Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 28800 Krösatågen
Kalmar x 28801 Krösatågen Buss ersätter
Kalmar 2 28803 Krösatågen
Linköping 3 28802 Krösatågen
Linköping 3 28804 Krösatågen
Kalmar 2 28805 Krösatågen
Linköping 3 28806 Krösatågen
Kalmar 2 28807 Krösatågen

→ Alla avgångar från Hultsfred

Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vimmerby x 28801 Krösatågen Buss ersätter
Linköping 2 28803 Krösatågen
Kalmar 3 28802 Krösatågen
Kalmar 3 28804 Krösatågen
Linköping 2 28805 Krösatågen
Kalmar 3 28806 Krösatågen
Linköping 2 28807 Krösatågen

→ Alla ankomster till Hultsfred