Tågtider för avgångar från Hässleholm

Avgående tåg från Hässleholm
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1202 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1805 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 7b 1019 Öresundståg Buss ersätter
Vinslöv Önnestad Kristianstad 3 1854 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1321 Öresundståg
Nässjö Linköping Norrköping Mjölby Stockholm C 4 522 SJ Snabbtåg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7a 7550 Krösatågen Spårändrat
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1855 Skånetrafiken
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 11004 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1908 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1023 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 1b 1207 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1204 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1807 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1006 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1025 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1856 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1327 Öresundståg
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 4 524 SJ Snabbtåg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7b 7552 Krösatågen
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 3 1857 Skånetrafiken
Älmhult 4 11308 Öresundståg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1010 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1029 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 3 1209 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1206 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1809 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1012 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1031 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1858 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1333 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1912 Skånetrafiken
Nässjö Linköping Norrköping Mjölby Stockholm C 4 526 SJ Snabbtåg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 2 1859 Skånetrafiken
Älmhult Alvesta 4 1314 Öresundståg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 5 1016 Öresundståg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7b 7554 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1035 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1211 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1811 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1248 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1018 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1037 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1860 Skånetrafiken
Nässjö Linköping Norrköping Katrineholm Stockholm C 4 528 SJ Snabbtåg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 5 1861 Skånetrafiken
Lund Malmö 3 519 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1022 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1041 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1213 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1210 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1813 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1024 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1043 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1916 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 530 SJ Snabbtåg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 521 SJ Snabbtåg
Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 4 3940 Snälltåget
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 2 7556 Krösatågen
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1028 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1047 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1215 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1212 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1815 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1030 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1049 Öresundståg
Linköping Norrköping Nässjö Södertälje S Stockholm C 4 532 SJ Snabbtåg
Lund Malmö 3 523 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1034 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1053 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1217 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1214 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1817 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1036 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1055 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1920 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 10534 SJ Snabbtåg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 525 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1040 Öresundståg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7b 7558 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1059 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1219 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1216 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1819 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1042 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1061 Öresundståg
Linköping Norrköping Nässjö Södertälje S Stockholm C 4 536 SJ Snabbtåg
Lund Malmö 3 527 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1046 Öresundståg
Linköping Alvesta Nässjö Norrköping Stockholm C 4 3930 Snälltåget
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1065 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1221 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1218 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1821 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1048 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1067 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1898 Skånetrafiken
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1924 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 538 SJ Snabbtåg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 529 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1052 Öresundståg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 2 7560 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1071 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1223 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1823 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1220 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1054 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1073 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1872 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1375 Öresundståg
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 4 540 SJ Snabbtåg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 5 1873 Skånetrafiken
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 6b 7562 Krösatågen
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1058 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1077 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1225 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1825 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1222 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1060 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1079 Öresundståg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1928 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1874 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 7a 1381 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 542 SJ Snabbtåg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 5 1875 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 533 SJ Snabbtåg
Ballingslöv Hästveda Osby Killeberg Alvesta 7b 7564 Krösatågen
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1064 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1083 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 3 1227 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1224 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1827 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1066 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1085 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1876 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1387 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 10544 SJ Snabbtåg
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1932 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 5 1877 Skånetrafiken
Lund Malmö 3 535 SJ Snabbtåg
Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 6 3942 Snälltåget
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1070 Öresundståg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7b 7566 Krösatågen
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1089 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 2 1229 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1226 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1829 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö 6b 1072 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1091 Öresundståg
Vinslöv Önnestad Kristianstad 2 1878 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 4 546 SJ Snabbtåg
Lund Malmö 3 537 SJ Snabbtåg
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 5 1879 Skånetrafiken
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1076 Öresundståg
Ballingslöv Hästveda Osby Alvesta Växjö 7b 7568 Krösatågen
Bjärnum Vittsjö Markaryd 8b 1936 Skånetrafiken
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1a 1095 Öresundståg
Sösdala Tjörnarp Lund Malmö Hyllie 3 1231 Skånetrafiken
Tyringe Perstorp Klippan Åstorp Helsingborg 6a 1831 Skånetrafiken
Vinslöv Önnestad Kristianstad 5 1228 Skånetrafiken
Osby Älmhult Alvesta Växjö Kalmar 6b 1078 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 1b 1097 Öresundståg
Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 539 SJ Snabbtåg
Kristianstad Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona 3 1082 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm