Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 28812 Krösatågen
Kalmar 2 28813 Krösatågen
Linköping 3 28814 Krösatågen
Kalmar 2 28815 Krösatågen
Vimmerby 3 28816 Krösatågen
Linköping 2 28800 Krösatågen
Kalmar 2 28801 Krösatågen
Kalmar 2 28803 Krösatågen
Linköping 3 28802 Krösatågen

→ Alla avgångar från Hultsfred

Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 3 28812 Krösatågen
Linköping 2 28813 Krösatågen
Kalmar 3 28814 Krösatågen
Linköping 2 28815 Krösatågen
Kalmar 3 28816 Krösatågen
Linköping 2 28817 Krösatågen
Vimmerby 2 28801 Krösatågen
Linköping 2 28803 Krösatågen
Kalmar 3 28802 Krösatågen

→ Alla ankomster till Hultsfred