Tågtider för avgångar från Lund C

Avgående tåg från Lund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1025 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1014 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1515 Skånetrafiken
Nässjö Mjölby Linköping Norrköping Stockholm C 4 526 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1756 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1707 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1514 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1027 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1016 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1208 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1261 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1706 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1029 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1018 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1757 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1209 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1031 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1020 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1519 Skånetrafiken
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 4 528 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1758 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1709 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1518 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1033 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad 4 1022 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1210 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 484 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1263 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1708 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1035 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1024 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1759 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1211 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1037 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1026 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1523 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 530 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1760 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 3940 Snälltåget
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1711 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1522 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1039 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1028 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1212 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1265 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1710 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1041 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1030 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1761 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1213 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1043 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1032 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1527 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1762 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1713 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1526 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 501 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1045 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1034 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1267 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1712 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1047 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1036 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1763 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1215 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 486 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1049 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1038 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1531 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 534 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1764 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1715 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1530 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1051 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1040 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1269 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1714 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1053 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1042 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1765 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1217 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1055 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1044 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1535 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1766 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1717 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1534 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 525 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1057 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1046 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1271 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1716 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1059 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1048 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1767 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1219 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 488 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1061 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1050 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1539 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 538 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1768 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1719 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1538 Skånetrafiken
Landskrona - 34318 Museitåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1063 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1052 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1273 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1718 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1065 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1054 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1769 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1221 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1067 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1056 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1543 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1770 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1721 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1542 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 529 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1069 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1058 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1275 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1720 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1071 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö 4 1060 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1771 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1223 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1073 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1062 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1547 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 542 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1772 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1723 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1546 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1075 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1064 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1277 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1722 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1077 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1066 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1773 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1225 Skånetrafiken
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 4 544 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1079 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1068 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1551 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 3942 Snälltåget
Gunnesbo Kävlinge 6 1774 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1725 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1550 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 533 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1081 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1070 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1226 Skånetrafiken
Vemdalen Duved Åre Enafors Storlien 5 3900 Snälltåget
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1279 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1724 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1083 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1072 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1775 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 492 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie 2 1227 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1085 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1074 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1555 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg
Gunnesbo Kävlinge 6 1776 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1727 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1554 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1076 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken
Duved Åre 5 3904 Snälltåget
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1281 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1726 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1089 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1078 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1777 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1229 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1091 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1080 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1559 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1778 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1729 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1558 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 507 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad 4 1082 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1230 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1283 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1728 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1095 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1084 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1779 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1231 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1097 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1086 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1563 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1780 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1731 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1562 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1099 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 4 1088 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1232 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1285 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1730 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1101 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1090 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1781 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1233 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1103 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1092 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1567 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 6 1782 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1733 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1566 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1105 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad 4 1094 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1234 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1287 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1732 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1107 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1096 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1783 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1235 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Lund C