Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 246 SJ Regional
Kolmården Norrköping 5 247 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 249 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 250 SJ Regional
Kolmården Norrköping Linköping 6 251 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 216 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 219 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 218 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 221 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 10220 SJ Regional
Kolmården Norrköping 5 223 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 10222 SJ Regional
Kolmården Norrköping 6 10225 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 224 SJ Regional
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg 6 226 SJ Regional
Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping Kolmården 6 246 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 247 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 249 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 250 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 251 SJ Regional
Linköping Norrköping Kolmården 6 216 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 219 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 218 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 221 SJ Regional
Linköping Norrköping Kolmården 6 10220 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 223 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 10222 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 10225 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 224 SJ Regional
Norrköping Kolmården 6 226 SJ Regional