Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ånge Sundsvall 3 7503 Norrtåg
Bräcke Ånge Gävle Uppsala Stockholm C 1s 591 SJ Snabbtåg
Åre Duved Storlien 1n 7500 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7505 Norrtåg
Ånge Sundsvall 1s 7507 Norrtåg
Åre 3 7504 Norrtåg
Ånge Sundsvall 3 7509 Norrtåg
Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sundsvall Ånge 3 7516 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1n 7500 Norrtåg
Duved Åre 3 7505 Norrtåg
Sundsvall Ånge 1s 7502 Norrtåg
Sundsvall Ånge 3 7504 Norrtåg
Storlien Duved Åre 3 7509 Norrtåg