Tågtider för Falun C

Avgående tåg från Falun C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Mjölby 1b 8163 TiB
Stockholm C 1a 13 SJ InterCity
Gävle 3 8156 TiB
Stockholm C 1a 51 SJ InterCity
Örebro 2 8183 TiB
Gävle 3 8158 TiB
Örebro 2 8167 TiB
Gävle 3 8160 TiB
Örebro 1b 8185 TiB
Gävle 3 8162 TiB
Gävle x 8184 TiB Inställt Nästa avgång
Mjölby x 8169 TiB Inställt Nästa avgång
Stockholm C 1a 17 SJ InterCity
Gävle 3 8186 TiB
Örebro 1b 8187 TiB
Gävle 3 8188 TiB
Örebro 1b 8171 TiB
Stockholm C 2 19 SJ InterCity
Örebro x 8189 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle 3 8168 TiB

→ Alla avgångar från Falun C

Ankommande tåg till Falun C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle 1b 8163 TiB
Borlänge 3 8156 TiB
Gävle 2 8183 TiB
Borlänge 3 8158 TiB
Gävle 2 8167 TiB
Ludvika 3 8160 TiB
Gävle 1b 8185 TiB
Hallsberg 3 8162 TiB
Stockholm C 1a 12 SJ InterCity
Laxå x 8184 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle x 8169 TiB Inställt Nästa avgång
Hallsberg 3 8186 TiB
Gävle 1b 8187 TiB
Stockholm C 2 14 SJ InterCity
Hallsberg 3 8188 TiB
Gävle 1b 8171 TiB
Gävle x 8189 TiB Inställt Nästa avgång
Örebro 3 8168 TiB
Gävle 1b 8173 TiB
Örebro 3 8190 TiB

→ Alla ankomster till Falun C