Tågtider för Emmaboda

Avgående tåg från Emmaboda
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1041 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8619 Krösatågen
Växjö Alvesta Värnamo Borås Göteborg 1 328 SJ Regional
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8623 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 3 8627 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1053 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8625 Krösatågen
Nybro Kalmar 3 1018 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8629 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 3 8635 Krösatågen
Växjö Alvesta Värnamo Borås Göteborg 1 334 SJ Regional
Nybro Kalmar 3 323 SJ Regional
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1065 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8633 Krösatågen
Nybro Kalmar 3 1030 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8637 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 3 8643 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1077 Öresundståg
Nybro Kalmar 3 80327 SJ Regional
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8641 Krösatågen

→ Alla avgångar från Emmaboda

Ankommande tåg till Emmaboda
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8618 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1041 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8620 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 328 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 3 8622 Krösatågen
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8624 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1053 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8628 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1018 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 3 8630 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 334 SJ Regional
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8632 Krösatågen
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 3 323 SJ Regional
Kalmar Nybro 1 1065 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8636 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1030 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 3 8638 Krösatågen
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8640 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1077 Öresundståg
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 3 80327 SJ Regional

→ Alla ankomster till Emmaboda