Tågtider för ankomster till Lund C

Ankommande tåg till Lund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1217 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1055 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1535 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1044 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1717 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1766 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 525 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1057 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1534 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1046 Öresundståg Kort tåg
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 487 SJ Snabbtåg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1218 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1271 Skånetrafiken
Växjö Höör Eslöv 1 1059 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1716 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo 1 1767 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1048 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1268 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1219 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1061 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1539 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1050 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1719 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1768 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Helsingborg 1 1063 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1538 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1052 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1220 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1273 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1065 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1718 Skånetrafiken Kort tåg
Kävlinge Gunnesbo 1 1769 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1054 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1270 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1221 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1067 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1543 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1056 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 2 3941 Snälltåget
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1721 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1770 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 529 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1069 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1542 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1058 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1222 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1275 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1071 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1720 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1771 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1060 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1272 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1223 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1073 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1547 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1062 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1723 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1772 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1075 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1546 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1064 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1224 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 491 SJ Snabbtåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1277 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1077 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1722 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1773 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1066 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Landskrona Kävlinge 2 1379 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1274 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1225 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1079 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1551 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1068 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1725 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1774 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 533 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1081 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1550 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1070 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1226 Skånetrafiken
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1279 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö 6 1370 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1083 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1724 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1775 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1072 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1276 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1227 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1085 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1555 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1074 Öresundståg
Alvesta Älmhult Hässleholm Höör Eslöv 1 1901 Pågatågen Exp
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1727 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1776 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 535 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1087 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1554 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1076 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1228 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1281 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1089 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1726 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1777 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1078 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1278 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1229 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1091 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1559 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1080 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1729 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1778 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 537 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1093 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1558 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1082 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1230 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 2 1283 Skånetrafiken
Växjö Alvesta Älmhult Osby Hässleholm 1 1095 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1728 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1779 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1084 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 1280 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1231 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1097 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 3 1563 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1086 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1731 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1780 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 539 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1099 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1562 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1088 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 495 SJ Snabbtåg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1232 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1285 Skånetrafiken Kort tåg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1101 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1730 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1781 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1090 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 6 1282 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1233 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1103 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1567 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1092 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1733 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 541 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1105 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1566 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1094 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1234 Skånetrafiken Kort tåg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1287 Skånetrafiken Kort tåg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1107 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1732 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1096 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 2 3943 Snälltåget
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1109 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1571 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 5 1098 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1245 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1735 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 543 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1111 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1570 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1100 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1236 Skånetrafiken Kort tåg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1113 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1734 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1102 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 1 1237 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1115 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1575 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1104 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1737 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 545 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1117 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1574 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1106 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Svågertorp 5 1238 Skånetrafiken Kort tåg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1 1119 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1736 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1108 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1239 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1121 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1579 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1110 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1739 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg 1 11123 Öresundståg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1578 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö 4 1112 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1240 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1738 Skånetrafiken Ändrad väg Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1114 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 5 1290 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1127 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 3 1241 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1116 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1583 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1741 Skånetrafiken Kort tåg
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 1 1582 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1118 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm x 549 SJ Snabbtåg Inställt
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1740 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 1 1120 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1122 Öresundståg
Hässleholm Sösdala Tjörnarp Höör Stehag 1 1243 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1743 Skånetrafiken Kort tåg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1586 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 1 1126 Öresundståg

← Alla tågtider vid Lund C