Tågtider för Bjuv

Avgående tåg från Bjuv
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åstorp 2 1884 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1833 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1834 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1883 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1835 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1836 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1837 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1838 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 1839 Skånetrafiken Buss ersätter
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 81839 Skånetrafiken Buss
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm x 1840 Skånetrafiken Buss ersätter
Hässleholm x 81840 Skånetrafiken Buss
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 1841 Skånetrafiken Buss ersätter
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg x 81841 Skånetrafiken Buss
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1802 Skånetrafiken
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1854 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1803 Skånetrafiken
Åstorp Kvidinge Klippan Perstorp Hässleholm 2 1804 Skånetrafiken
Mörarp Påarp Ramlösa Helsingborg 1 1853 Skånetrafiken
Åstorp Klippan Perstorp Hässleholm Kristianstad 2 1856 Skånetrafiken

→ Alla avgångar från Bjuv

Ankommande tåg till Bjuv
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1884 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1833 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1834 Skånetrafiken
Åstorp 1 1883 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1835 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1836 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1837 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1838 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp x 1839 Skånetrafiken Buss ersätter
Åstorp x 81839 Skånetrafiken Buss
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp x 1840 Skånetrafiken Buss ersätter
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp x 81840 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp x 1841 Skånetrafiken Buss ersätter
Åstorp x 81841 Skånetrafiken Buss
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1802 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1854 Skånetrafiken
Åstorp 1 1803 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1804 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1 1853 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Påarp Mörarp 2 1856 Skånetrafiken

→ Alla ankomster till Bjuv

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.