Tågtider för Karlskrona C

Avgående tåg från Karlskrona C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Emmaboda 6 8672 Krösatågen
Köpenhamn 1 1157 Öresundståg
Köpenhamn 1 1165 Öresundståg
Köpenhamn 1 1029 Öresundståg
Emmaboda 4 8612 Krösatågen
Köpenhamn 2 1037 Öresundståg
Emmaboda 6 8618 Krösatågen
Köpenhamn 3 1045 Öresundståg
Emmaboda 6 8620 Krösatågen
Köpenhamn 1 1053 Öresundståg
Emmaboda 6 8624 Krösatågen
Köpenhamn 1 1061 Öresundståg
Emmaboda 6 8628 Krösatågen
Köpenhamn 1 1069 Öresundståg

→ Alla avgångar från Karlskrona C

Ankommande tåg till Karlskrona C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Emmaboda 6 8665 Krösatågen
Köpenhamn 1 1108 Öresundståg Fordonsfel
Emmaboda 6 8669 Krösatågen
Köpenhamn 3 1116 Öresundståg
Emmaboda 4 8673 Krösatågen
Köpenhamn 2 1124 Öresundståg
Köpenhamn 1 1132 Öresundståg
Hässleholm 1 11000 Öresundståg
Emmaboda 6 8613 Krösatågen
Köpenhamn 1 1004 Öresundståg
Emmaboda 6 8619 Krösatågen
Köpenhamn 1 1012 Öresundståg
Emmaboda 6 8623 Krösatågen
Köpenhamn 1 1020 Öresundståg
Emmaboda 6 8625 Krösatågen

→ Alla ankomster till Karlskrona C

Banarbete Malmö–Köpenhamn

Från 26 november 2023 till 1 januari 2024 är vissa tåg inställda mellan Malmö och Köpenhamn. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Signalfel

Malmö-Hässleholm Förseningar kan uppstå i tågtrafiken på grund av signalfel i Tornhill. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Växelfel

Malmö C Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Malmö. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Obehöriga i spåret Malmö–Hässleholm/Helsingborg

Tågtrafiken kör åter genom Lund efter tidigare obehöriga i spårområdet. Förseningar kvarstår ett tag framöver. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.