Tågtider för Duved

Avgående tåg från Duved
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Storlien 3 7510 Norrtåg
Stockholm C Göteborg 1 71 SJ Nattåg
Sundsvall 3 7517 Norrtåg
Sundsvall 2 7503 Norrtåg

→ Alla avgångar från Duved

Ankommande tåg till Duved
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall 3 7510 Norrtåg
Storlien 3 7517 Norrtåg
Stockholm C 1 10 SJ InterCity
Sundsvall 2 7514 Norrtåg

→ Alla ankomster till Duved

Spårfel

Sundsvall - Ånge: Förseningar i tågtrafiken på grund av nedsatt hastighet på del av sträckan. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.