Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå östra 2 7103 Norrtåg
Riksgränsen 1 96 Vy
Kiruna 2 7152 Norrtåg
Haparanda 1 7184 Norrtåg
Umeå östra 2 7107 Norrtåg
Kiruna 1 7154 Norrtåg
Haparanda 2 7186 Norrtåg
Stockholm C 1 91 Vy Nattåg
Umeå östra 2 7109 Norrtåg
Stockholm C 1 3962 Vy Nattåg

→ Alla avgångar från Luleå C

Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda 2 7181 Norrtåg
Haparanda 1 7183 Norrtåg
Kiruna 2 7151 Norrtåg
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg Prel. tid
Umeå östra 2 7104 Norrtåg
Kiruna 2 7153 Norrtåg
Haparanda 2 7185 Norrtåg
Umeå östra 2 7108 Norrtåg
Riksgränsen 1 95 Vy
Kiruna 2 7155 Norrtåg

→ Alla ankomster till Luleå C

Trafikstopp Björkliden-Björnfjäll-Narvik

Under lördagskvällen den 24 februari spårade ett olastat malmtåg ur på Malmbanan. Det är konstaterade skador på räls, slipers och kontaktledning mellan Katterjokk och Vassijaure men ingen prognos finns när trafiken kan återupptas. För information om din resa hänvisas du till tågbolaget.