Tågtider för Hultsfred

Avgående tåg från Hultsfred
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 3 8550 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8551 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8553 Kustpilen
Linköping 3 8552 Kustpilen
Linköping x 18554 Kustpilen Buss ersätter
Berga Kalmar 2 8555 Kustpilen
Linköping 3 8556 Kustpilen
Berga Kalmar 2 8557 Kustpilen
Ankommande tåg till Hultsfred
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Oskarshamn Berga 3 8550 Kustpilen
Vimmerby 2 8551 Kustpilen
Linköping 2 8553 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8552 Kustpilen
Kalmar Berga x 18554 Kustpilen Buss ersätter
Linköping 2 8555 Kustpilen
Kalmar Berga 3 8556 Kustpilen
Linköping 2 8557 Kustpilen

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.