Tågtider för Bjuv

Avgående tåg från Bjuv
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1879 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1882 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1831 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1832 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1881 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 2 1884 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1833 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1834 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1883 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1835 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1836 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1837 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1838 Skånetrafiken Kort tåg
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1839 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1802 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Hässleholm Kristianstad 2 1854 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1803 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1804 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1853 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Kvidinge Klippan Hässleholm Kristianstad 2 1856 Skånetrafiken Kort tåg

→ Alla avgångar från Bjuv

Ankommande tåg till Bjuv
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1879 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1882 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1831 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1832 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 1 1881 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1884 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1833 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1834 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp 1 1883 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1835 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1836 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1837 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1838 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1839 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1802 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1854 Skånetrafiken
Åstorp 1 1803 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1804 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1853 Skånetrafiken Kort tåg
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1856 Skånetrafiken Kort tåg

→ Alla ankomster till Bjuv