Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö x 67285 Västtågen Buss
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 176 SJ Regional
Falköping 3b 7235 Västtågen
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 414 SJ Snabbtåg
Nässjö x 67241 Västtågen Buss
Göteborg 2 433 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 171 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7241 Västtågen
Nässjö x 67245 Västtågen Buss
Södertälje S Stockholm C 1 2064 MTRExpress
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 10180 SJ Regional
Alingsås Göteborg 2 7075 Blå tåget
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 438 SJ Snabbtåg
Herrljunga Göteborg 2 2065 MTRExpress
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3433 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö x 17245 Västtågen Inställt
Falköping Jönköping Nässjö x 67249 Västtågen Buss
Göteborg 2 417 SJ Snabbtåg
Töreboda 1 3442 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 470 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 176 SJ Regional
Göteborg Herrljunga 1 414 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping x 67224 Västtågen Buss
Stockholm C Katrineholm 2 433 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 7230 Västtågen
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 171 SJ Regional
Mullsjö x 67294 Västtågen Buss
Göteborg Herrljunga 1 2064 MTRExpress
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 10180 SJ Regional
Stockholm C Hallsberg 2 7075 Blå tåget
Göteborg 1 438 SJ Snabbtåg
Stockholm C Södertälje S 2 2065 MTRExpress
Nässjö Jönköping Falköping x 67232 Västtågen Buss
Stockholm C Södertälje S Katrineholm 2 417 SJ Snabbtåg
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 3442 Västtågen
Göteborg 1 470 SJ Snabbtåg
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 175 SJ Regional
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 184 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 442 SJ Snabbtåg
Töreboda 2 3437 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.