Tågtider för Hudiksvall

Avgående tåg från Hudiksvall
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall 3 562 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 569 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8353 X-Tåget
Sundsvall V 4 8354 X-Tåget
Sundsvall 3 566 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 573 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8356 X-Tåget
Stockholm C 4 575 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8355 X-Tåget
Sundsvall 3 570 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8358 X-Tåget
Umeå 3 572 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 579 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8357 X-Tåget
Stockholm C 4 11 SJ InterCity
Duved 3 10 SJ InterCity
Sundsvall 3 576 SJ Snabbtåg
Stockholm C 4 583 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8359 X-Tåget
Sundsvall V 4 8360 X-Tåget

→ Alla avgångar från Hudiksvall

Ankommande tåg till Hudiksvall
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 562 SJ Snabbtåg
Umeå 4 569 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8353 X-Tåget
Gävle 4 8354 X-Tåget
Stockholm C 3 566 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 573 SJ Snabbtåg
Gävle 3 8356 X-Tåget
Sundsvall 4 575 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 3 8355 X-Tåget
Stockholm C 3 570 SJ Snabbtåg
Gävle 4 8358 X-Tåget
Stockholm C 3 572 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 579 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8357 X-Tåget
Duved 4 11 SJ InterCity
Stockholm C 3 10 SJ InterCity
Stockholm C 3 576 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 583 SJ Snabbtåg
Sundsvall V 4 8359 X-Tåget
Gävle 4 8360 X-Tåget

→ Alla ankomster till Hudiksvall

Banarbete Sundsvall-Timrå

Gävle - Sundsvall - Umeå, vardagar: Från 21 maj till 9 juni dagtid är det förändringar i tågtrafiken mellan Sundsvall - Timrå. Orsaken är ett planerat banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Olyckshändelse

Stockholm - Arlanda - Uppsala/Gävle/Sundsvall: Förseningar i tågtrafiken förbi Arlanda efter en tidigare olyckshändelse. SL-Pendeltåg går via Märsta och stannar inte vid Arlanda C. Biljettsamverkan gäller mellan SJ, Mälartåg och SL-Pendeltåg på sträckan Stockholm C - Uppsala och omvänt vid resa med giltig biljett. För mer information om din resa hänvisas till ditt tågbolag.

Banarbete

Gävle - Sundsvall - Ånge: Förseningar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.