Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8564 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8565 Kustpilen
Vimmerby 3 8566 Kustpilen
Berga Oskarshamn 2 8567 Kustpilen
Linköping 3 8550 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8551 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Berga Oskarshamn 2 18555 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Berga 3 8564 Kustpilen
Linköping 2 8565 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8567 Kustpilen
Oskarshamn Berga 3 8550 Kustpilen
Vimmerby 2 8551 Kustpilen
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen
Kalmar Berga 3 18554 Kustpilen