Tågtider för Eskilstuna C

Avgående tåg från Eskilstuna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 12127 Mälartåg
Uppsala x 12132 Mälartåg Buss ersätter Hpl D
Uppsala 1 940 Mälartåg
Sala 3 12136 Mälartåg
Arboga 2 937 Mälartåg
Uppsala 1 946 Mälartåg
Linköping 3 12135 Mälartåg
Uppsala 4 12140 Mälartåg
Uppsala 1 950 Mälartåg
Sala 3 12144 Mälartåg
Arboga 2v 947 Mälartåg
Uppsala 1 954 Mälartåg
Linköping 3 12143 Mälartåg
Uppsala 4 12198 Mälartåg
Uppsala 1 10958 Mälartåg
Oxelösund 3 94462 Museitåg
Sala 3 12152 Mälartåg
Arboga 2 20955 Mälartåg
Uppsala 1 964 Mälartåg
Linköping 3 12151 Mälartåg

→ Alla avgångar från Eskilstuna C

Ankommande tåg till Eskilstuna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uppsala x 12123 Mälartåg Buss ersätter Hpl D
Sala 3 12127 Mälartåg
Uppsala 4 12131 Mälartåg
Linköping 3 12136 Mälartåg
Uppsala 2 937 Mälartåg
Arboga 1 946 Mälartåg
Sala 3 12135 Mälartåg
Uppsala 1 941 Mälartåg
Uppsala 4 12139 Mälartåg
Linköping 3 12144 Mälartåg
Uppsala 2v 947 Mälartåg
Arboga 1 954 Mälartåg
Sala 3 12143 Mälartåg
Uppsala 1 951 Mälartåg
Uppsala 4 12147 Mälartåg
Örebro 3 94462 Museitåg
Linköping 3 12152 Mälartåg
Uppsala 2 20955 Mälartåg
Arboga 1 964 Mälartåg
Sala 3 12151 Mälartåg

→ Alla ankomster till Eskilstuna C