Tågtider för Kiruna C

Avgående tåg från Kiruna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå x 7151 Norrtåg Buss ersätter Spårfel
Riksgränsen 11 94 Vy Nattåg

→ Alla avgångar från Kiruna C

Ankommande tåg till Kiruna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 11 94 Vy Nattåg
Luleå 11 7150 Norrtåg

→ Alla ankomster till Kiruna C