Tågtider för Karlstad C

Avgående tåg från Karlstad C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristinehamn 1a 8928 VTAB
Göteborg 21 375 SJ Regional
Oslo 1b 639 SJ InterCity
Kristinehamn 1a 8930 VTAB
Arvika 1b 8927 VTAB
Stockholm C 1a 648 SJ Snabbtåg
Charlottenberg 1b 8929 VTAB
Kristinehamn 1a 372 SJ Regional
Torsby 21 8971 VTAB
Oslo 1b 645 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 1a 8932 VTAB
Charlottenberg 1a 8931 VTAB
Göteborg 21 379 SJ Regional
Torsby 1b 8973 VTAB
Kristinehamn 1a 8902 VTAB
Kongsvinger 21 8901 VTAB
Degerfors 1a 8904 VTAB
Stockholm C 20 620 SJ Snabbtåg
Göteborg 1b 351 SJ Regional
Sunne 21 8953 VTAB

→ Alla avgångar från Karlstad C

Ankommande tåg till Karlstad C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 21 368 SJ Regional
Charlottenberg 1a 8928 VTAB
Göteborg x 60364 SJ Regional Buss
Stockholm C 1b 639 SJ InterCity
Torsby 1b 8968 VTAB
Charlottenberg 1a 8930 VTAB
Torsby x 8970 VTAB Buss ersätter Vagnbrist
Degerfors 1b 8927 VTAB
Oslo 1a 648 SJ Snabbtåg
Stockholm C 20 643 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 1b 8929 VTAB
Göteborg 1a 372 SJ Regional
Stockholm C 1b 645 SJ Snabbtåg
Charlottenberg 1a 8932 VTAB
Göteborg 21 376 SJ Regional
Kristinehamn 1a 8931 VTAB
Kristinehamn 1a 8933 VTAB
Torsby 1b 8974 VTAB
Kongsvinger 1a 8934 VTAB
Stockholm C 1a 647 SJ InterCity

→ Alla ankomster till Karlstad C

Banarbete Degerfors-Kil-Charlottenberg

Värmlandsbanan, Degerfors-Kil-Charlottenberg: Trafikverket gör kapacitetshöjande åtgärder för både gods- och persontrafik fram till 2024. Detta medför under vissa perioder ändringar i tågtrafiken. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete: Göteborg-Karlstad/Oslo

15/4 – 26/4 måndag-fredag kl. 09:00-15:00 är tågtrafiken ersatt med buss på hela eller delar av sträckan enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Karlstad C

Pågående banarbete kan orsaka ändringar i tågtrafiken. Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.