Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 157 SJ Regional
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 422 SJ Snabbtåg
Södertälje S Solna Stockholm C 1 12024 MTRX
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7215 Västtågen
Alingsås Göteborg 2 421 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 159 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7217 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 2023 MTRX
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 168 SJ Regional
Falköping 3b 7219 Västtågen
Hallsberg Katrineholm Stockholm C 1 426 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 7223 Västtågen
Göteborg 2 425 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 163 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7225 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 172 SJ Regional
Falköping 3b 7227 Västtågen
Katrineholm Stockholm C 1 430 SJ Snabbtåg
Herrljunga Göteborg 2 429 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 167 SJ Regional

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Duved Umeå Örnsköldsvik Åre Östersund Sundsvall 2 77 SJ Nattåg
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 157 SJ Regional
Göteborg Alingsås 1 422 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7204 Västtågen
Göteborg Alingsås 1 12024 MTRX
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3b 3426 Västtågen
Stockholm C Katrineholm Hallsberg 2 421 SJ Snabbtåg
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 159 SJ Regional
Jönköping Falköping 3b 7206 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3a 7208 Västtågen
Örebro Hallsberg Laxå 3b 7219 Västtågen
Stockholm C Södertälje S 2 2023 MTRX
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 168 SJ Regional
Göteborg 1 426 SJ Snabbtåg
Stockholm C Katrineholm 2 425 SJ Snabbtåg
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 163 SJ Regional
Falköping 3b 7214 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7216 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 172 SJ Regional
Göteborg 1 430 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Skövde C