Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1838 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1241 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1238 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1108 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8a 1945 Skånetrafiken
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1127 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1112 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1840 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1243 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 1b 1240 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Malmö Lund 5 1290 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Hjärup Lund 2 1292 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1203 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1802 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1205 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1202 Skånetrafiken
Älmhult Killeberg Osby Hästveda Ballingslöv 7b 7599 Krösatågen
Kristianstad 3 1019 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 3 1854 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 20522 SJ Snabbtåg
Flemingsberg Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 9 SJ Nattåget
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1855 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1905 Skånetrafiken
Hyllie Malmö Lund 3 11004 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1023 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1804 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1207 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1204 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1006 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7575 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1025 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 2 1856 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1857 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 4 11308 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1010 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1806 Skånetrafiken
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1029 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1209 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1206 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1012 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1909 Skånetrafiken
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1031 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7577 Krösatågen
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 2 1858 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 10526 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1859 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 4 1314 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1016 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1035 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1808 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1211 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1208 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1018 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1037 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7579 Krösatågen
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 2 1860 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 20528 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 5 1861 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1913 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1320 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1022 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1041 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1810 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1213 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1210 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1024 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1043 Öresundståg
Malmö Lund 4 20530 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7581 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1895 Skånetrafiken
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 20521 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1028 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1047 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1812 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1212 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1049 Öresundståg
Malmö Lund 4 20532 SJ Snabbtåg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 20523 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1053 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1814 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1214 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1055 Öresundståg
Malmö Lund 4 20534 SJ Snabbtåg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 20525 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7583 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1059 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1816 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1216 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1061 Öresundståg
Malmö Lund 4 20536 SJ Snabbtåg
Stockholm Södra Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 20527 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Hässleholm