Tågtider för Västervik

Avgående tåg från Västervik
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8582 Kustpilen
Linköping x 8584 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 2 8586 Kustpilen
Linköping x 8588 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 2 8590 Kustpilen
Linköping 2 8592 Kustpilen
Linköping 2 8594 Kustpilen
Ankommande tåg till Västervik
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8581 Kustpilen
Linköping x 8583 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 2 8585 Kustpilen
Linköping x 8587 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 2 8589 Kustpilen
Linköping 2 8591 Kustpilen
Linköping 2 8593 Kustpilen