Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Jönköping Nässjö 1 7201 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 1 3409 Västtågen
Töreboda 1 7200 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 1 7205 Västtågen
Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Göteborg 1 111 SJ Regional
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 420 SJ Snabbtåg
Töreboda Laxå Hallsberg Örebro 3a 7202 Västtågen
Falköping Jönköping 3b 7207 Västtågen
Töreboda 1 3422 Västtågen
Falköping Herrljunga Göteborg 2 3413 Västtågen
Jönköping Falköping Nässjö 3b 7209 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 2022 MTRX
Falköping Herrljunga Göteborg 3b 3415 Västtågen
Falköping 2 7213 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 164 SJ Regional
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 157 SJ Regional
Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 422 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 7215 Västtågen
Södertälje S Stockholm C 1 12024 MTRX
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 421 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping 1 7200 Västtågen
Töreboda 1 7205 Västtågen
Nässjö Jönköping Falköping 3a 7202 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 420 SJ Snabbtåg
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 3422 Västtågen
Töreboda 2 3413 Västtågen
Falköping 3b 3424 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 2022 MTRX
Töreboda 2 7213 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 164 SJ Regional
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 157 SJ Regional
Göteborg Alingsås 1 422 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7204 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 12024 MTRX
Stockholm C Södertälje S Katrineholm Hallsberg 2 421 SJ Snabbtåg
Stockholm C Södertälje S 2 2021 MTRX
Göteborg 1 424 SJ Snabbtåg
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 159 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3b 3426 Västtågen
Jönköping Falköping 3b 7206 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C