Tågtider för Eskilstuna C

Avgående tåg från Eskilstuna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Västerås 3 2164 Mälartåg
Arboga 2 971 Mälartåg
Uppsala 1 982 Mälartåg
Norrköping 4 2163 Mälartåg
Västerås 3 2168 Mälartåg
Örebro S 2 977 Mälartåg
Uppsala 1 988 Mälartåg
Västerås 3 2172 Mälartåg
Örebro S x 989 Mälartåg Buss Hpl D Banarbete
Uppsala 1 906 Mälartåg
Stockholm C 1 10900 Mälartåg
Sala 4 2104 Mälartåg
Örebro S 4 901 Mälartåg
Uppsala 1 910 Mälartåg
Linköping 3 2103 Mälartåg
Västerås x 68508 Mälartåg Buss
Stockholm C 1 10902 Mälartåg
Sala 3 2108 Mälartåg
Örebro S 2 907 Mälartåg
Uppsala 1 914 Mälartåg

→ Alla avgångar från Eskilstuna C

Ankommande tåg till Eskilstuna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 2164 Mälartåg
Uppsala 2 971 Mälartåg
Örebro S 1 982 Mälartåg
Sala 4 2163 Mälartåg
Linköping 3 2168 Mälartåg
Uppsala 2 977 Mälartåg
Arboga 1 988 Mälartåg
Sala 2 2167 Mälartåg
Norrköping 3 2172 Mälartåg
Uppsala 2 983 Mälartåg
Örebro S 4 994 Mälartåg
Uppsala 1 2171 Mälartåg
Uppsala x 989 Mälartåg Buss Hpl D Banarbete
Örebro S x 60906 Mälartåg Buss
Örebro S 1 910 Mälartåg
Västerås 3 2103 Mälartåg
Västerås x 68503 Mälartåg Buss
Norrköping 3 2108 Mälartåg
Örebro S 1 914 Mälartåg
Uppsala 2 907 Mälartåg

→ Alla ankomster till Eskilstuna C

Olyckshändelse

Stockholm - Arlanda - Uppsala: Förseningar kan förekomma i tågtrafiken förbi Arlanda efter en tidigare olyckshändelse. SL-Pendeltåg går via Märsta och stannar inte vid Arlanda C. Biljettsamverkan gäller mellan SJ, Mälartåg och SL-Pendeltåg på sträckan Stockholm C - Uppsala och omvänt vid resa med giltig biljett. För mer information om din resa hänvisas till ditt tågbolag.

Obehöriga i spårområdet

Stockholm-Katrineholm, Sala-Linköping: Förseningar i trafiken på grund av obehöriga i spåret i Flen. Informationen uppdateras efter hand för respektive avgång.