Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 1 8580 Kustpilen
Linköping 2 8582 Kustpilen
Linköping 2 8584 Kustpilen
Linköping 2 8586 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8581 Kustpilen
Linköping 2 8583 Kustpilen
Linköping 2 8585 Kustpilen