Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8550 Kustpilen
Berga Kalmar x 8551 Kustpilen Inställt Invänta info
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Berga Oskarshamn x 18555 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Västervik 6 89111 Rälsbuss
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Oskarshamn Berga 3 8550 Kustpilen
Vimmerby x 8551 Kustpilen Inställt Invänta info
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen
Kalmar Berga x 18554 Kustpilen Inställt Invänta info
Västervik 6 89110 Rälsbuss
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen