Tågtider för Emmaboda

Avgående tåg från Emmaboda
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 1 8659 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö 1 1101 Öresundståg
Nybro Kalmar 3 1066 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8661 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 1 8667 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö 1 1113 Öresundståg
Nybro Kalmar 3 339 SJ Regional
Nybro Kalmar 3 1078 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8669 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 1 8675 Krösatågen
Nybro Kalmar 3 1090 Öresundståg
Ankommande tåg till Emmaboda
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 1 8654 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1101 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8660 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1066 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 1 8662 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1113 Öresundståg
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 3 339 SJ Regional
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8668 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1078 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 1 8670 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1090 Öresundståg