Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8582 Kustpilen
Linköping 2 8584 Kustpilen
Verkebäck 2 89160 TJF
Linköping 2 8586 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8583 Kustpilen
Linköping 2 8585 Kustpilen
Verkebäck 2 89161 TJF