Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 8580 Kustpilen Buss ersätter Vagnbrist
Linköping 2 8582 Kustpilen
Linköping 2 8584 Kustpilen
Linköping 2 8586 Kustpilen
Linköping 2 8588 Kustpilen
Linköping 2 8590 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8581 Kustpilen
Linköping 2 8583 Kustpilen
Linköping 2 8585 Kustpilen
Linköping 2 8587 Kustpilen
Linköping 2 8589 Kustpilen
Linköping 2 8591 Kustpilen