Tågtider för Kiruna C

Avgående tåg från Kiruna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Narvik 11 94 Vy Nattåg Prel. tid
Luleå 11 7153 Norrtåg
Luleå 11 95 Vy
Narvik 11 96 Vy Ej servering
Luleå 11 7155 Norrtåg
Stockholm C 11 93 Vy Nattåg

→ Alla avgångar från Kiruna C

Ankommande tåg till Kiruna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 11 94 Vy Nattåg Prel. tid
Luleå 11 7150 Norrtåg Prel. tid
Narvik 11 95 Vy
Luleå 11 96 Vy Ej servering
Luleå 11 7152 Norrtåg
Narvik 11 93 Vy Nattåg
Luleå 11 7154 Norrtåg

→ Alla ankomster till Kiruna C