Tågtider för Emmaboda

Avgående tåg från Emmaboda
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nybro Kalmar 3 1090 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1041 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8619 Krösatågen
Växjö Alvesta Värnamo Borås Göteborg 1 328 SJ Regional
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8623 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 3 8627 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1053 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8625 Krösatågen
Växjö Alvesta Värnamo Borås Göteborg 1 332 SJ Regional
Nybro Kalmar 3 1018 Öresundståg
Vissefjärda Holmsjö Bergåsa Karlskrona 2 8629 Krösatågen
Örsjö Nybro Trekanten Smedby Kalmar 3 8635 Krösatågen
Nybro Kalmar 3 323 SJ Regional
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 1 1065 Öresundståg
Ankommande tåg till Emmaboda
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1090 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8618 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1041 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8620 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 328 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 3 8622 Krösatågen
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8624 Krösatågen
Kalmar Nybro 1 1053 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8628 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 3 1018 Öresundståg
Kalmar Nybro 1 332 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten Nybro Örsjö 3 8630 Krösatågen
Karlskrona Bergåsa Holmsjö Vissefjärda 2 8632 Krösatågen
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 3 323 SJ Regional
Kalmar Nybro 1 1065 Öresundståg