Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Berga Kalmar 2 28813 Krösatågen
Linköping 3 28812 Krösatågen
Berga Kalmar x 28815 Krösatågen Buss ersätter
Linköping 3 28814 Krösatågen
Vimmerby 3 28816 Krösatågen
Linköping 2 28800 Krösatågen
Berga Kalmar 2 28801 Krösatågen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Berga 3 28812 Krösatågen
Linköping 2 28813 Krösatågen
Kalmar Berga 3 28814 Krösatågen
Linköping x 28815 Krösatågen Buss ersätter
Kalmar Berga 3 28816 Krösatågen
Linköping 2 28817 Krösatågen
Vimmerby 2 28801 Krösatågen