Tågtider för Gävle C

Avgående tåg från Gävle C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C x 575 SJ Snabbtåg Inställt
Borlänge 2s 8175 TiB/SJ
Uppsala 1 8451 Mälartåg
Duved 1 6 SJ InterCity
Ljusdal 1 274 SJ InterCity
Linköping 2s 277 SJ InterCity
Sundsvall 5 8378 X-Tåget
Stockholm C x 577 SJ Snabbtåg Inställt
Uppsala 1 8455 Mälartåg
Sundsvall 1 576 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 579 SJ Snabbtåg
Borlänge 2s 8177 TiB/SJ
Hallsberg 5 8111 TiB/SJ
Uppsala 1 18459 Mälartåg
Umeå 1 578 SJ Snabbtåg
Linköping 3 281 SJ InterCity
Sundsvall 4 8380 X-Tåget
Ljusdal 5 8264 X-Tåget
Stockholm C 3 11 SJ InterCity Ej servering
Uppsala 1 8463 Mälartåg

→ Alla avgångar från Gävle C

Ankommande tåg till Gävle C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå x 575 SJ Snabbtåg Inställt
Uppsala 1 8432 Mälartåg Incident
Stockholm C 1 6 SJ InterCity
Ljusdal 3 8275 X-Tåget
Linköping 1 274 SJ InterCity
Sundsvall x 577 SJ Snabbtåg Inställt
Uppsala 1 8436 Mälartåg
Borlänge 5 18170 TiB/SJ
Stockholm C 1 576 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 579 SJ Snabbtåg
Uppsala 1 8440 Mälartåg
Stockholm C 1 578 SJ Snabbtåg
Ljusdal 5 8261 X-Tåget
Linköping 2s 278 SJ InterCity
Sundsvall 2n 8377 X-Tåget
Uppsala x 8444 Mälartåg Inställt
Duved 3 11 SJ InterCity Ej servering
Borlänge 4 8172 TiB/SJ
Stockholm C 1 20580 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 583 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Gävle C