Tågtider för ankomster till Ronneby

Ankommande tåg till Ronneby
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Karlskrona x 1043 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1010 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1049 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1016 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1055 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1022 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1061 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1028 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1067 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1034 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1073 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1040 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1079 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad x 1046 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona 1 1085 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1052 Öresundståg
Karlskrona 1 1091 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1058 Öresundståg
Karlskrona 1 1097 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1064 Öresundståg
Karlskrona 1 1103 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1070 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa 1 1109 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1076 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa 1 1115 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1082 Öresundståg
Karlskrona Bergåsa 1 1121 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Kristianstad 1 1088 Öresundståg

← Alla tågtider vid Ronneby