Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8594 Kustpilen
Linköping x 8580 Kustpilen Buss ersätter
Linköping x 8582 Kustpilen Buss ersätter
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8593 Kustpilen
Linköping x 8595 Kustpilen Buss ersätter Hållplats D2
Linköping x 8581 Kustpilen Buss ersätter Hållplats D2