Tågtider för Härnösand

Avgående tåg från Härnösand
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall 3 7401 Norrtåg
Umeå x 57404 Norrtåg Buss
Sundsvall 3 7403 Norrtåg
Umeå 3 7404 Norrtåg
Stockholm C 1 569 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 7405 Norrtåg
Sundsvall 3 7443 Norrtåg
Umeå 1 7406 Norrtåg
Stockholm C x 573 SJ Snabbtåg Inställt
Umeå 1 560 SJ Snabbtåg
Umeå 1 7408 Norrtåg
Sundsvall 3 7409 Norrtåg
Umeå 1 7410 Norrtåg
Sundsvall 3 7411 Norrtåg
Umeå 1 7412 Norrtåg
Umeå 1 7414 Norrtåg
Stockholm C 3 585 SJ Snabbtåg
Umeå x 572 SJ Snabbtåg Inställt
Sundsvall 3 7413 Norrtåg
Sundsvall 3 7415 Norrtåg

→ Alla avgångar från Härnösand

Ankommande tåg till Härnösand
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå 3 7401 Norrtåg
Umeå 3 7403 Norrtåg
Sundsvall 3 7404 Norrtåg
Umeå 1 569 SJ Snabbtåg
Umeå 3 7405 Norrtåg
Umeå 3 7443 Norrtåg
Sundsvall 1 7406 Norrtåg
Umeå x 573 SJ Snabbtåg Inställt
Stockholm C 1 560 SJ Snabbtåg
Sundsvall 1 7408 Norrtåg
Umeå 3 7409 Norrtåg
Sundsvall 1 7410 Norrtåg
Umeå 3 7411 Norrtåg
Sundsvall 1 7412 Norrtåg
Sundsvall 1 7414 Norrtåg
Umeå 3 585 SJ Snabbtåg
Stockholm C x 572 SJ Snabbtåg Inställt
Umeå 3 7413 Norrtåg
Umeå 3 7415 Norrtåg
Sundsvall 1 7416 Norrtåg

→ Alla ankomster till Härnösand