Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Berga Kalmar 3 8553 Kustpilen
Linköping 2 8552 Kustpilen
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8553 Kustpilen
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen