Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 8580 Kustpilen Buss ersätter
Linköping x 68582 Kustpilen Buss
Linköping x 68584 Kustpilen Buss
Linköping x 68586 Kustpilen Buss
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 8581 Kustpilen Buss ersätter
Linköping x 8583 Kustpilen Buss ersätter
Linköping x 8585 Kustpilen Buss ersätter