Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Jönköping 3b 7239 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 436 SJ Snabbtåg
Göteborg 2 433 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 171 SJ Regional
Herrljunga Göteborg 2 12033 MTRExpress
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7241 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 180 SJ Regional
Falköping 3b 7243 Västtågen
Katrineholm Stockholm C 1 438 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3485 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 2040 MTRExpress
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 440 SJ Snabbtåg
Göteborg 2 437 SJ Snabbtåg
Töreboda 1 7238 Västtågen
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 175 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7249 Västtågen
Stockholm C 1 2042 MTRExpress Direkttåg
Falköping 2 7251 Västtågen
Göteborg Halmstad Helsingborg Lund Malmö 2 439 SJ Snabbtåg
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 184 SJ Regional

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7228 Västtågen Tågmöte
Göteborg 1 436 SJ Snabbtåg
Stockholm C Katrineholm 2 433 SJ Snabbtåg
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 171 SJ Regional
Falköping 3a 7230 Västtågen
Stockholm C 2 12033 MTRExpress
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7232 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 180 SJ Regional
Göteborg 1 438 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga 1 2040 MTRExpress
Falköping 3b 17236 Västtågen
Göteborg 1 440 SJ Snabbtåg
Stockholm C Katrineholm 2 437 SJ Snabbtåg
Jönköping Jönköping Falköping 1 7238 Västtågen
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 175 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3a 3482 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7240 Västtågen
Göteborg Alingsås 1 2042 MTRExpress Direkttåg
Töreboda 2 7251 Västtågen
Stockholm C Södertälje S Hallsberg 2 439 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Skövde C