Tågtider för Karlskrona C

Avgående tåg från Karlskrona C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Emmaboda 6 8620 Krösatågen
Köpenhamn 1 1053 Öresundståg
Emmaboda 6 8624 Krösatågen
Köpenhamn 1 1061 Öresundståg
Emmaboda 6 8628 Krösatågen
Köpenhamn 1 1069 Öresundståg
Emmaboda 6 8632 Krösatågen
Köpenhamn 1 1077 Öresundståg
Emmaboda 6 8636 Krösatågen
Köpenhamn 1 1085 Öresundståg
Emmaboda 6 8640 Krösatågen
Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Emmaboda 6 8644 Krösatågen
Köpenhamn 1 1101 Öresundståg
Emmaboda 6 8648 Krösatågen
Köpenhamn 1 1109 Öresundståg
Emmaboda 6 8652 Krösatågen
Köpenhamn 1 1117 Öresundståg
Emmaboda 6 8656 Krösatågen
Köpenhamn 1 1125 Öresundståg

→ Alla avgångar från Karlskrona C

Ankommande tåg till Karlskrona C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 1 1004 Öresundståg
Emmaboda 6 8619 Krösatågen
Köpenhamn 1 1012 Öresundståg
Emmaboda 6 8623 Krösatågen
Köpenhamn 1 1020 Öresundståg Invänta tid Elfel
Emmaboda 6 8625 Krösatågen
Köpenhamn 1 1028 Öresundståg
Emmaboda 6 8629 Krösatågen
Köpenhamn 1 1036 Öresundståg
Emmaboda 6 8633 Krösatågen
Köpenhamn 1 1044 Öresundståg
Emmaboda 6 8637 Krösatågen
Köpenhamn 1 1052 Öresundståg
Emmaboda 6 8641 Krösatågen
Köpenhamn 1 1060 Öresundståg
Emmaboda 6 8645 Krösatågen
Köpenhamn 1 1068 Öresundståg
Emmaboda 6 8649 Krösatågen
Köpenhamn 1 1076 Öresundståg
Emmaboda 6 8653 Krösatågen

→ Alla ankomster till Karlskrona C

Signalfel

Kristianstad-Karlskrona Förseningar i tågtrafiken på grund av tidigare signalfel mellan Ronneby och Bergåsa. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.