Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8582 Kustpilen
Linköping 1 8584 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 1 8595 Kustpilen
Linköping 2 8583 Kustpilen