Tågtider för Halmstad C

Avgående tåg från Halmstad C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 2 1082 Öresundståg
Köpenhamn 3 1119 Öresundståg Prel. tid
Göteborg 1b 20178 Öresundståg
Göteborg 2 1090 Öresundståg
Köpenhamn 3 1127 Öresundståg
Jönköping 4a 7640 Krösatågen
Göteborg 2 492 SJ Snabbtåg
Göteborg 1b 20180 Öresundståg
Malmö 3 495 SJ Snabbtåg
Göteborg 2 1098 Öresundståg
Köpenhamn 3 1135 Öresundståg
Göteborg 2 1106 Öresundståg
Köpenhamn 3 1143 Öresundståg
Göteborg 2 494 SJ Snabbtåg
Malmö 3 405 SJ Snabbtåg
Göteborg 2 1114 Öresundståg
Köpenhamn 3 1151 Öresundståg
Göteborg 2 1122 Öresundståg
Hyllie 3 1159 Öresundståg
Göteborg 2 1130 Öresundståg

→ Alla avgångar från Halmstad C

Ankommande tåg till Halmstad C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 2 1082 Öresundståg
Göteborg 3 1119 Öresundståg Prel. tid
Göteborg 1 20175 Öresundståg
Köpenhamn 2 1090 Öresundståg
Jönköping 4b 7639 Krösatågen
Göteborg 3 1127 Öresundståg
Malmö 2 492 SJ Snabbtåg
Göteborg 1 20177 Öresundståg Kort tåg
Göteborg 3 495 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2 1098 Öresundståg
Göteborg 3 1135 Öresundståg
Göteborg 1b 20179 Öresundståg
Köpenhamn 2 1106 Öresundståg
Göteborg 3 1143 Öresundståg
Malmö 2 494 SJ Snabbtåg
Göteborg 1b 20181 Öresundståg
Stockholm C 3 405 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2 1114 Öresundståg
Göteborg 3 1151 Öresundståg
Nässjö 1b 7641 Krösatågen

→ Alla ankomster till Halmstad C

Banarbete Göteborg–Malmö

Från 13 mars kl. 00:45 till 10 april kl. 12:00 är tågtrafiken mellan Halmstad/Förslöv/Ängelholm och Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg, via Åstorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.