Tågtider för Skövde C

Avgående tåg från Skövde C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 3b 3409 Västtågen Spårändrat
Töreboda 1 7200 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 2 7205 Västtågen
Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Göteborg 2 111 SJ Regional
Falköping Jönköping 3b 7207 Västtågen
Töreboda Hallsberg Katrineholm Södertälje S Stockholm C 1 420 SJ Snabbtåg
Töreboda 1 7202 Västtågen
Falköping Herrljunga Alingsås Göteborg 2 3413 Västtågen
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7209 Västtågen
Falköping Herrljunga Göteborg 2 3415 Västtågen
Hallsberg Stockholm C 1 462 SJ Snabbtåg
Södertälje S Stockholm C 1 2020 MTRExpress
Falköping Jönköping 2 7213 Västtågen
Laxå Hallsberg Örebro Västerås Stockholm C 1 164 SJ Regional
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 2 157 SJ Regional
Katrineholm Stockholm C 1 422 SJ Snabbtåg
Falköping Jönköping Nässjö 3b 7215 Västtågen
Falköping Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg 1 7021 Tågab
Södertälje S Stockholm C 1 2024 MTRExpress
Herrljunga Alingsås Göteborg 2 421 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Skövde C

Ankommande tåg till Skövde C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falköping 1 7200 Västtågen
Töreboda 2 7205 Västtågen
Göteborg Alingsås Herrljunga Falköping 1 420 SJ Snabbtåg
Nässjö Jönköping Falköping 1 7202 Västtågen
Töreboda 2 3413 Västtågen
Falköping Stenstorp 2 3432 Västtågen
Uddevalla Vänersborg Vara Herrljunga Falköping 1 462 SJ Snabbtåg
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 2020 MTRExpress
Töreboda 2 7213 Västtågen
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga Falköping 1 164 SJ Regional
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 157 SJ Regional
Göteborg 1 422 SJ Snabbtåg
Falköping 3b 7204 Västtågen
Karlstad Kristinehamn Degerfors Töreboda 1 7021 Tågab
Göteborg Alingsås Herrljunga 1 2024 MTRExpress
Stockholm C Södertälje S Katrineholm 2 421 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga Falköping 3a 3426 Västtågen
Göteborg Alingsås 1 424 SJ Snabbtåg
Västerås Köping Örebro Hallsberg Laxå 2 159 SJ Regional
Jönköping Falköping 3b 7210 Västtågen

→ Alla ankomster till Skövde C