Tågtider för Falun C

Avgående tåg från Falun C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Borlänge 1b 8197 TiB/SJ
Mjölby 1b 8163 TiB/SJ
Stockholm C 1a 13 SJ InterCity
Gävle 3 8156 TiB/SJ
Stockholm C 1a 51 SJ InterCity Ej servering
Borlänge 1b 8183 TiB/SJ
Gävle 3 8158 TiB/SJ
Gävle 3 8160 TiB/SJ
Mjölby 1b 8167 TiB/SJ
Gävle 3 8162 TiB/SJ
Örebro 1b 8185 TiB/SJ
Gävle 3 8184 TiB/SJ
Borlänge 2 8169 TiB/SJ
Stockholm C 1a 17 SJ InterCity Ej servering
Gävle 3 8186 TiB/SJ
Örebro 1b 8187 TiB/SJ

→ Alla avgångar från Falun C

Ankommande tåg till Falun C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle 1b 8197 TiB/SJ
Stockholm C x 26 SJ InterCity Buss ersätter
Borlänge x 78202 TiB/SJ Buss
Gävle 1b 8163 TiB/SJ
Borlänge 3 8156 TiB/SJ
Gävle 1b 8183 TiB/SJ
Borlänge 3 8158 TiB/SJ
Ludvika 3 8160 TiB/SJ
Gävle 1b 8167 TiB/SJ
Hallsberg 3 8162 TiB/SJ
Gävle 1b 8185 TiB/SJ
Stockholm C 1b 52 SJ InterCity
Laxå 3 8184 TiB/SJ
Gävle 2 8169 TiB/SJ
Hallsberg 3 8186 TiB/SJ
Gävle 1b 8187 TiB/SJ

→ Alla ankomster till Falun C

Växelfel

Hallsbergs personbangård - Västerås - Stockholms central, Gävle - Borlänge - Norrköping Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Örebro och Arboga, Örebro och Frövi. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.