Tågtider för ankomster till Lund C

Ankommande tåg till Lund C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 477 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1220 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1718 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv x 1065 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1054 Öresundståg Buss ersätter
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm x 20527 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Kävlinge Gunnesbo 1 1769 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1270 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1221 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1067 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1056 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1543 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1770 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1721 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1542 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1069 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1058 Öresundståg Buss ersätter
Malmö Triangeln Malmö 5 1222 Skånetrafiken
Stockholm C Södertälje hamn 2 3941 Snälltåget
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1720 Skånetrafiken
Malmö Cph Airport Malmö x 20542 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Hässleholm Höör Eslöv x 1071 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1060 Öresundståg Buss ersätter
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm x 20529 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Kävlinge Gunnesbo 1 1771 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1272 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1223 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1073 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1062 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1547 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1772 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1723 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1546 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1075 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1064 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1 479 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1224 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1722 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv x 1077 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1066 Öresundståg Buss ersätter
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm x 20531 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Kävlinge Gunnesbo 1 1773 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1274 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 496 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1225 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1079 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1068 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1551 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1774 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1725 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1550 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1081 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1070 Öresundståg Buss ersätter
Malmö Triangeln Malmö 5 1226 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1724 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 20546 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Växjö Hässleholm Höör Eslöv x 1083 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1072 Öresundståg Buss ersätter
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm x 20533 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Kävlinge Gunnesbo 1 1775 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1276 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1227 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1085 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1074 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1555 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1776 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1727 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1554 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1087 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1076 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1 497 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1228 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1726 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv x 1089 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 1078 Öresundståg Buss ersätter
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm x 20535 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Kävlinge Gunnesbo 1 1777 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1278 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1229 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1091 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1080 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1559 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1778 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1729 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1558 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1093 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö x 1082 Öresundståg Buss ersätter
Malmö Triangeln Malmö 5 1230 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1728 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö x 20550 SJ Snabbtåg Inställt Se info!
Hässleholm Höör Eslöv x 1095 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1084 Öresundståg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 2 20537 SJ Snabbtåg
Kävlinge Gunnesbo 1 1779 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1280 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1231 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1097 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1086 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1563 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1780 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1731 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1562 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1099 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö 4 1088 Öresundståg
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 473 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1232 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1730 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1101 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1090 Öresundståg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 3 20539 SJ Snabbtåg
Kävlinge Gunnesbo 1 1781 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1282 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1233 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1103 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1092 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1567 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1782 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1733 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1566 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1105 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1094 Öresundståg
Malmö Triangeln Malmö 5 1234 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1732 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1107 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1096 Öresundståg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 3 20541 SJ Snabbtåg
Kävlinge Gunnesbo 1 1783 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Malmö 3 1284 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1235 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 480 SJ Snabbtåg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1109 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1098 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1571 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1784 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1735 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1570 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1111 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1100 Öresundståg
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 2 499 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1236 Skånetrafiken
Stockholm C Södertälje hamn 1 3943 Snälltåget
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1734 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1113 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1102 Öresundståg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 3 20543 SJ Snabbtåg
Kävlinge Gunnesbo 1 1785 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup 3 1286 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1237 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1115 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1104 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1575 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1786 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1737 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 5 1574 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 1 1117 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1106 Öresundståg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 2 20545 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln Malmö 5 1238 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Malmö 6 1736 Skånetrafiken
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2 1119 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 4 1108 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo 1 11787 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 1 1239 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2 1121 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 6 1110 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Teckomatorp 1 1581 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona 1 1739 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Ystad Malmö 2 1580 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1 11123 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö 4 1112 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 5 1240 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1114 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Sösdala 2 1241 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm x 1127 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1116 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1118 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 1 1120 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 2 1122 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1126 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö 3 1132 Öresundståg

← Alla tågtider vid Lund C