Tågtider för Borås C

Avgående tåg från Borås C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Bollebygd Göteborg 5 7368 Västtågen
Göteborg 3 336 SJ Regional
Bollebygd Göteborg 1 7372 Västtågen
Bollebygd Göteborg 4 7382 Västtågen
Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda Kalmar 3 339 SJ Regional
Bollebygd Göteborg 4 7388 Västtågen
Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda Kalmar 3 343 SJ Regional
Göteborg 2 344 SJ Regional
Ankommande tåg till Borås C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo 3 336 SJ Regional
Göteborg Bollebygd 4 7353 Västtågen
Göteborg Bollebygd 1 7357 Västtågen
Göteborg 3 339 SJ Regional
Göteborg Bollebygd 4 7361 Västtågen
Göteborg Bollebygd 4 7369 Västtågen
Göteborg 3 343 SJ Regional
Kalmar Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo 2 344 SJ Regional
Göteborg Bollebygd 4 7379 Västtågen