Tågtider för Borlänge C

Avgående tåg från Borlänge C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Gävle 3 8172 TiB/SJ
Falun 5 20 SJ InterCity
Morastrand 2b 8152 TiB/SJ
Stockholm C 5 8201 TiB/SJ Ej cykel Ej servering
Frövi 4 8193 TiB/SJ Ej servering
Gävle 5 8194 TiB/SJ
Morastrand 3 8144 TiB/SJ
Frövi x 8177 TiB/SJ Buss ersätter
Frövi x 8177 TiB/SJ Buss ersätter
Stockholm C 3 25 SJ InterCity
Gävle x 8174 TiB/SJ Buss ersätter
Falun 3 22 SJ InterCity Ej servering
Morastrand 2b 8146 TiB/SJ
Falun 5 54 SJ Snabbtåg Ej servering
Gävle x 8176 TiB/SJ Buss ersätter
Morastrand 3 8148 TiB/SJ
Stockholm C 3 27 SJ InterCity Ej servering
Mora C 5 48 SJ InterCity
Gävle 4 8178 TiB/SJ
Frövi x 8179 TiB/SJ Buss ersätter

→ Alla avgångar från Borlänge C

Ankommande tåg till Borlänge C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 5 20 SJ InterCity
Morastrand 3 8143 TiB/SJ
Falun 5 8201 TiB/SJ Ej cykel Ej servering
Gävle 4 8193 TiB/SJ Ej servering
Frövi 5 8194 TiB/SJ
Morastrand 2b 8145 TiB/SJ
Gävle x 8177 TiB/SJ Buss ersätter
Falun 3 25 SJ InterCity
Frövi x 8174 TiB/SJ Buss ersätter
Stockholm C 3 22 SJ InterCity Ej servering
Morastrand 3 8147 TiB/SJ
Gävle 2a 8195 TiB/SJ
Stockholm C 5 54 SJ Snabbtåg Ej servering
Frövi x 8176 TiB/SJ Buss ersätter
Morastrand 5 8149 TiB/SJ
Frövi 4 8178 TiB/SJ
Falun 3 27 SJ InterCity Ej servering
Gävle x 8179 TiB/SJ Buss ersätter
Stockholm C 5 48 SJ InterCity
Morastrand 2b 8151 TiB/SJ

→ Alla ankomster till Borlänge C

Banarbete Örebro-Frövi

12 mars-14 maj Det är under vissa dagar och vissa tider förändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. För ytterligare information om din resa kontakta ditt tågbolag.