Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ånge Sundsvall 2s 7561 Norrtåg
Åre Östersund V Duved 3 7556 Norrtåg
Ånge Sundsvall 2s 7563 Norrtåg
Ånge Sundsvall 2s 7565 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7567 Norrtåg
Åre Storlien 2s 7560 Norrtåg
Gävle Uppsala Stockholm 3 85 SJ InterCity
Ånge Sundsvall 2s 7569 Norrtåg
Ånge Sundsvall 2s 7571 Norrtåg
Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Storlien 2s 7561 Norrtåg
Sundsvall 3 7556 Norrtåg
Duved 2s 7563 Norrtåg
Stockholm Uppsala Gävle 3 80 SJ InterCity
Sundsvall 2n 7558 Norrtåg
Duved 3 7567 Norrtåg
Sundsvall 2s 7560 Norrtåg
Sundsvall 3 7562 Norrtåg
Stockholm Uppsala Gävle 3 84 SJ InterCity
Storlien 2s 7571 Norrtåg
Sundsvall 2n 7564 Norrtåg
Stockholm Uppsala Gävle 1s 578 SJ Snabbtåg

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.