Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå östra 2 7109 Norrtåg
Stockholm C 1 3962 Vy Nattåg
Narvik 1 3964 Vy Nattåg
Haparanda 2 7182 Norrtåg
Kiruna 2 7150 Norrtåg

→ Alla avgångar från Luleå C

Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Narvik 1 95 Vy
Kiruna 2 7155 Norrtåg
Narvik 1 3963 Vy Nattåg
Umeå östra 2 7110 Norrtåg
Stockholm C 1 3965 Vy Nattåg

→ Alla ankomster till Luleå C