Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Berga Kalmar 2 8565 Kustpilen
Linköping 3 8564 Kustpilen
Vimmerby 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8550 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8551 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Berga 3 8564 Kustpilen
Linköping 2 8565 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8567 Kustpilen
Vimmerby 2 8551 Kustpilen
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen