En tråkig del i svensk kollektivtrafik är också att vi inte har någon de fakto-standard för data mellan aktörer, intressenter och resenärer. Nedan har jag samlat övergripande fakta om standarder som används för kollektivtrafik i Europa.

General Transit Feed Specification (GTFS)

Datastandarden som är till grund för Google Transit, utvecklad av Google och Portland TriMet, ursprungligen känd som Google Transit Feed Specification. GTFS tar hänsyn till en mängd trafikslag där bland färja, balkbana och tunnelbana.

Se hela specifikationen på Google Code och läs historien bakom standarden hos Streetsblog San Francisco.

GTFS-realtime

Den 22 augusti presenterade Google en ny standard, en förlängning av GTFS som möjliggör aktörer att kommunicera realtidsinformation om fordon och rutter. Utformat för enkel implementation och för att snabbt kunna förmedla information till resenärer som reser kollektivt.

Mer om GTFS-realtime

TransModel

TransModel är det Europeiska standardschemat, utformat för att modellera information om kollektivtrafik. Den omfattar allt från tidtabeller till bemanning och realtidsanalys. Främst är standarden anpassad till trafikslag som buss & spårvagn men har också implementeras för tunnelbana och pendeltåg. Mer om TransModel
  • Format: XML

DATEX2

Christoffer tipsade mig om DATEX2 som skapats med stöd av EasyWay-projektet och medgrundats av självaste EU-kommissionen. Standarden omfattar främst trafikslag på väg och förmedling av trafiksituationer för analys.

Mer information på datex2.eu

TransXChange

Den nationella standarden i England för utbyte av busstidtabeller och relaterad information. TransXChange utgörs av två modeller, en för registrering och en för utbyte av data mellan system. Används för trafik- och reseplanering samt realtidsspårning av fordon.

Mer om TransXChange

Service Interface for Real Time Information

SIRI är en standrad som ursprungligen togs fram med deltagare från Frankrike, Tyskland, Skandinavien(?) och England för att enklare kunna utbyta information om kollektivtrafik i realtid. Standarden bygger på publicera/prenumerera-modellen för web services (HTTP). Hogia har implementerat standarden hos operatörer i Sverige.

Sedan oktober 2010 baseras allt utbyte av realtidsinformation för kollektivtrafik i Norge på SIRI-standarden.

Mer om SIRI

Real Time Interest Group XML

Utvecklad i England för att tillåta distribuerade beräkningar av information om kollektivtrafik i realtid. Formad som en förlängning av TransModel. Numera en del av SIRI.

Mer om RTIG-XML

Dokumenterad men inte öppen

När en eller flera standarder har valts och implementerats behöver de tillgängliggöras. Av erfarenhet är det just när det tar stopp. Information flödar mellan aktörer, men den enskilda resenären får sällan ta del av den. Antingen för sent, eller inte alls.


För att kommentera det här inlägget, skriv en .