Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda 2 7196 Norrtåg
Kiruna 2 7154 Norrtåg
Stockholm C 1 91 Vy Nattåg
Umeå östra 2 7137 Norrtåg
Stockholm C 1 3962 Vy Nattåg
Haparanda 2 7198 Norrtåg

→ Alla avgångar från Luleå C

Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda 2 7195 Norrtåg
Umeå östra 2 7122 Norrtåg
Narvik 1 95 Vy
Haparanda 2 7197 Norrtåg
Kiruna 2 7155 Norrtåg
Narvik 1 3963 Vy
Umeå östra 2 7132 Norrtåg

→ Alla ankomster till Luleå C