Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 254 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 217 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 212 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 231 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 10232 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 235 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 10236 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 240 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 10241 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 210 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 10247 SJ Regional
Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping Norrköping Kolmården 6 254 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 217 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 212 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 231 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 10232 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 235 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 10236 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 240 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 10241 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 210 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 10247 SJ Regional