Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1895 Skånetrafiken Kort tåg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1047 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1812 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken Kort tåg Sen tågvänd.
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1212 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1049 Öresundståg
Malmö Lund 4 532 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 523 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1053 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1814 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1214 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1055 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 17515 Krösatågen
Köpenhamn Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 534 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 525 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1816 Skånetrafiken Kort tåg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1b 1059 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1216 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1061 Öresundståg
Malmö Lund 4 536 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 527 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1046 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1065 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1818 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1221 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1218 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1067 Öresundståg
Alvesta Vislanda Diö Älmhult Killeberg 7b 17517 Krösatågen
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 3 3941 Snälltåget
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 538 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1052 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1071 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1820 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1223 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1220 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1054 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1073 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1872 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 540 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1873 Skånetrafiken Kort tåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1925 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1058 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1077 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1822 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1225 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1222 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1060 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 17519 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1079 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1874 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 542 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1875 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 533 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Eslöv 1b 11362 Öresundståg Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 5 1064 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1083 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1824 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1227 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1224 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Eslöv 6b 1066 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1085 Öresundståg
Alvesta Vislanda Diö Älmhult Killeberg 7b 17521 Krösatågen
Alvesta Älmhult 1b 1901 Pågatågen Exp
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1929 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1876 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 4 544 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1877 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 535 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Eslöv 8b 1368 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1070 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1089 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1826 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1229 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1226 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1072 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1091 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1878 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 4 546 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1879 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 537 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1933 Skånetrafiken Kort tåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 17523 Krösatågen
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Eslöv 6b 1374 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1076 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1095 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1828 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1231 Skånetrafiken
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1228 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1078 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1097 Öresundståg
Alvesta Vislanda Diö Älmhult Killeberg 7b 17525 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 5 1897 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 539 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund 3 1082 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1101 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1830 Skånetrafiken Kort tåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1937 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1233 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1230 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1084 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1103 Öresundståg
Köpenhamn Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 550 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 10551 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 8b 17527 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund 3 1088 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1107 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 7b 1832 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1235 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1232 Skånetrafiken Kort tåg
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 3 3943 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 8b 1090 Öresundståg
Stockholm C Alvesta 1a 505 SJ Snabbtåg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1109 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 543 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8a 1941 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1094 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1113 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp x 1834 Skånetrafiken Buss ersätter
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1237 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1234 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1096 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1115 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 545 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1899 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1100 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1119 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp x 1836 Skånetrafiken Buss ersätter
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1239 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1236 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1102 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1121 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 547 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 1b 1106 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp x 1838 Skånetrafiken Buss ersätter
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1241 Skånetrafiken Kort tåg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1127 Öresundståg
Malmö Östervärn Persborg Lund 5 1238 Skånetrafiken Kort tåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 6b 1945 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1108 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm