Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7201 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 2 13409 Västtågen
Töreboda 1 7200 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 2 7205 Västtågen
Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Göteborg 3a 10111 SJ Regional
Falköping Jönköping 3b 7207 Västtågen
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 10420 SJ Snabbtåg
Töreboda 1 7202 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 2 13413 Västtågen
Stockholm C 1 12070 MTRExpress
Falköping Jönköping Nässjö 3b 17209 Västtågen
Falköping Herrljunga Göteborg 3a 13415 Västtågen
Hallsberg Stockholm C 1 10462 SJ Snabbtåg
Falköping Jönköping 2 17213 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 12022 MTRExpress
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 10157 SJ Regional
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 10164 SJ Regional
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 10422 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 7021 Tågab
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7215 Västtågen

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Herrljunga Falköping 3b 13458 Västtågen
Duved Åre Undersåker Östersund Gävle 2 77 SJ Nattåget
Falköping 1 7200 Västtågen
Töreboda 2 7205 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 10420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 1 7202 Västtågen
Töreboda 2 13413 Västtågen
Falköping 3a 13422 Västtågen
Göteborg Alingsås 1 12070 MTRExpress
Uddevalla Vänersborg Vara Herrljunga Falköping 1 10462 SJ Snabbtåg
Töreboda 2 17213 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 12022 MTRExpress
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 10157 SJ Regional
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 10164 SJ Regional
Karlstad Kristinehamn Degerfors Töreboda 2 7021 Tågab
Göteborg 1 10422 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 17204 Västtågen
Stockholm C Södertälje S Katrineholm 2 10421 SJ Snabbtåg
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 12024 MTRExpress
Göteborg Herrljunga Falköping 3a 13426 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C