Tågtider för Eskilstuna C

Avgående tåg från Eskilstuna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Strängnäs Läggesta x 60916 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Strängnäs Läggesta Nykvarn Södertälje S Stockholm C x 916 SJ Regional Inställt Banarbete
Strängnäs Läggesta x 60924 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Strängnäs Läggesta Nykvarn Södertälje S Stockholm C x 924 SJ Regional Inställt Banarbete
Kungsör Arboga 1 911 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Hälleforsnäs Flen Katrineholm Norrköping Linköping 4 2111 SJ Regional
Kungsör Arboga Örebro x 61911 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Strängnäs Läggesta x 60932 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Kvicksund Kolbäck Västerås Ransta Sala 3 2120 SJ Regional
Strängnäs Läggesta Nykvarn Södertälje S Stockholm C x 932 SJ Regional Inställt Banarbete
Kungsör Arboga 1 919 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Hälleforsnäs Flen Katrineholm Norrköping Linköping 4 2119 SJ Regional
Kungsör Arboga Örebro x 62919 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Strängnäs Läggesta x 60938 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Kvicksund Kolbäck Västerås Ransta Sala 3 2128 SJ Regional
Strängnäs Läggesta Nykvarn Södertälje S Stockholm C x 938 SJ Regional Inställt Banarbete
Kungsör Arboga 1 929 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Hälleforsnäs Flen Katrineholm Norrköping Linköping 4 2127 SJ Regional
Kungsör Arboga Örebro x 63929 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Strängnäs Läggesta x 60948 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D

→ Alla avgångar från Eskilstuna C

Ankommande tåg till Eskilstuna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Arboga Kungsör x 60924 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Arboga Kungsör x 924 SJ Regional Inställt Banarbete
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Nykvarn Läggesta 1 911 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Sala Ransta Västerås Kolbäck Kvicksund 4 2111 SJ Regional
Läggesta Strängnäs x 61911 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Arboga Kungsör x 60932 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Linköping Norrköping Katrineholm Flen Hälleforsnäs 3 2120 SJ Regional
Arboga Kungsör x 932 SJ Regional Inställt Banarbete
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Nykvarn Läggesta 1 919 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Sala Ransta Västerås Kolbäck Kvicksund 4 2119 SJ Regional
Läggesta Strängnäs x 62919 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Arboga Kungsör x 60938 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Linköping Norrköping Katrineholm Flen Hälleforsnäs 3 2128 SJ Regional
Arboga Kungsör x 938 SJ Regional Inställt Banarbete
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Nykvarn Läggesta 1 929 SJ Regional Buss ersätter Banarbete
Sala Ransta Västerås Kolbäck Kvicksund 4 2127 SJ Regional
Läggesta Strängnäs x 63929 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Arboga Kungsör x 60948 SJ Regional Buss Banarbete Hållplats D
Linköping Norrköping Katrineholm Flen Hälleforsnäs 3 2136 SJ Regional
Arboga Kungsör x 948 SJ Regional Inställt Banarbete

→ Alla ankomster till Eskilstuna C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.