Tågtider för Karlstad C

Avgående tåg från Karlstad C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Charlottenberg 4a 8903 VTAB
Kristinehamn 4b 8906 VTAB
Stockholm C 4b 622 SJ Snabbtåg
Torsby 4b 8955 VTAB
Kristinehamn 4a 8910 VTAB
Charlottenberg 4b 8907 VTAB
Kristinehamn x 8956 VTAB Inställt Nästa avgång Vagnbrist
Göteborg 4b 355 SJ Regional
Stockholm C 4a 626 SJ Snabbtåg
Oslo 4b 621 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 4a 8914 VTAB
Torsby 4b 8957 VTAB
Göteborg 4b 359 SJ Regional
Örebro x 62638 SJ Snabbtåg Buss
Charlottenberg 4a 8913 VTAB
Göteborg 4b 363 SJ Regional
Torsby 4b 8959 VTAB
Oslo 4a 629 SJ Snabbtåg
Göteborg 4b 367 SJ Regional
Stockholm C 4a 638 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Karlstad C

Ankommande tåg till Karlstad C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Torsby 4b 8954 VTAB
Kristinehamn 4a 8903 VTAB
Charlottenberg 4b 8906 VTAB
Göteborg 4b 350 SJ Regional
Degerfors 4b 8907 VTAB
Charlottenberg 4a 8910 VTAB
Torsby x 8956 VTAB Inställt Nästa avgång Vagnbrist
Arvika 4a 626 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4b 621 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 4a 8909 VTAB
Torsby 4b 8960 VTAB
Göteborg 4a 352 SJ Regional
Charlottenberg 4a 8916 VTAB
Oslo x 61638 SJ Snabbtåg Buss
Charlottenberg 4b 8918 VTAB
Göteborg 4b 356 SJ Regional
Torsby 4b 8962 VTAB
Charlottenberg 4a 8920 VTAB
Stockholm C 4a 629 SJ Snabbtåg
Göteborg 4b 360 SJ Regional

→ Alla ankomster till Karlstad C

Banarbete Degerfors-Kil-Charlottenberg

Värmlandsbanan, Degerfors-Kil-Charlottenberg: Trafikverket gör kapacitetshöjande åtgärder för både gods- och persontrafik fram till 2024. Detta medför under vissa perioder ändringar i tågtrafiken. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Karlstad C

Pågående banarbete kan orsaka ändringar i tågtrafiken. Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.