Tågtider för Härnösand

Avgående tåg från Härnösand
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå 1 572 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 7413 Norrtåg Prel. tid
Sundsvall 3 7415 Norrtåg
Umeå 1 7416 Norrtåg
Sundsvall 3 7417 Norrtåg
Sundsvall 3 7419 Norrtåg
Umeå 1 578 SJ Snabbtåg
Umeå 1 582 SJ Snabbtåg
Stockholm C Göteborg 1 77 SJ Nattåg
Narvik 1 94 Vy Nattåg
Stockholm C 1 91 Vy Nattåg
Luleå 1 92 Vy Nattåg
Stockholm C 1 93 Vy Nattåg
Umeå 3 7442 Norrtåg
Umeå 1 74 SJ Nattåg
Umeå 1 7402 Norrtåg
Stockholm C 3 565 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Härnösand

Ankommande tåg till Härnösand
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 1 572 SJ Snabbtåg
Umeå 3 7413 Norrtåg Prel. tid
Umeå 3 7415 Norrtåg
Sundsvall 1 7416 Norrtåg
Umeå 3 7417 Norrtåg
Umeå 3 7419 Norrtåg
Stockholm C 1 578 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 7452 Norrtåg
Stockholm C 1 582 SJ Snabbtåg
Umeå 1 77 SJ Nattåg
Stockholm C 1 94 Vy Nattåg
Luleå 1 91 Vy Nattåg
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg
Narvik 1 93 Vy Nattåg
Göteborg 1 74 SJ Nattåg
Sundsvall 1 7402 Norrtåg
Umeå 3 565 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Härnösand

Spårfel

Stockholm C - Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Stockholm C och Solna. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:00 den 23/3.