Tågtider för avgångar från Lund C

Avgående tåg från Lund C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 3 1073 Öresundståg Spårändrat
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1723 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1546 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1075 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1064 Öresundståg Prel. tid
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Malmö 2 1377 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1364 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1277 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1722 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1066 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1077 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1773 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1274 Skånetrafiken
Malmö 2 1379 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1366 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1225 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 544 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1079 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1068 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1551 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1774 Skånetrafiken
Malmö 3 1381 Öresundståg
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 533 SJ Snabbtåg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1368 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1725 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1550 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1081 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1070 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 3942 Snälltåget
Malmö 2 1383 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 4 1226 Skånetrafiken
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1370 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1279 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1724 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1072 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1083 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1775 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1276 Skånetrafiken
Malmö 1 1385 Öresundståg
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 492 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1227 Skånetrafiken
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1372 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1085 Öresundståg Prel. tid
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1074 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1555 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1776 Skånetrafiken
Malmö 3 1387 Öresundståg
Eslöv Höör Hässleholm 4 1374 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1727 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1554 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1076 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken
Malmö 2 11389 Öresundståg
Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1376 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1281 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1726 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1078 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1089 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1777 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1278 Skånetrafiken
Malmö 2 11391 Öresundståg
Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1378 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie 3 1229 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1091 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1080 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1559 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1778 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1729 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1558 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1082 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1230 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 2 1283 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1728 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1084 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1095 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1779 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 5 1280 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 3 1231 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 494 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 550 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1097 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1086 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1563 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 5 1780 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 539 SJ Snabbtåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1731 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1562 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1099 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1088 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1232 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Ystad Simrishamn 3 1285 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1730 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Växjö Kalmar 4 1090 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1101 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1781 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1233 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1103 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1092 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 3 1567 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 5 1782 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1733 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1566 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1105 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1094 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 5 1234 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Simrishamn 2 1287 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1732 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1096 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1107 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1783 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1235 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1109 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg 6 1098 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1571 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 5 1784 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 543 SJ Snabbtåg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1735 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1570 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1111 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 4 1100 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv 5 1236 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Simrishamn 3 1289 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1734 Skånetrafiken
Hässleholm Osby Älmhult Alvesta Växjö 4 1102 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1113 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1785 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1237 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1115 Öresundståg
Landskrona Helsingborg 6 1104 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1575 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 2 SJ Nattåget
Gunnesbo Kävlinge 5 1786 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 1 1737 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 5 1574 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1117 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad 4 1106 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv 5 1238 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Simrishamn 3 1291 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 6 1736 Skånetrafiken
Eslöv Höör Hässleholm 4 1108 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1119 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Trelleborg 2 11787 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1239 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1121 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Båstad norra Halmstad 3 1110 Öresundståg
Hjärup Malmö Oxie Svedala Ystad 2 1581 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge 3 11788 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 2 1739 Skånetrafiken
Eslöv Teckomatorp Billeberga Helsingborg 3 1580 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 1 11123 Öresundståg
Hässleholm Kristianstad 3 1112 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Hässleholm 3 1240 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1293 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 3 11738 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö 2 1789 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 3 1290 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1241 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2 1127 Öresundståg
Landskrona Helsingborg 3 1116 Öresundståg
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Hyllie 1 11741 Skånetrafiken
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie 2 1295 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 3 11740 Skånetrafiken
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 3 1292 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1243 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1133 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1139 Öresundståg
Malmö Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1 1145 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 2 1005 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 3 520 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 1 1007 Öresundståg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 2 1009 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm Kristianstad 3 1202 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 2 1011 Öresundståg
Stångby Örtofta Eslöv Stehag Höör 3 1252 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Hyllie 2 1203 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 3 522 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Cph Airport Köpenhamn 1 1013 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Halmstad Falkenberg Göteborg 3 11002 Öresundståg
Hjärup Malmö Triangeln Hyllie Ystad 2 1507 Skånetrafiken
Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona Helsingborg 3 1752 Skånetrafiken
Åkarp Burlöv Malmö Triangeln Trelleborg 2 1703 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Lund C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.