Tågtider för avgångar från Lund C

Avgående tåg från Lund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1713 Skånetrafiken Kort tåg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1762 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1045 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1526 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1034 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1267 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1047 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1712 Skånetrafiken Kort tåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1763 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1036 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1264 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1215 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1049 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 534 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1531 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1038 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1715 Skånetrafiken Kort tåg
Gunnesbo Kävlinge 5 1764 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1051 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1530 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1040 Öresundståg Kort tåg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1269 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1053 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1714 Skånetrafiken Kort tåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1765 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1042 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1266 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1217 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1055 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 536 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1535 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1044 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1717 Skånetrafiken Kort tåg
Gunnesbo Kävlinge 5 1766 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1057 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1046 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1271 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1059 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1716 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1767 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1048 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1268 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1219 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1061 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 538 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1539 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1050 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1719 Skånetrafiken Kort tåg
Gunnesbo Kävlinge 5 1768 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1063 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1052 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1273 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1065 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1718 Skånetrafiken Kort tåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1769 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1054 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1270 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1221 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 490 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1067 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 540 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1543 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1056 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1721 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1770 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1069 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1542 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1058 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1275 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1071 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1720 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1771 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1060 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1272 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1223 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1073 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 542 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1547 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1062 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1723 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1772 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1075 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1546 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1064 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1277 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1077 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1722 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1773 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1066 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Malmö 2 1379 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1274 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1225 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1079 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 5 544 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1551 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1068 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 3942 Snälltåget
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1725 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1774 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1081 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1550 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1070 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1226 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1279 Skånetrafiken
Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1370 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1083 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1724 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1775 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1072 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1276 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 5 492 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1227 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1085 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1555 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1074 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 1 1901 Pågatågen Exp
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1727 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1776 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1554 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1076 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1281 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1089 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1726 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1777 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1078 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1278 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1229 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1091 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1559 Skånetrafiken Kort tåg
Landskrona Helsingborg Halmstad Varberg Göteborg 6 1080 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1729 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1778 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1558 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1082 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1230 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1283 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1095 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1728 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1779 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1084 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1280 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Hyllie 3 1231 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1097 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1563 Skånetrafiken Kort tåg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1086 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1731 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1780 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1099 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1562 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1088 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1232 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1285 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1101 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1730 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1781 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1090 Öresundståg
Triangeln Hyllie Hyllie 2 1233 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1103 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1567 Skånetrafiken Kort tåg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1092 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1733 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1105 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1566 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1094 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1234 Skånetrafiken Kort tåg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1287 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1107 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1732 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1096 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1109 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1571 Skånetrafiken Kort tåg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 5 1098 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 2 1245 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1735 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1111 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1570 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4 1100 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1236 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1113 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1734 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1102 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 1 1237 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1115 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 1 1575 Skånetrafiken Kort tåg
Landskrona Helsingborg 6 1104 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1737 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1117 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1574 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad 4 1106 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Hässleholm 5 1238 Skånetrafiken Kort tåg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 30002 SJ Nattåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1119 Öresundståg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1736 Skånetrafiken Kort tåg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1108 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 2 1239 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1121 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1579 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg Ängelholm Båstad norra Halmstad 6 1110 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1739 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie 1 11123 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1578 Skånetrafiken
Hässleholm Kristianstad 4 1112 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Hässleholm 5 1240 Skånetrafiken Kort tåg
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1738 Skånetrafiken Ändrad väg Kort tåg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Hässleholm 5 1290 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1127 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1241 Skånetrafiken
Landskrona Helsingborg 6 1116 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie 2 1583 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Lund C