Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 218 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 219 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C x 210 Mälartåg SJ Inställt Nästa avgång
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 220 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 221 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 212 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 222 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 223 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 224 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 225 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 226 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 227 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 228 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 229 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 230 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 231 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 232 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 233 Mälartåg SJ
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 234 Mälartåg SJ
Kolmården Norrköping 6 235 Mälartåg SJ

→ Alla avgångar från Nyköping C

Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping Kolmården 6 218 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 219 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 220 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 221 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 5 222 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 223 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 224 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 225 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 226 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 227 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 228 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 229 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 230 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 231 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 232 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 233 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 234 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 235 Mälartåg SJ
Norrköping Kolmården 6 236 Mälartåg SJ
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 237 Mälartåg SJ

→ Alla ankomster till Nyköping C