Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Töreboda x 63452 Västtågen Buss Hållplats K
Hallsberg Stockholm C 1 10450 SJ Snabbtåg
Herrljunga Göteborg 2 12047 MTRExpress
Falköping x 7267 Västtågen Inställt Invänta info
Göteborg 2 10449 SJ Snabbtåg
Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Göteborg 3b 23447 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7201 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3409 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 3b 17205 Västtågen
Töreboda x 67200 Västtågen Buss Hållplats K
Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Göteborg 3a 111 SJ Regional
Falköping Jönköping 1 7207 Västtågen
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 420 SJ Snabbtåg
Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Göteborg 2 23413 Västtågen
Töreboda x 67202 Västtågen Extrabuss
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7209 Västtågen
Herrljunga Göteborg 3a 3415 Västtågen
Hallsberg Stockholm C 1 462 SJ Snabbtåg
Södertälje S Stockholm C x 2022 MTRExpress Inställt
Falköping Jönköping 2 17213 Västtågen

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3b 3452 Västtågen
Göteborg 1 10450 SJ Snabbtåg
Stockholm C Södertälje S 2 12047 MTRExpress
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 3a 3454 Västtågen
Stockholm C Katrineholm 2 10449 SJ Snabbtåg
Töreboda x 63447 Västtågen Buss Hållplats K
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7264 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 3a 156 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 3458 Västtågen
Töreboda 3b 17205 Västtågen
Falköping 1 7200 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 1 17202 Västtågen
Töreboda 2 23413 Västtågen
Uddevalla Vänersborg Vara Herrljunga Falköping 1 462 SJ Snabbtåg
Västerås Köping Arboga Örebro Hallsberg 3b 10117 SJ Regional
Göteborg Herrljunga x 2022 MTRExpress Inställt
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 3a 10164 SJ Regional
Göteborg 1 422 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 7204 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.