Tågtider för Båstad

Avgående tåg från Båstad
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 4 1119 Öresundståg
Göteborg 1 1090 Öresundståg
Köpenhamn 4 1127 Öresundståg
Göteborg 1 1098 Öresundståg
Köpenhamn 4 1135 Öresundståg
Göteborg 1 1106 Öresundståg
Köpenhamn 4 1143 Öresundståg
Göteborg 1 1114 Öresundståg
Köpenhamn 4 1151 Öresundståg
Göteborg 1 1122 Öresundståg
Hyllie 4 1159 Öresundståg
Göteborg 1 1130 Öresundståg
Helsingborg 4 11167 Öresundståg
Halmstad 1 1146 Öresundståg
Köpenhamn 4 1023 Öresundståg
Göteborg 1 20154 Öresundståg
Köpenhamn 4 1031 Öresundståg
Göteborg 1 1002 Öresundståg

→ Alla avgångar från Båstad

Ankommande tåg till Båstad
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 4 1119 Öresundståg
Köpenhamn 1 1090 Öresundståg
Göteborg 4 1127 Öresundståg
Köpenhamn 1 1098 Öresundståg
Göteborg 4 1135 Öresundståg
Köpenhamn 1 1106 Öresundståg
Göteborg 4 1143 Öresundståg
Köpenhamn 1 1114 Öresundståg
Göteborg 4 1151 Öresundståg
Köpenhamn 1 1122 Öresundståg
Göteborg 4 1159 Öresundståg
Köpenhamn 1 1130 Öresundståg
Göteborg 4 11167 Öresundståg
Köpenhamn 1 1146 Öresundståg
Halmstad 4 1023 Öresundståg
Helsingborg 1 20154 Öresundståg
Halmstad 4 1031 Öresundståg
Hyllie 1 1002 Öresundståg

→ Alla ankomster till Båstad