Tågtider för Enköping

Avgående tåg från Enköping
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 1 161 SJ Regional
Stockholm C 2 158 SJ Regional
Stockholm C 2 701 SJ Regional
Västerås 1 782 SJ Regional
Stockholm C 2 785 SJ Regional
Stockholm C 2 703 SJ Regional
Göteborg 1 163 SJ Regional
Stockholm C 2 160 SJ Regional
Västerås 1 786 SJ Regional
Stockholm C 2 787 SJ Regional
Göteborg 1 165 SJ Regional
Stockholm C 2 162 SJ Regional
Västerås 1 780 SJ Regional
Stockholm C 2 789 SJ Regional
Göteborg 1 167 SJ Regional
Stockholm C 2 164 SJ Regional
Göteborg 1 169 SJ Regional
Stockholm C 2 166 SJ Regional
Göteborg 1 171 SJ Regional
Stockholm C 2 168 SJ Regional

→ Alla avgångar från Enköping

Ankommande tåg till Enköping
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 1 161 SJ Regional
Hallsberg 2 158 SJ Regional
Västerås 2 701 SJ Regional
Stockholm C 1 782 SJ Regional
Hallsberg 2 785 SJ Regional
Västerås 2 703 SJ Regional
Stockholm C 1 163 SJ Regional
Hallsberg 2 160 SJ Regional
Stockholm C 1 786 SJ Regional
Arboga 2 787 SJ Regional
Stockholm C 1 165 SJ Regional
Hallsberg 2 162 SJ Regional
Stockholm C 1 780 SJ Regional
Västerås 2 789 SJ Regional
Stockholm C 1 167 SJ Regional
Göteborg 2 164 SJ Regional
Stockholm C 1 169 SJ Regional
Göteborg 2 166 SJ Regional
Stockholm C 1 171 SJ Regional
Göteborg 2 168 SJ Regional

→ Alla ankomster till Enköping