Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Östersund Åre Duved 3 74 SJ Nattåget
Åre Duved Storlien 2n 7500 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7505 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7507 Norrtåg
Åre 3 7504 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7509 Norrtåg
Åre Duved 3 7506 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7511 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7513 Norrtåg
Åre Duved Storlien 1s 7510 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7515 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7517 Norrtåg
Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Arlanda Uppsala Gävle 3 74 SJ Nattåget
Sundsvall Ånge 2n 7500 Norrtåg
Duved Åre 3 7505 Norrtåg
Sundsvall Ånge 2n 7502 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7504 Norrtåg
Storlien Duved Åre 3 7509 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7506 Norrtåg
Åre 3 7511 Norrtåg
Sundsvall Ånge 2n 7508 Norrtåg
Duved Åre 3 7515 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1s 7510 Norrtåg
Sundsvall Ånge 2n 7512 Norrtåg

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.