Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad 1b 1019 Öresundståg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 1 SJ Nattåget
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1207 Skånetrafiken
Kristianstad 1b 1025 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1010 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1806 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1209 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 17577 Krösatågen
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1206 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1909 Skånetrafiken
Kristianstad 1b 1031 Öresundståg
Malmö Lund 4 526 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1016 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1808 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1211 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1208 Skånetrafiken
Eslöv Höör 6b 1018 Öresundståg
Kristianstad 1b 1037 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1913 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1022 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1041 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1810 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1213 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1210 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 17581 Krösatågen
Eslöv Höör 6a 1024 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1043 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 530 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1028 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1812 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1212 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Kristianstad 1b 1049 Öresundståg
Malmö Lund 4 532 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1053 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1814 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1214 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1055 Öresundståg
Malmö Lund 4 534 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 525 SJ Snabbtåg
Malmö Lund 4 502 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7583 Krösatågen
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1816 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1216 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1061 Öresundståg
Malmö Lund 4 536 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 527 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1046 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1065 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1818 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1221 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1218 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping 3 3941 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1067 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 538 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7585 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1052 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1820 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1223 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1220 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1054 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1073 Öresundståg
Malmö Lund 4 540 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1925 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1058 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1077 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1822 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1225 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1222 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7587 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1060 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1079 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 20502 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 533 SJ Snabbtåg
Malmö Lund 4 204 SJ InterCity
Köpenhamn Malmö Lund 3 1064 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1083 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1824 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1227 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1224 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1066 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1085 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1929 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 544 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 535 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1070 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1089 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1826 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1229 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1226 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1072 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1091 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4 546 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7591 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 537 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1933 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1076 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1828 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Hässleholm

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.