Tågtider för ankomster till Lund C

Ankommande tåg till Lund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1758 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1709 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1518 Skånetrafiken
Halmstad Helsingborg 1 1033 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1022 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1210 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1708 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1035 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1024 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1759 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 3 1260 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1211 Skånetrafiken
Kristianstad 2 1037 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1026 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1523 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 530 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1760 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1711 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1522 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2 1039 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1028 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 485 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1212 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1710 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1041 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1030 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1761 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1262 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1213 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1043 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1032 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1527 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1762 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1713 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1526 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 501 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1045 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1034 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1214 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1712 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1047 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1036 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1763 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1264 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1215 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1049 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1038 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1531 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 534 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1764 Skånetrafiken
Alvesta - 34299 Museitåg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1715 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1530 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1051 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1040 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1216 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1714 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1053 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1042 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1765 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1266 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 487 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1217 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1055 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1044 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1535 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1766 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1717 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1534 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 525 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1057 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1046 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1218 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1716 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1059 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1048 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1767 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1268 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1219 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1061 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1050 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1539 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 538 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1768 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1719 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1538 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 2 527 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1063 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1052 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1220 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1718 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1065 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1054 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1769 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1270 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1221 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 1 3941 Snälltåget
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1067 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1056 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1543 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1770 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1721 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1542 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 529 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1069 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1058 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1222 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1720 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1071 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1060 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1771 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1272 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1223 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1073 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1062 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1547 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 542 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1772 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1723 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1546 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1075 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1064 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1224 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1722 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1077 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1066 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1773 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1274 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1225 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 1 491 SJ Snabbtåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1079 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1068 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1551 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1774 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1725 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1550 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 533 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1081 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1070 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1226 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1724 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1083 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1072 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1775 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1276 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1227 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1085 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1074 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1555 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 546 SJ Snabbtåg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1776 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1727 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1554 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1087 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1076 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1228 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1726 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1089 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1078 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1777 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1278 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1229 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1091 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1080 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1559 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1778 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1729 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1558 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 507 SJ Snabbtåg
Göteborg Helsingborg 1 1093 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö 4 1082 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1230 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1728 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1095 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1084 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1779 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1280 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1231 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 2 1097 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1086 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1563 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1780 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1731 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1562 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1099 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö 4 1088 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 2 495 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1232 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1730 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1101 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1090 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1781 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1282 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1233 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1103 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1092 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1567 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1782 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1733 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1566 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1105 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 2 541 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1094 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1234 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1732 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 2 1107 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1096 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1783 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1284 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1235 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 1 3943 Snälltåget
Kristianstad Hässleholm 2 1109 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1098 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1571 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1784 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1735 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1570 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1111 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1100 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1236 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1734 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1113 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1102 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 1785 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1286 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Lund C