Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8554 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Västervik 6 89111 Rälsbuss
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Linköping 3 8558 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8559 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8561 Kustpilen
Linköping 3 8560 Kustpilen
Västervik 6 89117 Rälsbuss
Linköping 3 8562 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8563 Kustpilen
Linköping 3 8564 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8565 Kustpilen
Vimmerby 3 8566 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Västervik 6 89110 Rälsbuss
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8554 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8558 Kustpilen
Linköping 2 8559 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8560 Kustpilen
Linköping 2 8561 Kustpilen
Västervik 6 89116 Rälsbuss
Kalmar Berga 3 8562 Kustpilen
Linköping 2 8563 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8564 Kustpilen
Linköping 2 8565 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8566 Kustpilen
Linköping 2 8567 Kustpilen