Tågtider för Bjuv

Avgående tåg från Bjuv
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åstorp x 1870 Skånetrafiken Buss ersätter
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1819 Skånetrafiken Prel. tid Sen tågvänd.
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1820 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 1869 Skånetrafiken Buss ersätter
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1872 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1821 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1822 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 1871 Skånetrafiken Buss ersätter
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1874 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1823 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1824 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1873 Skånetrafiken
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1876 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1825 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1826 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1875 Skånetrafiken
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1878 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1827 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1828 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1877 Skånetrafiken

→ Alla avgångar från Bjuv

Ankommande tåg till Bjuv
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp x 1870 Skånetrafiken Buss ersätter
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1819 Skånetrafiken Prel. tid Sen tågvänd.
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1820 Skånetrafiken
Åstorp x 1869 Skånetrafiken Buss ersätter
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1872 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1821 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1822 Skånetrafiken
Åstorp x 1871 Skånetrafiken Buss ersätter
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1874 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1823 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1824 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1873 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1876 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1825 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1826 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1875 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1878 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1827 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1828 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1877 Skånetrafiken

→ Alla ankomster till Bjuv