Tågtider för Hudiksvall

Avgående tåg från Hudiksvall
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall 3 584 SJ Snabbtåg Prel. tid
Narvik 4 94 Vy Nattåg
Sundsvall V 4 8364 X-Tåget
Gävle 4 8363 X-Tåget
Luleå 3 92 Vy Nattåg
Stockholm C 4 71 SJ Nattåg
Duved Umeå 3 70 SJ Nattåg
Stockholm C 4 91 Vy Nattåg
Stockholm C 4 561 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 93 Vy Nattåg
Sundsvall 3 590 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8351 X-Tåget
Stockholm C 4 563 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8352 X-Tåget
Stockholm C 4 565 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 560 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 567 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 562 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 569 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8353 X-Tåget

→ Alla avgångar från Hudiksvall

Ankommande tåg till Hudiksvall
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 584 SJ Snabbtåg Prel. tid
Stockholm C 4 94 Vy Nattåg
Gävle 4 8364 X-Tåget
Sundsvall V 4 8363 X-Tåget
Stockholm C 3 92 Vy Nattåg
Duved Umeå 4 71 SJ Nattåg
Stockholm C 3 70 SJ Nattåg
Luleå 4 91 Vy Nattåg
Sundsvall 4 561 SJ Snabbtåg
Riksgränsen 4 93 Vy Nattåg
Stockholm C 3 590 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8351 X-Tåget
Sundsvall 4 563 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8352 X-Tåget
Umeå 4 565 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 560 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 567 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 562 SJ Snabbtåg
Umeå 4 569 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8353 X-Tåget

→ Alla ankomster till Hudiksvall