg
Helsingborg 2 1563 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1086 Öresundståg
Trelleborg 6 1780 Pågatågen
Helsingborg 1 1731 Pågatågen
Stockholm C 2 539 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1562 Skånetrafiken
Göteborg 1 1099 Öresundståg
Köpenhamn 4 1088 Öresundståg
Hyllie 5 1232 Skånetrafiken
Göteborg 1 495 SJ Snabbtåg
Trelleborg 6 1730 Pågatågen
Kalmar 2 1101 Öresundståg
Köpenhamn 4 1090 Öresundståg
Kävlinge 1 1781 Pågatågen
Ystad 3 1282 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1233 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1103 Öresundståg
Helsingborg 2 1567 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1092 Öresundståg
Trelleborg 6 1782 Pågatågen
Helsingborg 1 1733 Pågatågen
Stockholm C 2 541 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1566 Skånetrafiken
Göteborg 1 1105 Öresundståg
Köpenhamn 4 1094 Öresundståg
Hyllie 5 1234 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1732 Pågatågen
Växjö 1 1107 Öresundståg
Stockholm C 2 3943 Snälltåget
Köpenhamn 4 1096 Öresundståg
Kävlinge 1 1783 Pågatågen
Ystad 3 1284 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1109 Öresundståg
Helsingborg 2 1571 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1098 Öresundståg
Kristianstad 2 1235 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1784 Pågatågen
Helsingborg 1 1735 Pågatågen
Stockholm C 2 543 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1570 Skånetrafiken
Göteborg 1 1111 Öresundståg
Köpenhamn 4 1100 Öresundståg
Hyllie 5 1236 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1734 Pågatågen
Kalmar 2 1113 Öresundståg
Köpenhamn 4 1102 Öresundståg
Kävlinge 1 1785 Pågatågen
Hyllie 3 1286 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1237 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1115 Öresundståg
Helsingborg 2 1575 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1104 Öresundståg
Trelleborg 6 1786 Pågatågen
Helsingborg 2 1737 Pågatågen
Stockholm C 2 545 SJ Snabbtåg
Simrishamn 5 1574 Skånetrafiken
Göteborg 1 1117 Öresundståg
Köpenhamn 4 1106 Öresundståg
Hyllie 5 1238 Skånetrafiken
Trelleborg 6 1736 Pågatågen
Växjö 2 1119 Öresundståg
Kävlinge 1 1787 Pågatågen
Kristianstad 2 1239 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1121 Öresundståg
Helsingborg 2 1579 Skånetrafiken
Köpenhamn 6 1110 Öresundståg
Helsingborg 1 1739 Pågatågen
Stockholm C 2 547 SJ Snabbtåg
Simrishamn 3 1578 Skånetrafiken
Göteborg 1 11123 Öresundståg
Köpenhamn 4 1112 Öresundståg
Hyllie 5 1240 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1114 Öresundståg
Kristianstad 2 1241 Skånetrafiken
Karlskrona 1 1127 Öresundståg
Köpenhamn 6 1116 Öresundståg
Stockholm C x 10549 SJ Snabbtåg Inställt

← Alla tågtider vid Lund C