Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7201 Västtågen
Falköping Herrljunga Göteborg 3b 13409 Västtågen
Töreboda 1 17200 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 2 7205 Västtågen
Falköping Herrljunga Göteborg 3b 13411 Västtågen
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm Södra 1 10420 SJ Snabbtåg
Falköping Jönköping 3b 7207 Västtågen
Töreboda 1 17232 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 160 SJ Regional
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 157 SJ Regional
Katrineholm Södertälje S Stockholm Södra 1 20422 SJ Snabbtåg
Södertälje S Stockholm Södra 1 12004 MTRExpress
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 20421 SJ Snabbtåg
Katrineholm Södertälje S Stockholm Södra 1 20424 SJ Snabbtåg
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 159 SJ Regional
Falköping 3b 17229 Västtågen
Töreboda Laxå Hallsberg 1 168
Göteborg 2 20423 SJ Snabbtåg
Hallsberg Katrineholm Stockholm Södra 1 20426 SJ Snabbtåg
Herrljunga Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 2 12003 MTRExpress

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping 1 17200 Västtågen
Töreboda 2 7205 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 10420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 1 17232 Västtågen
Töreboda 2 3413 Västtågen
Falköping x 63422 Västtågen Buss
Töreboda 2 7213 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 160 SJ Regional
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 157 SJ Regional
Göteborg Alingsås 1 20422 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 3b 17224 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 12004 MTRExpress
Stockholm Södra Södertälje S Katrineholm Hallsberg 2 20421 SJ Snabbtåg
Göteborg 1 20424 SJ Snabbtåg
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 159 SJ Regional
Jönköping Falköping 3b 17210 Västtågen
Luleå Duved Umeå Åre Östersund Sundsvall 2 71 SJ Nattåg
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 168
Stockholm Södra Katrineholm 2 20423 SJ Snabbtåg
Malmö Lund Helsingborg Halmstad Göteborg 1 20426 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Skövde C