Tågtider för Eskilstuna C

Avgående tåg från Eskilstuna C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kungsör Arboga 1v 900 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 906 SJ Regional
Kungsör Arboga 4 904 SJ Regional
Kolbäck Västerås Sala 2 2104 SJ Regional
Katrineholm Norrköping Linköping 4 2103 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 1 980 SJ Regional
Stockholm C 1 984 SJ Regional
Kungsör Arboga 2 908 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 1 910 SJ Regional
Kolbäck Västerås Sala 3 2108 SJ Regional
Flen Norrköping Linköping 4 2107 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 1 986 SJ Regional
Kungsör Örebro Hallsberg 1 901 SJ Regional
Kolbäck Västerås Sala 3 2112 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 1 914 SJ Regional
Katrineholm Norrköping Linköping 4 2111 SJ Regional
Kolbäck Västerås Sala 3 2116 SJ Regional
Kungsör Arboga 3 994 SJ Regional
Flen Norrköping Linköping 4 2115 SJ Regional
Strängnäs Södertälje S Stockholm C 1 918 SJ Regional

→ Alla avgångar från Eskilstuna C

Ankommande tåg till Eskilstuna C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S 1 975 SJ Regional
Västerås Kolbäck Kvicksund 4 2103 SJ Regional
Arboga Kungsör 1 980 SJ Regional
Västerås Kolbäck Kvicksund 3 2183 SJ Regional
Strängnäs 2 907 SJ Regional
Hallsberg Kumla Örebro 1 984 SJ Regional
Arboga Kungsör 1 910 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck 4 2107 SJ Regional
Stockholm C Södertälje S Strängnäs 1 901 SJ Regional
Linköping Norrköping Katrineholm 3 2112 SJ Regional
Örebro Arboga Kungsör 1 914 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck 4 2111 SJ Regional
Linköping Norrköping Katrineholm 3 2116 SJ Regional
Arboga Kungsör 3 993 SJ Regional
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S 1 915 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck 4 2115 SJ Regional
Norrköping Katrineholm Flen 3 2170 SJ Regional
Arboga Kungsör 3 923 SJ Regional
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S 1 919 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck 4 2119 SJ Regional

→ Alla ankomster till Eskilstuna C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.