Tågtider för Bjuv

Avgående tåg från Bjuv
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1857 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Hässleholm Kristianstad 2 1860 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1809 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1810 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1859 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1862 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1811 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1812 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1861 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1864 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1813 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1814 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1863 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1866 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1815 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1816 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1865 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1868 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1817 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1818 Skånetrafiken Kort tåg

→ Alla avgångar från Bjuv

Ankommande tåg till Bjuv
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1857 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1860 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1809 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1810 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1859 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1862 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1811 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1812 Skånetrafiken Kort tåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1861 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1864 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1813 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1814 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 1 1863 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1866 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1815 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1816 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 1 1865 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1868 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1817 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1818 Skånetrafiken Kort tåg

→ Alla ankomster till Bjuv