Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 2 8550 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8551 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8559 Kustpilen
Linköping 3 8558 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8561 Kustpilen
Linköping 3 8560 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8563 Kustpilen
Linköping 3 8562 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vimmerby 2 8551 Kustpilen
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8558 Kustpilen
Linköping 2 8559 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8560 Kustpilen
Linköping 2 8561 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8562 Kustpilen
Linköping 2 8563 Kustpilen