Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 188 SJ Regional
Falköping 2 7259 Västtågen Spårändrat
Katrineholm Stockholm C 1 446 SJ Snabbtåg
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7261 Västtågen
Sundsvall Duved Luleå 1 72 SJ Nattåg
Alingsås Göteborg 2 12043 MTRX
Herrljunga Göteborg 2 445 SJ Snabbtåg
Töreboda Laxå Hallsberg Örebro Västerås 1 190 SJ Regional
Södertälje S Stockholm C x 2048 MTRX Inställt
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 183 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7265 Västtågen
Herrljunga Alingsås Göteborg x 2047 MTRX Inställt
Töreboda 1 3452 Västtågen
Falköping 3b 7267 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3447 Västtågen
Falköping 3b 7263 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7201 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3409 Västtågen
Töreboda 1 7200 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 2 7205 Västtågen

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 188 SJ Regional
Göteborg 1 446 SJ Snabbtåg
Stockholm C Södertälje S Stockholm C 2 12043 MTRX
Falköping 3b 7252 Västtågen
Stockholm C Katrineholm 2 445 SJ Snabbtåg
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 190 SJ Regional
Göteborg Alingsås x 2048 MTRX Inställt
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 183 SJ Regional
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7256 Västtågen
Stockholm C Södertälje S x 2047 MTRX Inställt
Göteborg Falköping Herrljunga Alingsås 1 3452 Västtågen
Töreboda 3b 3447 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3a 3454 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7264 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 3a 110 SJ Regional
Göteborg Falköping Herrljunga Alingsås 3b 3458 Västtågen
Falköping 1 7200 Västtågen
Töreboda 2 7205 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3a 7202 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 3422 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C