Tågtider för Hudiksvall

Avgående tåg från Hudiksvall
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle 4 8351 X-Tåget
Stockholm C 4 93 Vy Nattåg
Stockholm C 4 563 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8352 X-Tåget
Umeå 3 560 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 567 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 562 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 569 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8353 X-Tåget
Sundsvall V 4 8354 X-Tåget
Sundsvall 3 566 SJ Snabbtåg
Stockholm C x 573 SJ Snabbtåg Inställt
Sundsvall V 4 8356 X-Tåget
Stockholm C 4 575 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8355 X-Tåget
Sundsvall 3 570 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8358 X-Tåget
Umeå x 572 SJ Snabbtåg Inställt
Stockholm C 4 579 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8357 X-Tåget

→ Alla avgångar från Hudiksvall

Ankommande tåg till Hudiksvall
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall V 4 8351 X-Tåget
Narvik 4 93 Vy Nattåg
Sundsvall 4 563 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8352 X-Tåget
Stockholm C 3 560 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 567 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 562 SJ Snabbtåg
Umeå 4 569 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8353 X-Tåget
Gävle 4 8354 X-Tåget
Stockholm C 3 566 SJ Snabbtåg
Umeå x 573 SJ Snabbtåg Inställt
Gävle 4 8356 X-Tåget
Sundsvall 4 575 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8355 X-Tåget
Stockholm C 3 570 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8358 X-Tåget
Stockholm C x 572 SJ Snabbtåg Inställt
Sundsvall 4 579 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8357 X-Tåget

→ Alla ankomster till Hudiksvall