Tågtider för Luleå C

Avgående tåg från Luleå C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Boden 1 3962 SJ Nattåget
Ankommande tåg till Luleå C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
No.nk Riksgränsen Kiruna 1 95 SJ InterCity
Boden 1 3963
Kiruna 2 7155 Norrtåg
Umeå östra 2 7108 Norrtåg

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.