Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Boden Murjek Gällivare Kiruna 2 7150 Norrtåg
Boden Älvsbyn Bastuträsk Umeå Umeå östra 1 7103 Norrtåg
Sunderby sjh Boden Gällivare Kiruna 6 80042 SJ
Boden Murjek Gällivare Kiruna 2 7152 Norrtåg
Boden Gällivare Kiruna Vassijaure Narvik 1 96 SJ InterCity
Boden Älvsbyn Bastuträsk Umeå 2 7107 Norrtåg
Boden Murjek Gällivare Kiruna 2 7154 Norrtåg
Boden Umeå Gävle Uppsala Stockholm C 1 91 SJ Nattåget
Sunderby sjh Boden Gävle Uppsala Stockholm C 1 10062 SJ Nattåget
Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Uppsala Gävle Boden Sunderby sjh 1 80041 SJ Nattåget
Kiruna Gällivare Boden x 7151 Norrtåg Buss ersätter
Umeå Boden 2 7100 Norrtåg
Stockholm C Arlanda Uppsala Gävle Umeå 1 92 SJ Nattåget
Kiruna Gällivare Boden 2 7153 Norrtåg
Umeå östra Boden 2 7104 Norrtåg
Narvik Vassijaure Kiruna Gällivare Boden 1 95 SJ InterCity