Tågtider för ankomster till Alvesta

Ankommande tåg till Alvesta
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Växjö 3b 17654 Krösatågen
Jönköping 4b 17607 Krösatågen
Kalmar 1b 1053 Öresundståg
Stockholm C 3b 523 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2 530 SJ Snabbtåg
Berlin 2 3940 Snälltåget
Växjö 3b 17515 Krösatågen
Kalmar 1b 84332 SJ Regional
Hässleholm 4a 17556 Krösatågen
Köpenhamn 4b 1030 Öresundståg
Stockholm C 3b 525 SJ Snabbtåg
Malmö 2 532 SJ Snabbtåg
Växjö 2 17608 Krösatågen
Jönköping 4b 17609 Krösatågen
Kalmar 1b 1065 Öresundståg
Värnamo 2 17661 Krösatågen
Stockholm C 3b 3941 Snälltåget
Köpenhamn 2 534 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3b 527 SJ Snabbtåg
Växjö 4a 17658 Krösatågen
Malmö x 502 SJ Snabbtåg Inställt
Växjö 1b 17517 Krösatågen
Hässleholm 4a 17558 Krösatågen
Kalmar 1b 84336 SJ Regional
Köpenhamn 4b 1042 Öresundståg
Stockholm C 3b 529 SJ Snabbtåg
Malmö 2 536 SJ Snabbtåg
Växjö 4a 17610 Krösatågen
Malmö 2 3930 Snälltåget
Kalmar 1b 1077 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1048 Öresundståg
Värnamo 4b 17663 Krösatågen
Köpenhamn 2 538 SJ Snabbtåg
Växjö 3b 17519 Krösatågen
Göteborg 2 84331 SJ Regional
Jönköping 4b 17613 Krösatågen
Hässleholm 4a 17560 Krösatågen
Växjö 1b 1083 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1054 Öresundståg
Stockholm C 3b 533 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2 540 SJ Snabbtåg
Växjö 1b 17662 Krösatågen
Växjö 3b 17614 Krösatågen
Stockholm C 3b 3931 Snälltåget
Kalmar 1b 1089 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1060 Öresundståg
Stockholm C 3b 535 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2 542 SJ Snabbtåg
Växjö 3b 17523 Krösatågen
Jönköping 4b 17617 Krösatågen
Värnamo 1b 17667 Krösatågen
Hässleholm 2 17566 Krösatågen
Köpenhamn 4b 1066 Öresundståg
Stockholm C 3b 537 SJ Snabbtåg
Malmö 2 544 SJ Snabbtåg
Malmö 2 3942 Snälltåget
Växjö 1b 17618 Krösatågen
Jönköping 4b 17619 Krösatågen
Växjö 1b 17668 Krösatågen
Kalmar 1b 1101 Öresundståg
Stockholm C 3b 539 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 4b 1072 Öresundståg
Köpenhamn 2 546 SJ Snabbtåg
Göteborg 4b 82339 SJ Regional
Växjö 2 17620 Krösatågen
Växjö 4b 17527 Krösatågen
Hässleholm 4a 17570 Krösatågen
Kalmar 2 80348 SJ Regional
Växjö 1b 1107 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1078 Öresundståg
Stockholm C 3b 541 SJ Snabbtåg
Malmö x 506 SJ Snabbtåg Inställt
Stockholm C 3b 3943 Snälltåget
Jönköping 4a 17621 Krösatågen
Kalmar 1b 1113 Öresundståg
Värnamo 4a 17677 Krösatågen
Stockholm C 3b 543 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 4b 1084 Öresundståg
Köpenhamn 2 550 SJ Snabbtåg
Göteborg 1b 84341 SJ Regional
Hässleholm 4b 17572 Krösatågen
Växjö 4a 1119 Öresundståg
Köpenhamn 1b 1090 Öresundståg
Stockholm C 3b 545 SJ Snabbtåg
Malmö x 10508 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 4b 1096 Öresundståg
Stockholm C 3b 547 SJ Snabbtåg
Stockholm C x 10549 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 4b 1102 Öresundståg

← Alla tågtider vid Alvesta