Något som skrämmer mig är att knappt lokföraren vet precis var tåget befinner sig. Den informationen förmedlas från trafikledningen hos Trafikverket ut till resenärer via skyltsystem, ofta i form av urusla tidsestimat.

Längs spåren finns mätpunkter (trafikplatser) som hjälper trafikledningen att hålla koll på ett någorlunda tågläge, men dessa ger i värsta fall toleranser på ett par kilometer(!). Nya (men långt från alla) tåg använder GPS, men jag tvivlar starkt på att denna information förmedlas vidare från operatör till trafikledningen, just med tanke på informationens relevans och presision som jag nämner ovan. Rätta mig om jag har fel.

Följande tjänster positionerar tåg i Sverige baserat på aktuell trafikinformation från Trafikverket.

Många resenärer har GPS i mobilen

Det jag med säkerhet vet, är att på alla tåg befinner sig resenärer som har mobiltelefoner med inbyggd GPS. Om resenärer skulle dela med sig av sin position när de är ombord på ett tåg, kan vi tillsammans med hög precision beräkna var tågen egentligen befinner sig längs en given körsträcka.

Sociala plats-baserade tjänster såsom Google LatitudeGowalla, Foursquare och Facebook Places etc. möjliggör enkel delning av användares aktuella position genom s.k. incheckningar. Alla dessa tjänsters gemen är att positionerna där användare checkar in är fasta, vilket inte är direkt användbara för rörliga positioner som ex. tåg. Theodor Storm har redan implementerat Facebook Places i Tågtavlan som inspirerat mig till idéen ovan.

Första steget är att koppla samman positioner, tidstämplar och tågnummer. Vill du också checka in på tåget i syfte att ge bättre information till dina medresenärer?


För att kommentera det här inlägget, skriv en .