Tågtider för Karlstad C

Avgående tåg från Karlstad C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Degerfors 1a 8926 VTAB
Charlottenberg 1b 8925
Torsby 21 8967 VTAB
Stockholm C x 644 SJ InterCity Inställt Invänta info
Kristinehamn 1a 8928 VTAB
Göteborg 21 375 SJ Regional
Oslo 1b 639 SJ InterCity
Kristinehamn 1a 8930 VTAB
Torsby 1b 8969 VTAB
Arvika 1b 8927 VTAB
Stockholm C 1a 648 SJ Snabbtåg
Charlottenberg 1b 8929 VTAB
Kristinehamn 1a 372 SJ Regional
Torsby 1b 8971 VTAB
Oslo 1b 645 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 1a 8932 VTAB
Charlottenberg 1b 8931 VTAB
Göteborg 21 379 SJ Regional
Torsby 1b 8973 VTAB
Kristinehamn 1a 8902 VTAB

→ Alla avgångar från Karlstad C

Ankommande tåg till Karlstad C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Torsby 21 8966 VTAB
Charlottenberg 1a 8926 VTAB
Oslo x 644 SJ InterCity Inställt Invänta info
Göteborg 21 368 SJ Regional
Charlottenberg 1a 8928 VTAB
Stockholm C 1b 639 SJ InterCity
Torsby 1b 8968 VTAB
Charlottenberg 1a 8930 VTAB
Torsby 21 8970 VTAB
Degerfors 1b 8927 VTAB
Oslo 1a 648 SJ Snabbtåg
Stockholm C 20 643 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 1b 8929 VTAB
Göteborg 1a 372 SJ Regional
Torsby 1b 8972 VTAB
Stockholm C 1b 645 SJ Snabbtåg
Charlottenberg 1a 8932 VTAB
Göteborg 21 376 SJ Regional
Kristinehamn 1b 8931 VTAB
Torsby 1b 8974 VTAB

→ Alla ankomster till Karlstad C

Banarbete

Värmlandsbanan, Degerfors-Kil-Charlottenberg: Trafikverket gör kapacitetshöjande åtgärder för både gods- och persontrafik fram till 2024. Detta medför under vissa perioder ändringar i tågtrafiken. Läs mer på trafikverket.se/Nära dig

Banarbete Karlstad-Degerfors

20 mars – 6 april: Det är ändringar i tågtrafiken på sträckan på grund av ett planerat banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.