Tågtider för Östersund C

Avgående tåg från Östersund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ånge Sundsvall 2s 7571 Norrtåg
Åre Östersund V Duved 3 7566 Norrtåg
Gävle Uppsala Stockholm 1s 565 SJ Snabbtåg
Ånge 2s 7553 Norrtåg
Krokom Järpen Duved 3 72 SJ Nattåget
Ånge Sundsvall 2s 7551 Norrtåg
Åre Östersund V Storlien 3 7550 Norrtåg
Ankommande tåg till Östersund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Storlien 2s 7571 Norrtåg
Sundsvall 2n 7564 Norrtåg
Stockholm Uppsala Gävle 1s 578 SJ Snabbtåg
Sundsvall 3 7566 Norrtåg
Sundsvall Ånge Bräcke 3 72 SJ Nattåget
Duved 2s 7551 Norrtåg
Sundsvall 3 7550 Norrtåg

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.