Tågtider för Nyköping C

Avgående tåg från Nyköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kolmården Norrköping 6 235 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 236 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 10238 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 10239 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 10240 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 5 242 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 243 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 244 Mälartåg
Kolmården Norrköping 6 247 Mälartåg
Vagnhärad Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 6 10248 Mälartåg
Norrköping 6 10253 Mälartåg
Ankommande tåg till Nyköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 235 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 236 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 237 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 10239 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 10240 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 10241 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 243 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 244 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 5 245 Mälartåg
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Vagnhärad 6 247 Mälartåg
Norrköping Kolmården 6 10248 Mälartåg
Stockholm C 6 10253 Mälartåg