Tågtider för avgångar från Lund C

Avgående tåg från Lund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1703 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1506 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1015 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 11004 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1204 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1257 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1702 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1006 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 3 1017 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1753 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1254 Skånetrafiken
Malmö 2 1319 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1205 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg Skövde Katrineholm 6 426 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 524 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1019 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1008 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1511 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1754 Skånetrafiken
Malmö 2 1321 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm Älmhult 4 11308 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1705 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1510 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1021 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1010 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1206 Skånetrafiken
Malmö 1 1323 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 11310 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Simrishamn 2 1259 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1704 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1012 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1023 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1755 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1256 Skånetrafiken
Malmö 2 1325 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 11996 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Oxie Ystad 3 1207 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 482 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 526 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1025 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1014 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie 3 1515 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1756 Skånetrafiken
Malmö 2 1327 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm Älmhult Alvesta 4 1314 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1707 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1514 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1027 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1016 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1248 Skånetrafiken
Malmö 2 1329 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1316 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1261 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1706 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1018 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1029 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1757 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1258 Skånetrafiken
Malmö 2 1331 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1318 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1209 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 528 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1031 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1020 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1519 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 4 1758 Skånetrafiken
Malmö 2 1333 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1709 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1518 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1033 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1022 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1210 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 1 1997 Pågatåg Expr
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 484 SJ Snabbtåg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1322 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1263 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1708 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1024 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1035 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1759 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1260 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1999 Pågatåg Expr
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1324 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1211 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 530 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1037 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1026 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1523 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1760 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 3940 Snälltåget
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1711 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1522 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1039 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1028 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1212 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1265 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1710 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1030 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1041 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1761 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1262 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1213 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 532 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1043 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1032 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1527 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1762 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 521 SJ Snabbtåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1713 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1526 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1045 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1034 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1267 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1712 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1036 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1047 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1763 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1264 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1215 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 486 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 534 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1049 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1038 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1531 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 5 1764 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1715 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1530 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1051 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1040 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1269 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1714 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1042 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1053 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1765 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1266 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1217 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 536 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1055 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1044 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1535 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 5 1766 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 525 SJ Snabbtåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1717 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1534 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1057 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1046 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1271 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1716 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1048 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1059 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1767 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1268 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1219 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 488 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 538 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1061 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1050 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1539 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 5 1768 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1719 Skånetrafiken
Kävlinge Ramlösa Helsingborg 5 1538 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1063 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1052 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1273 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1718 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1054 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1065 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1769 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1270 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1221 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 540 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1067 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1056 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1543 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1770 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 529 SJ Snabbtåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1721 Skånetrafiken
Teckomatorp Billeberga Tågarp Vallåkra Helsingborg 5 1542 Skånetrafiken Ändrad väg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1069 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1058 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 490 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1275 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1720 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1060 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1071 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1771 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1272 Skånetrafiken
Malmö 2 1373 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1223 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 542 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1073 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1062 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1547 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1772 Skånetrafiken
Eslöv Höör Hässleholm 4 11362 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1723 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1546 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1075 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1064 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Malmö 2 1377 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1364 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1277 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1722 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1066 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1077 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1773 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1274 Skånetrafiken
Malmö 2 1379 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1366 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1225 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 544 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1079 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1068 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1551 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1774 Skånetrafiken
Malmö 2 1381 Öresundståg
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 533 SJ Snabbtåg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1368 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1725 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1550 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1081 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1070 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 3942 Snälltåget
Malmö 2 1383 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 4 1226 Skånetrafiken
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1370 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1279 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1724 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1072 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1083 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1775 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1276 Skånetrafiken
Malmö 2 1385 Öresundståg
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 492 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1227 Skånetrafiken
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1372 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1085 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1074 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1555 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1776 Skånetrafiken
Malmö 3 1387 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1374 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1727 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1554 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1076 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken
Malmö 2 11389 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1376 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1281 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1726 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1078 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1089 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1777 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1278 Skånetrafiken
Malmö 2 11391 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1378 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1229 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1091 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1080 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1559 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1778 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1729 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1558 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1082 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1230 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1283 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1728 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1084 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1095 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1779 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1280 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1231 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 494 SJ Snabbtåg

← Alla tågtider vid Lund C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.