Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 28882 Krösatågen Buss ersätter
Linköping 2 28884 Krösatågen
Linköping 1 28870 Krösatågen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping x 28881 Krösatågen Buss ersätter
Linköping 2 28883 Krösatågen
Linköping 1 28885 Krösatågen