Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hyllie 7b 11900 Pågatågen Exp
Helsingborg 4 1806 Pågatågen
Kristianstad 1b 1209 Pågatågen
Hyllie 5 1206 Pågatågen
Markaryd 8b 1909 Pågatågen
Växjö 8a 17505 Krösatågen
Köpenhamn 6b 1016 Öresundståg Kort tåg
Karlskrona 3 1037 Öresundståg
Malmö 7b 526 SJ Snabbtåg
Helsingborg 5 1858 Pågatågen
Kristianstad 2 1859 Pågatågen
Kalmar 6b 1041 Öresundståg
Köpenhamn 5 1020 Öresundståg
Älmhult 7b 11991 Pågatågen Exp
Hyllie 4 11902 Pågatågen Exp
Helsingborg 6a 1808 Pågatågen
Kristianstad 1b 1211 Pågatågen
Hyllie 5 1208 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1024 Öresundståg Kort tåg
Karlskrona 1b 1045 Öresundståg
Malmö 4 528 SJ Snabbtåg
Växjö 7b 17509 Krösatågen
Helsingborg 5 1860 Pågatågen
Markaryd 8b 1913 Pågatågen
Kristianstad 2 1861 Pågatågen
Kalmar 1a 1049 Öresundståg
Stockholm C 3 519 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1028 Öresundståg
Älmhult 8a 11993 Pågatågen Exp
Hyllie 7 11904 Pågatågen Exp
Helsingborg 6a 1810 Pågatågen
Kristianstad 1b 1213 Pågatågen
Hyllie 5 1210 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1032 Öresundståg
Karlskrona 1b 1053 Öresundståg
Köpenhamn x 530 SJ Snabbtåg Inställt
Helsingborg 2 1862 Pågatågen
Växjö 7b 17513 Krösatågen
Kristianstad 1b 1895 Pågatågen
Kalmar 6b 1057 Öresundståg
Stockholm C 4 521 SJ Snabbtåg Prel. tid Fordonsfel
Köpenhamn 3 1036 Öresundståg
Helsingborg 6a 1812 Pågatågen
Kristianstad 2 1215 Pågatågen
Hyllie 5 1212 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1040 Öresundståg
Karlskrona 1b 1061 Öresundståg
Malmö 4 532 SJ Snabbtåg
Markaryd 8b 1917 Pågatågen
Kalmar 1a 1065 Öresundståg
Köpenhamn 3 1044 Öresundståg
Helsingborg 6a 1814 Pågatågen
Kristianstad 1b 1217 Pågatågen
Hyllie 5 1214 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona 1b 1069 Öresundståg
Malmö 4 534 SJ Snabbtåg
Växjö 7b 17515 Krösatågen
Växjö 1a 1073 Öresundståg
Stockholm C 3 525 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1052 Öresundståg
Helsingborg 6a 1816 Pågatågen
Kristianstad 1b 1219 Pågatågen
Hyllie 5 1216 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1056 Öresundståg
Karlskrona 1b 1077 Öresundståg
Köpenhamn 4 536 SJ Snabbtåg
Markaryd 8b 1921 Pågatågen
Kalmar 1a 1081 Öresundståg
Stockholm C 3 527 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1060 Öresundståg
Helsingborg 6a 1818 Pågatågen
Kristianstad 1b 1221 Pågatågen
Hyllie 5 1218 Pågatågen
Stockholm C 3 3941 Snälltåget
Köpenhamn 6b 1064 Öresundståg
Karlskrona 1a 1085 Öresundståg
Köpenhamn 4 538 SJ Snabbtåg
Växjö 7b 17517 Krösatågen
Växjö 1a 1089 Öresundståg
Stockholm C 3 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1068 Öresundståg
Helsingborg 6a 1820 Pågatågen
Kristianstad 1b 1223 Pågatågen
Hyllie 5 1220 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1072 Öresundståg
Karlskrona 3 1093 Öresundståg
Helsingborg 5 1872 Pågatågen
Markaryd 8b 1925 Pågatågen
Kristianstad 3 1873 Pågatågen
Kalmar 1a 1097 Öresundståg
Stockholm C 3 531 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1076 Öresundståg
Helsingborg 6a 1822 Pågatågen
Kristianstad 1b 1225 Pågatågen
Hyllie 5 1222 Pågatågen
Växjö 7b 17519 Krösatågen
Köpenhamn 6b 1080 Öresundståg
Karlskrona 1b 1101 Öresundståg
Köpenhamn 4 542 SJ Snabbtåg
Helsingborg 5 1874 Pågatågen
Kristianstad 2 1875 Pågatågen
Kalmar 1a 1105 Öresundståg
Stockholm C 3 533 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1084 Öresundståg
Hyllie 6a 11918 Pågatågen Exp
Helsingborg 8a 1824 Pågatågen
Kristianstad 1b 1227 Pågatågen
Hyllie 5 1224 Pågatågen
Älmhult 3 11923 Pågatågen Exp
Markaryd 8b 1929 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1088 Öresundståg
Karlskrona 1b 1109 Öresundståg
Köpenhamn 4 544 SJ Snabbtåg
Helsingborg 5 1876 Pågatågen
Alvesta 7b 17521 Krösatågen
Kristianstad 2 1877 Pågatågen
Kalmar 1a 1113 Öresundståg
Köpenhamn 5 1092 Öresundståg
Hyllie 8b 11920 Pågatågen Exp
Helsingborg 6a 1826 Pågatågen
Kristianstad 1b 1229 Pågatågen
Hyllie 5 1226 Pågatågen
Köpenhamn 7 1096 Öresundståg
Karlskrona 1b 1117 Öresundståg
Köpenhamn 4 546 SJ Snabbtåg
Helsingborg 5 1878 Pågatågen
Markaryd 8b 1933 Pågatågen
Växjö 6b 17523 Krösatågen
Kristianstad 2 1879 Pågatågen
Växjö 1a 1121 Öresundståg
Stockholm C 3 537 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1100 Öresundståg
Hyllie 6a 11922 Pågatågen Exp
Helsingborg 8b 1828 Pågatågen
Kristianstad 1b 1231 Pågatågen
Hyllie 5 1228 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1104 Öresundståg
Karlskrona 1b 1125 Öresundståg
Malmö x 548 SJ Snabbtåg Inställt
Helsingborg 3 1880 Pågatågen
Alvesta 7b 17525 Krösatågen
Kristianstad 1b 1897 Pågatågen
Kalmar 6b 1129 Öresundståg
Stockholm C x 539 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 5 1108 Öresundståg
Markaryd 8b 1937 Pågatågen
Helsingborg 6a 1830 Pågatågen
Kristianstad 1b 1233 Pågatågen
Hyllie 5 1230 Pågatågen
Köpenhamn 6b 1112 Öresundståg
Karlskrona 1b 1133 Öresundståg
Malmö 4 550 SJ Snabbtåg
Växjö 7b 17527 Krösatågen
Kalmar 6b 1137 Öresundståg
Stockholm C 1a 541 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 3 1116 Öresundståg
Helsingborg 6a 1832 Pågatågen
Stockholm C 3 3943 Snälltåget
Kristianstad 1b 1235 Pågatågen
Hyllie 5 1232 Pågatågen
Stockholm C x 505 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 6b 1120 Öresundståg
Karlskrona 1b 1141 Öresundståg
Markaryd 8a 1941 Pågatågen
Kalmar 1a 1145 Öresundståg
Stockholm C 3 543 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 5 1124 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm