Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Duved Åre 3 3905 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund 3 1010 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1806 Skånetrafiken
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1029 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1209 Skånetrafiken Prel. tid Sen tågvänd.
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1206 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1012 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1909 Skånetrafiken
Karlskrona Bergåsa Ronneby Bräkne-Hoby Kristianstad 1b 1031 Öresundståg
Växjö Älmhult Osby 7b 17507 Krösatågen
Malmö Lund 4 526 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1858 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1859 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta x 517 SJ Snabbtåg Inställt
Hyllie Triangeln Malmö Lund Eslöv 4 1900 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1016 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 3 1035 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1808 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1211 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1208 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1018 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Ronneby Bräkne-Hoby Karlshamn 3 1037 Öresundståg
Växjö Älmhult Osby 7b 17509 Krösatågen
Malmö Lund 4 528 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1860 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1861 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1913 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 10519 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1320 Öresundståg Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1022 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1041 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1810 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1213 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1210 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1024 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1043 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 530 SJ Snabbtåg
Växjö Älmhult Osby 7b 17513 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1895 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 521 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1028 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1047 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1812 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1212 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1049 Öresundståg
Malmö Lund 4 532 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta x 523 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1053 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1814 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1214 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1055 Öresundståg
Malmö Lund 4 534 SJ Snabbtåg
Växjö Älmhult Osby 7b 17515 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 525 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1059 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1816 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1216 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1061 Öresundståg
Malmö Lund 4 536 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 3941 Snälltåget
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 527 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1046 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1065 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1818 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1221 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1218 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1067 Öresundståg
Malmö Lund 4 538 SJ Snabbtåg
Alvesta Älmhult Osby 7b 17517 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 529 SJ Snabbtåg Ej servering
Köpenhamn Malmö Lund 3 1052 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1071 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1820 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1223 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1220 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1054 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1073 Öresundståg
Malmö Malmö Lund x 540 SJ Snabbtåg Inställt
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1872 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1873 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1925 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1058 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1077 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1822 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1225 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1222 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1060 Öresundståg
Växjö Älmhult Osby 7b 17519 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1079 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 542 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1874 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1875 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 533 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Eslöv 6b 11362 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1064 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1083 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1824 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1227 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1224 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1066 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1085 Öresundståg
Alvesta Älmhult Osby 7b 17521 Krösatågen
Malmö Lund 4 544 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1929 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1876 Skånetrafiken
Alvesta Älmhult 3 1901 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1877 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta x 535 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Eslöv 6b 1368 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1070 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1089 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1826 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1229 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1226 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1072 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1091 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 546 SJ Snabbtåg Ej servering
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1878 Skånetrafiken
Växjö Älmhult Osby 7b 17523 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1879 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1933 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 537 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Eslöv 4 1374 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1076 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1095 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1828 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1231 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1228 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1078 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1097 Öresundståg
Alvesta Älmhult Osby 7b 17525 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1897 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 539 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1082 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1101 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1830 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1937 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1233 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1230 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1084 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1103 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 550 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 541 SJ Snabbtåg
Växjö Älmhult Osby 8b 17527 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund 3 1088 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1107 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1832 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 31235 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 3943 Snälltåget
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1232 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1090 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Ronneby Bräkne-Hoby Kristianstad 1b 1109 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1941 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 543 SJ Snabbtåg

← Alla tågtider vid Hässleholm