Tågtider för ankomster till Lund C

Ankommande tåg till Lund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1144 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 4 1252 Skånetrafiken
Hässleholm Sösdala Tjörnarp Höör Stehag 3 1257 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1702 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1006 Öresundståg
Kristianstad Hässleholm 1 1019 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1008 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1754 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1705 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 2 1 SJ Nattåget
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 6 11510 Skånetrafiken
Helsingborg Landskrona 2 1021 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1010 Öresundståg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Stångby 3 1259 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö 5 1206 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1704 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1023 Öresundståg Inställt Nästa avgång
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1012 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1755 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 3 1256 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1207 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 2 1025 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1014 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 11515 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1756 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1707 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 11514 Skånetrafiken
Helsingborg 2 1027 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1016 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1208 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1706 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1018 Öresundståg Inställt Nästa avgång
Kävlinge Gunnesbo 1 1757 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 3 1258 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1209 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1031 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1020 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 11519 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1758 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1709 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 5 11518 Skånetrafiken
Helsingborg 2 1033 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1022 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1210 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1708 Skånetrafiken
Hässleholm 2 1035 Öresundståg Inställt Nästa avgång
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1024 Öresundståg Inställt Nästa avgång
Kävlinge Gunnesbo 1 1759 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 3 1260 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1211 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 530 SJ Snabbtåg
Kristianstad 2 1037 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1026 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 11523 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1760 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1711 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1522 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1039 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1028 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1212 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1710 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1041 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1030 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1761 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1262 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1213 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1043 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1032 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1527 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1762 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1713 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1526 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1045 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1034 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1214 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1712 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1047 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1036 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1763 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1264 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1215 Skånetrafiken
Kristianstad 1 1049 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1038 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1531 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1764 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1715 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1530 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1051 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1040 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1216 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1714 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1053 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1042 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1765 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1266 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 487 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1217 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1055 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1044 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1535 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1766 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 525 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1717 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1534 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1057 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1046 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1218 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1716 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1059 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1048 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1767 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1268 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1219 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 538 SJ Snabbtåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1061 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1050 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1539 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1768 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 527 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1719 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1538 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1063 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1052 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1220 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 489 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1718 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1065 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1054 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1769 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1270 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 1 1221 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1067 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1056 Öresundståg
Stockholm C Linköping 2 3941 Snälltåget
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1543 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1770 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 529 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1721 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1542 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1069 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1058 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1222 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1720 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1071 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1060 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1771 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1272 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1223 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1073 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 20502 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1062 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1547 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1772 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1723 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1546 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1075 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1064 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1224 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1722 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1077 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1066 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1773 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1274 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1225 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 491 SJ Snabbtåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1079 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1068 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1551 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1774 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 533 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1725 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1550 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1081 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1070 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1226 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1724 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1083 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1072 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1775 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1276 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1227 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1085 Öresundståg
Köpenhamn Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 546 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1074 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1555 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1776 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 535 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1727 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1554 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 1087 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1076 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1228 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1726 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1089 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1078 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1777 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1278 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1229 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1 1091 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1080 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 493 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 2 1559 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 5 1778 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 537 SJ Snabbtåg

← Alla tågtider vid Lund C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.