Tågtider för Härnösand

Avgående tåg från Härnösand
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå 1 7416 Norrtåg
Sundsvall 1 7417 Norrtåg
Umeå 3 7418 Norrtåg
Narvik x 94 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Sundsvall 3 7419 Norrtåg
Umeå 1 7452 Norrtåg
Sundsvall 3 7421 Norrtåg
Umeå 1 582 SJ Snabbtåg
Stockholm C Göteborg 1 77 SJ Nattåg
Stockholm C 1 91 Vy Nattåg
Stockholm C x 93 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Luleå 1 92 Vy Nattåg
Umeå 1 7442 Norrtåg
Umeå 1 74 SJ Nattåg
Umeå 1 7402 Norrtåg
Stockholm C 3 565 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 7401 Norrtåg

→ Alla avgångar från Härnösand

Ankommande tåg till Härnösand
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå 3 7415 Norrtåg
Sundsvall 1 7416 Norrtåg
Umeå 1 7417 Norrtåg
Stockholm C x 94 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Umeå 3 7419 Norrtåg
Sundsvall 1 7452 Norrtåg
Umeå 3 7421 Norrtåg
Stockholm C 1 582 SJ Snabbtåg
Umeå 1 77 SJ Nattåg
Luleå 1 91 Vy Nattåg
Narvik x 93 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Stockholm C 1 92 Vy Nattåg
Sundsvall 1 7442 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 1 74 SJ Nattåg
Sundsvall 1 7402 Norrtåg
Umeå 3 565 SJ Snabbtåg
Umeå 3 7401 Norrtåg

→ Alla ankomster till Härnösand