Tågtider för avgångar från Hässleholm

Avgående tåg från Hässleholm
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1037 Öresundståg Spårändrat
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 528 SJ Snabbtåg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1860 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1861 Skånetrafiken
Lund Malmö 3 10519 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlshamn Karlskrona 3 1022 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1041 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1213 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1813 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1210 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1024 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1043 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 530 SJ Snabbtåg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1916 Skånetrafiken
Lund Malmö 3 521 SJ Snabbtåg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 3940 Snälltåget
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1028 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17556 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1047 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1215 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1815 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1212 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1030 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1049 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 532 SJ Snabbtåg
Lund Malmö x 523 SJ Snabbtåg Inställt
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1034 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1053 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1217 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1817 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1036 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1055 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 534 SJ Snabbtåg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1920 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 525 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1040 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17558 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1059 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1219 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1819 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1042 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1061 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 536 SJ Snabbtåg
Lund Malmö 3 527 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1046 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1065 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1221 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1821 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1048 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1067 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 538 SJ Snabbtåg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 1b 1898 Skånetrafiken
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1924 Skånetrafiken
Lund Malmö Köpenhamn 3 529 SJ Snabbtåg Ej servering
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1052 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17560 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1071 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1223 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1823 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1054 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1073 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C x 540 SJ Snabbtåg Inställt
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1872 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 6b 1375 Öresundståg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1873 Skånetrafiken
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17562 Krösatågen
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1058 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 6a 1077 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1225 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 8a 1825 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1060 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1079 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1928 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 542 SJ Snabbtåg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1874 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1381 Öresundståg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1875 Skånetrafiken
Lund Malmö Köpenhamn 3 533 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1064 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta 7b 17564 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1083 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1227 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1827 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1066 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1085 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 544 SJ Snabbtåg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1876 Skånetrafiken
Höör Eslöv Lund Malmö Hyllie 3 1901 Skånetrafiken
Alvesta Linköping Nässjö Norrköping Stockholm C 4 3942 Snälltåget
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1932 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1877 Skånetrafiken
Lund Malmö x 535 SJ Snabbtåg Inställt
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1070 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17568 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1089 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1229 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1829 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1226 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1072 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1091 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg Ej servering
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1878 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1879 Skånetrafiken
Lund Malmö 3 537 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1076 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17570 Krösatågen
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1936 Skånetrafiken
Höör Eslöv Lund Malmö Köpenhamn 1a 1095 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 3 1231 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1831 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1078 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1097 Öresundståg
Lund Malmö 3 539 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1082 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 7b 17578 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1101 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Lund Malmö 2 1233 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1833 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1230 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1084 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1103 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 550 SJ Snabbtåg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1940 Skånetrafiken
Lund Malmö Köpenhamn 3 541 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1088 Öresundståg
Hästveda Älmhult Alvesta Växjö 8b 17572 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1107 Öresundståg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1835 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1232 Skånetrafiken
Sösdala Tjörnarp Höör Stehag Lund 2 31235 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1090 Öresundståg
Lund 1b 1109 Öresundståg
Lund Malmö 3 543 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Karlskrona 3 1094 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1113 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Stehag Lund 2 31237 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1837 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1234 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1096 Öresundståg
Lund 1b 1115 Öresundståg
Lund Malmö 3 545 SJ Snabbtåg
Kristianstad Bromölla Sölvesborg Mörrum Karlskrona 3 1100 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1119 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Höör Stehag Lund 2 31239 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1839 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 31236 Skånetrafiken
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1944 Skånetrafiken
Lund 1b 1121 Öresundståg
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1102 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm