Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg Västerås Stockholm C x 30460 SJ Snabbtåg Buss ersätter
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 159 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7217 Västtågen
Hallsberg Stockholm C 1 7074 Blå tåget
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 168 SJ Regional
Falköping 3b 7219 Västtågen
Hallsberg Västerås Stockholm C 1 30416 SJ Snabbtåg Dubbeltåg
Göteborg 2 30425 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 12062 MTRExpress
Herrljunga Göteborg 2 12091 MTRExpress
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 163 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7225 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 172 SJ Regional
Hallsberg Västerås Stockholm C 1 30430 SJ Snabbtåg Dubbeltåg
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3425 Västtågen
Herrljunga Göteborg 2 30419 SJ Snabbtåg
Alingsås Göteborg 1 7097 Gröna tåget
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 167 SJ Regional
Falköping Jönköping Nässjö 3a 7233 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 176 SJ Regional

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uddevalla Vänersborg Herrljunga Falköping x 30460 SJ Snabbtåg Buss ersätter
Örebro Örebro S Kumla Hallsberg Laxå 2 159 SJ Regional
Göteborg Alingsås 1 7074 Blå tåget
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7206 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 168 SJ Regional
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 30416 SJ Snabbtåg Dubbeltåg
Falköping 3a 7212 Västtågen
Stockholm C Västerås Hallsberg 2 30425 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga 1 12062 MTRExpress
Falköping 3b 7214 Västtågen
Stockholm C Södertälje S 2 12091 MTRExpress
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 163 SJ Regional
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7216 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 172 SJ Regional
Göteborg 1 30430 SJ Snabbtåg Dubbeltåg
Stockholm C 2 30419 SJ Snabbtåg
Stockholm C Hallsberg 1 7097 Gröna tåget
Stockholm C Västerås Örebro Hallsberg Laxå 2 167 SJ Regional
Nässjö Jönköping Falköping 3b 7224 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 176 SJ Regional

→ Alla ankomster till Skövde C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.