Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Narvik 1 3964 Vy Nattåg
Haparanda 2 7182 Norrtåg
Kiruna 2 7150 Norrtåg
Vännäs 2 7103 Norrtåg
Narvik 1 96 Vy
Kiruna 2 7152 Norrtåg
Haparanda 2 7184 Norrtåg

→ Alla avgångar från Luleå C

Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Boden x 57110 Norrtåg Buss
Stockholm C 1 3965 Vy Nattåg
Haparanda 2 7181 Norrtåg
Haparanda 2 7183 Norrtåg
Kiruna 2 7151 Norrtåg
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg
Umeå östra 2 7104 Norrtåg

→ Alla ankomster till Luleå C

Brand

Luleå - Boden Förseningar i tågtrafiken på grund av ett elfel efter en brand mellan Luleå och Boden. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.