Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kolmården Norrköping 6 241 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 208 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C x 242 Mälartåg Inställt
Kolmården Norrköping 6 243 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 244 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 245 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 246 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 247 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 248 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 249 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 250 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 251 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 216 Mälartåg
Kolmården Norrköping 5 217 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 218 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 200 Mälartåg
Kolmården Norrköping 5 219 Mälartåg
Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Södertälje S Vagnhärad 5 207 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 241 Mälartåg
Norrköping Kolmården x 242 Mälartåg Inställt
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 243 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 244 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 245 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 246 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 247 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 248 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 249 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 250 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 251 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 253 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 218 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 200 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 219 Mälartåg