Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8550 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8551 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Västervik 6 89111 Rälsbuss
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Linköping 3 8558 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8559 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8561 Kustpilen
Linköping 3 8560 Kustpilen
Västervik 6 89117 Rälsbuss
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vimmerby 2 8551 Kustpilen
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen
Västervik 6 89110 Rälsbuss
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8558 Kustpilen
Linköping 2 8559 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8560 Kustpilen
Linköping 2 8561 Kustpilen
Västervik 6 89116 Rälsbuss