Tågtider för avgångar från Lund C

Avgående tåg från Lund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie 3 1299 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Köpenhamn 1 1145 Öresundståg
Malmö Triangeln Köpenhamn 1 1005 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 1 1007 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 3 1009 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 3 1011 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1252 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 1 1013 Öresundståg
Malmö Triangeln Köpenhamn 1 1015 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1257 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1702 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1017 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1019 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 6 1008 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1754 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1705 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg Skövde Stockholm C x 418 SJ Snabbtåg Inställt
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1510 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1021 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1010 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1206 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1259 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1704 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1023 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1012 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1755 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1207 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 4 526 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Köpenhamn 1 1025 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1515 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1014 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1756 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1707 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1514 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1027 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1016 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1208 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1261 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1706 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1029 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1018 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1757 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1209 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 4 528 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1031 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1519 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Falkenberg Göteborg 6 1020 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1758 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1709 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1518 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1033 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1022 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1210 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1263 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1708 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1035 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1024 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1759 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1211 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 4 530 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Köpenhamn 1 1037 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1523 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1026 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1760 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1711 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 3940 Snälltåget
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1522 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1039 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1028 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1212 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1265 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1710 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1041 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1030 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1761 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1213 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 486 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 4 532 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1043 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1527 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1032 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1762 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1713 Skånetrafiken
Köpenhamn 2 521 SJ Snabbtåg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1526 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1045 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1034 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1267 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1712 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1047 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1036 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1763 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1215 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 534 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1049 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1531 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1038 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1764 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1715 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1530 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1051 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1040 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1269 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1714 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1053 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1042 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1765 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1217 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 488 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 4 536 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1055 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1535 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1044 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1766 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1717 Skånetrafiken
Cph Airport Malmö Malmö 2 525 SJ Snabbtåg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1534 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1057 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1046 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1271 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1716 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1059 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1048 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1767 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1219 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C x 538 SJ Snabbtåg Inställt
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1061 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1539 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1050 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1768 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1719 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1538 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1063 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1052 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1273 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1718 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1065 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1054 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1769 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1221 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 490 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1067 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1543 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1056 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1770 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1721 Skånetrafiken
Köpenhamn x 529 SJ Snabbtåg Inställt
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1542 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1069 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1058 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1275 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1720 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1071 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1060 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1771 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1223 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C x 542 SJ Snabbtåg Inställt
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1073 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1547 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1062 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge 6 1772 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1723 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1546 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1075 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1064 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1277 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1722 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1077 Öresundståg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1066 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1773 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1225 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 5 544 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1079 Öresundståg
Åre Undersåker Stockholm C Duved 4 3900 Snälltåget
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1551 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1068 Öresundståg
Alvesta Linköping Nässjö Norrköping Stockholm C 5 3942 Snälltåget
Gunnesbo Kävlinge 6 1774 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1725 Skånetrafiken
Köpenhamn 2 533 SJ Snabbtåg

← Alla tågtider vid Lund C