Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ånge Sundsvall 2b 7501 Norrtåg
Bräcke Ånge Gävle Uppsala Stockholm C 1a 591 SJ Snabbtåg
Ånge Sundsvall 2b 7503 Norrtåg
Åre Duved Storlien 1b 7500 Norrtåg
Krokom Järpen Undersåker Åre Duved 3 70 SJ Nattåg
Ånge Sundsvall 1a 7505 Norrtåg
Åre 3 7504 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7507 Norrtåg
Bräcke Sundsvall Gävle Uppsala Stockholm C 3 11 SJ InterCity
Åre Duved 3 7506 Norrtåg
Krokom Järpen Undersåker Åre 3 80 SJ InterCity
Ånge Sundsvall 1a 7509 Norrtåg
Ånge Sundsvall 1a 7511 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7513 Norrtåg
Åre Duved Storlien 3 7510 Norrtåg
Bräcke Ånge Gävle Uppsala Stockholm C 3 85 SJ InterCity
Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Stockholm C Örebro Västerås Uppsala Gävle 3 70 SJ Nattåg
Duved 2b 7503 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1b 7500 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1a 7502 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7504 Norrtåg
Storlien 3 7507 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7506 Norrtåg
Stockholm C Arlanda Uppsala Gävle Bollnäs 3 80 SJ InterCity
Åre 1a 7509 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1a 7508 Norrtåg
Duved 3 7513 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7510 Norrtåg
Åre Undersåker Järpen Krokom 3 85 SJ InterCity