Tågtider för ankomster till Hässleholm

Ankommande tåg till Hässleholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Älmhult Killeberg Osby Hästveda Ballingslöv 7b 7599 Krösatågen
Kristianstad 1b 1019 Öresundståg
Malmö Lund 4 522 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1854 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 1 SJ Nattåget
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1855 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1905 Skånetrafiken
Hyllie Malmö Lund 3 11004 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1023 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1804 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1207 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1204 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1006 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7575 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1025 Öresundståg
Malmö Lund 4 524 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1856 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1857 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 4 11308 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1010 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1029 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1806 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1209 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1206 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1012 Öresundståg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1909 Skånetrafiken
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1031 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7577 Krösatågen
Malmö Lund 4 526 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1858 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1859 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 4 1314 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1016 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1035 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1808 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1211 Skånetrafiken
Ystad Skurup Svedala Malmö Lund 5 1248 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1018 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 3 1037 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7579 Krösatågen
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1860 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 528 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1861 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1913 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1022 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1041 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1810 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1213 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1210 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1024 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7581 Krösatågen
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1043 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 530 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1895 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 521 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1028 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1047 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1812 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1215 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1212 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1030 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1049 Öresundståg
Malmö Lund 4 532 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 523 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1917 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1034 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1053 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1814 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1217 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1214 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1036 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1055 Öresundståg
Malmö Lund 4 534 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 525 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7583 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund 3 1040 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1059 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1816 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1219 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1216 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1042 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1061 Öresundståg
Malmö Lund 4 536 SJ Snabbtåg
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 527 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1921 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1046 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1065 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1818 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1221 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1218 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 3941 Snälltåget
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1048 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1067 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 538 SJ Snabbtåg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 2 7585 Krösatågen
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 3 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1052 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1820 Skånetrafiken
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1071 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1223 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1220 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1054 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1073 Öresundståg
Malmö Lund 4 540 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1872 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1873 Skånetrafiken
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1925 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3 1058 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1a 1077 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1822 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1225 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1222 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7587 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1060 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1079 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 542 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1874 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1875 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 533 SJ Snabbtåg
Malmö Lund Eslöv Höör 6b 11362 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1064 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1083 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1824 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1227 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1224 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1066 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1085 Öresundståg
Alvesta Vislanda Diö Älmhult Killeberg 7b 7589 Krösatågen
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1929 Skånetrafiken
Malmö Lund 4 544 SJ Snabbtåg
Älmhult 1b 1387 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1876 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1877 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 1a 535 SJ Snabbtåg
Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1368 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1070 Öresundståg
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta 1b 1089 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1826 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1229 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1226 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1072 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1a 1091 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4 546 SJ Snabbtåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 5 1878 Skånetrafiken
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7b 7591 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 2 1879 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Nässjö 1a 537 SJ Snabbtåg
Markaryd Vittsjö Bjärnum 8b 1933 Skånetrafiken
Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1374 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1076 Öresundståg
Växjö Alvesta Älmhult Osby 1a 1095 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp 6a 1828 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv 3 1231 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Stångby 5 1228 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Eslöv Höör 6b 1078 Öresundståg
Karlskrona Ronneby Karlshamn Kristianstad 1b 1097 Öresundståg
Växjö Gemla Alvesta Vislanda Diö 7a 7593 Krösatågen
Kristianstad Önnestad Vinslöv 1b 1897 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Alvesta 3 539 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 3 1082 Öresundståg

← Alla tågtider vid Hässleholm

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.