Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Malmö Lund 3 1010 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1806 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1209 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1206 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 17577 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1012 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1909 Skånetrafiken
Karlskrona Bergåsa Ronneby Bräkne-Hoby Kristianstad 3 1031 Öresundståg
Malmö Lund 4 526 SJ Snabbtåg
Växjö Alvesta 6a 1035 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1016 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1808 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1211 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1208 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1018 Öresundståg
Kristianstad 3 1037 Öresundståg
Malmö Lund 4 528 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1913 Skånetrafiken
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1 1041 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1022 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1810 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1213 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1210 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1024 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 17581 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1043 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 530 SJ Snabbtåg
Växjö Alvesta 6 1047 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 501 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1028 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1812 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1212 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1049 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1053 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1814 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1214 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1055 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 534 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7583 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 525 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1816 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1216 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1061 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1065 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 527 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1046 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1818 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1221 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1218 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 3 3941 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1067 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 538 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7585 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 5 1052 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1820 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1223 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1220 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1054 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1073 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1925 Skånetrafiken
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1077 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1058 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1822 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1225 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1222 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1060 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1079 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7587 Krösatågen
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 542 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 533 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1064 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1824 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1227 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1224 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1066 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1085 Öresundståg
Malmö Lund 4 544 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1929 Skånetrafiken
Landskrona - 34320 Museitåg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1089 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1070 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1826 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1229 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1226 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 7 1072 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1091 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 546 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7591 Krösatågen
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1933 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 507 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1076 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1828 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1231 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1228 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1078 Öresundståg
Kristianstad 1b 1097 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 6a 1101 Öresundståg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund 3 1082 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1830 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1233 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1230 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1084 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1103 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7595 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 541 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund 3 1088 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 8a 1832 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1235 Skånetrafiken
Malmö Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1232 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 3 3943 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1090 Öresundståg
Kristianstad 1b 1109 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm