Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Herrljunga Göteborg 2 2089 MTRExpress
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg x 613417 Västtågen Buss
Falköping Jönköping Nässjö x 67201 Västtågen Buss
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg x 63409 Västtågen Buss
Falköping Jönköping Nässjö x 7201 Västtågen Inställt
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg x 3409 Västtågen Inställt
Töreboda 1 7200 Västtågen Buss ersätter
Stenstorp Falköping Sandhem Jönköping Nässjö 2 17231 Västtågen
Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Göteborg x 111 SJ Regional Inställt Banarbete
Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Göteborg x 60111 SJ Regional Buss Banarbete
Falköping Jönköping 1 7207 Västtågen
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 420 SJ Snabbtåg
Töreboda x 7202 Västtågen Buss ersätter
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3413 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7209 Västtågen
Herrljunga Göteborg 3a 3415 Västtågen
Hallsberg Stockholm C 1 462 SJ Snabbtåg
Södertälje S Stockholm C 1 2022 MTRExpress
Falköping Jönköping 2 7213 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 164 SJ Regional

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Södertälje S 2 2089 MTRExpress
Nässjö Jönköping Falköping x 7264 Västtågen Buss ersätter
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping x 156 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 3458 Västtågen
Falköping 1 7200 Västtågen Buss ersätter
Töreboda 2 17231 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping x 7202 Västtågen Buss ersätter
Töreboda 2 3413 Västtågen
Uddevalla Vänersborg Vara Herrljunga Falköping 1 462 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga 1 2022 MTRExpress
Töreboda 2 7213 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 164 SJ Regional
Västerås Enköping Köping Örebro Arboga 3b 117 SJ Regional
Göteborg 1 422 SJ Snabbtåg Dubbeltåg
Falköping 3b 7204 Västtågen
Karlstad Kristinehamn Degerfors Laxå Töreboda 2 7021 Tågab
Stockholm C Södertälje S Katrineholm 2 421 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga 1 2024 MTRExpress
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3b 3426 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.