Tågtider för Borlänge C

Avgående tåg från Borlänge C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falun x 26 SJ InterCity Buss ersätter
Ludvika 3 8155 TiB/SJ
Morastrand 5 8150 TiB/SJ Ej servering
Falun x 78202 TiB/SJ Buss
Morastrand x 68120 TiB/SJ Buss
Morastrand x 8120 TiB/SJ Inställt
Hallsberg x 8181 TiB/SJ Inställt
Gävle 2a 8156 TiB/SJ
Mjölby 3 8163 TiB/SJ
Stockholm C 2a 13 SJ InterCity
Morastrand 2b 8122 TiB/SJ
Gävle 3 8158 TiB/SJ
Stockholm C 2a 51 SJ InterCity Ej servering
Hallsberg x 8183 TiB/SJ Inställt
Gävle 5 8160 TiB/SJ
Morastrand 2b 8124 TiB/SJ
Stockholm C 5 41 SJ InterCity
Morastrand 5 8126 TiB/SJ
Mjölby 2b 8167 TiB/SJ
Gävle 3 8162 TiB/SJ

→ Alla avgångar från Borlänge C

Ankommande tåg till Borlänge C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Morastrand 2b 8151 TiB/SJ
Gävle 3 8197 TiB/SJ
Mjölby 2a 8180 TiB/SJ Ej servering
Stockholm C x 26 SJ InterCity Buss ersätter
Morastrand 2a 8153 TiB/SJ
Mjölby 3 8182 TiB/SJ
Mjölby x 68182 TiB/SJ Buss
Stockholm C 4 8202 TiB/SJ
Gävle 3 8163 TiB/SJ
Falun 2a 13 SJ InterCity
Morastrand 3 8121 TiB/SJ
Falun 2a 51 SJ InterCity Ej servering
Gävle x 8183 TiB/SJ Inställt
Morastrand x 8123 TiB/SJ Inställt
Ludvika 5 8160 TiB/SJ
Sala x 8204 TiB/SJ Inställt
Gävle 2b 8167 TiB/SJ
Mora C 5 41 SJ InterCity
Hallsberg 3 8162 TiB/SJ
Morastrand x 68123 TiB/SJ Buss

→ Alla ankomster till Borlänge C

Växelfel

Hallsbergs personbangård - Västerås - Stockholms central, Gävle - Borlänge - Norrköping Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Örebro och Arboga, Örebro och Frövi. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.