Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8588 Kustpilen
Linköping 2 8590 Kustpilen
Linköping 2 8592 Kustpilen
Linköping 2 8594 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8587 Kustpilen
Linköping 2 8589 Kustpilen
Linköping 2 8591 Kustpilen
Linköping 2 8593 Kustpilen
Linköping 1 8595 Kustpilen