Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vimmerby 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8552 Kustpilen
Berga Kalmar 3 8573 Kustpilen
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Berga 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8567 Kustpilen
Vimmerby 3 8573 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Linköping 2 8555 Kustpilen